HECHOS 12:6

6Caun₂ 'uë₂, juɨ₁lia'₂ 'ióg₃ jme₁ma₂lë́₅ jág₁ jme₁dsei₅ Herodes jɨn₄ dsa₂ juɨg₂, a₂'uë₂ jaun₂ jme₁rë₂quian₅ Pe₄ rë₂güɨ́in₃ rë₂'ŋei₂₃ dse₃ lɨn₃ quian'₅₄ tɨn₃ cadenas jë₄ quió'₅ on₃ 'lióg₂. 'Lióg₂ sián'₂ guë'₂ jme₁tion'₅₄ o₄'né₄ jmo₂₃ 'í₁ 'né₅ 'má₃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More