SAN MARCOS 11:23

23A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, juɨ₁'ein₂ guë́₃ juá'₂ tsɨ́'₃ nɨ₁má'₂ në₅: “Jŋiag'₃ ja₁në₅, o₂'ú₅ jmɨ₁ŋí'₄”, le₂jaun₂ dsón'₂ le₃ti₃ bá₄, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂'ág₂ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More