APOCALIPSIS 20:8

8a₂o₃'ɨin₅, dsɨ₃jme₃gain₂₃ juɨg₂ ta₁quén₂ qui'₅₄ quió'₅ gua'₅₄ 'uë₃: ca₂të₂ ja₁chei₂ Gog quian'₅₄ Magog. Ja₁jaun₂ guë́₄ në́₃ chi₃liain'₃ a₂jmo₃ caun₂ jág₁ a₂jmo₃ 'nei₂. I₂juɨn₅ lɨn₃ lë́₂, lia'₂ ja₁lë́₄ mɨ₂tsag₄ a₂cha₂ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More