SAN MATEO 14:6

6La₁ caun₂ jmɨg₄ në́₃, jme₁ca₂dsɨ́'₃ Herodes ŋi₂, ca₂o₃'ɨ́n₃ ja₁mɨ́g₄ 'io₅₄ Herodías, ca₂dsáin₂ jɨn₄ dsa₂ i₂té₁ jmɨg₄. A₂në₅ në́₃ ca₂të́₂ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ Herodes,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More