SAN MARCOS 11:32

32¿La₁ në₁jua'₂ ca₂chei₅₄ jniog₄ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄...? La₁ ca₂rë₃gain₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂quian'₅₄ Jesús. Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ jme₁'éin₂ a₂jme₁lɨ́n₄ Juan₅₄ të₃dsón'₂ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More