APOCALIPSIS 20:6

6¡'E₂ guë́₄ dsen₃, 'e₂ guë́₄ jŋió₅, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂quen'₄ jë₁le₂'uɨg₅₄ a₂jen'₅₄ dsa₂! Ia₁ ja₁con₂ 'éi₂ guë́₄ në́₃ tsá₃ ma₃juɨ₅bí₂ 'io₃ jë₁ca₂të́₂ táng₃ 'mú₃. Dsa₂ 'éi₂ guë́₄ në́₃ léin₂ jme₂dsa₂ le₃ne₄ Diú₄, quian'₅₄ le₃ne₄ Cristo, ton'₂ goin₃ ján₃ quiain'₅₄ 'éi₂ caun₂ mei₅ ŋi₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More