GÁLATAS 2:2

2Ca₂ŋeg₅₄ ja₁jaun₂ ia₁ ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ ne₃ a₂ca₂tɨ́ng₂ nei₅₄. Jaun₂ ca₂dsia₃ bá₄ jniá₂ ne₄ dsa₂ i₂tián'₅ Jerusalén 'éi₂ jág₁ dse₃ në₅ a₂'ë́₅ jniá₂ jɨn₄ dsɨ₂nau₂, la₁ jmá'₃ lia'₂ quian'₅₄ dsa₂ i₂lia'₂ lë́₅ i₂quian₅ ne₄ juɨ₅ bá₄, jë₄ con'₂ jmá'₃ guio₅₄ bá₄ jnia'₅₄, ca₂dsiá₁ jág₁ ia₁jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂lë₁ŋɨ₅ jniá₂ jmo₂₃ ta₁ a₂tsá₃ ta₁ tí₄.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More