GÁLATAS 2:14

14La₁ jme₁ca₂jág₃ jniá₂ tsá₃ jmo₂₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ tí₅ dsón'₂ juá'₂ jág₁ dse₃, jaun₂ ca₂juɨ́g₂ jniá₂ Pe₄ të₃nag₅ le₃jɨ́n₃ dsa₂: ―'Ne₂ guë'₂ lɨ́ng'₅ jan₂ dsa₂ judío, le₂jaun₂ bá₄ guë'₂ chang'₂ jmo'₂ lia'₂ lë́₅ chan₂ dsɨ₂nau₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ con'₂ lë́₅ jme₁jmó'₂ ia₁ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ judío, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ jaun₂ chi₁quiang'₅₄ jmɨg₄ dsɨ₂nau₂ a₂le₃chain₂ con'₂ lë́₅ chan₂ dsa₂ judíos?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More