SAN MATEO 14:22

22Dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂lë₃ jaun₂, ca₂jmo₃ Jesús 'éi'₃ a₂tón'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅, a₂ŋɨ́₃ de'₂ 'éi₂ jmɨg₂ le₁jŋiái₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ 'ŋiog₅ a₂dsɨ₃lein₃, të₁lia'₂ 'í₂ 'ŋiog₅ 'ág'₅ jág₁ dsa₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More