GÁLATAS 2:17

17Në₃ në́₃, chi₂jua'₂ 'niog₂ jniog₄ të₃tsag'₅₄ dse₃ të₂le₃ ne₄ Diú₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ma₂tióng₂ le₃quió'₅ Cristo, jaun₂ guë́₄ ca₂dsióg₃ rë₂jniá₂ a₂lág₅ jniog₄ dsa₂ i₂qui₂rë₂cán'₄ dso₄ bá₄ ján₃, ¿on₁ bá₄ 'nió'₄ le₃jua'₅₄ Cristo të₂le₃ cuë₅ bí₂ bá₄ jniog₄ a₂caun₂ 'nióg₁ dso₄? ¡Dsón'₂ bá₄ on₃jua'₅₄ le₂jaun₂!

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More