APOCALIPSIS 20:12

12Ja₁jaun₂ guë́₄ ca₂jɨng₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ 'lag₄, lia'₂ i₂can'₅₄ lia'₂ i₂me'₂, jniái₂ tióin₂ ne₄ Diú₄. Jaun₂ qui₂ca₂niá₃ mɨ₂si₂ rë₂bɨn₅. Con'₂ siá'₂ ca₂niá₃ mɨ₂si₂ a₂le₃chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄. Ca₂të₁dsɨ₅₄ 'éi'₃ ja₁con₂ 'lag₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂jmo₃ le₂jain₂ le₂jain₂ con'₂ lë́₅ le₁ton₅ ne₄ mɨ₂si₂ jaun₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More