APOCALIPSIS 20:9

9Jaun₂ ca₂i₃léin₂ ta₁caun₂ juɨ₅ con'₂ lë́₅ 'ɨ́₂ gua'₅₄ 'uë₃, jaun₂ ca₂jë₂lɨ'₅₄ le₃lág'₃ ja₁tion'₅₄ dsa₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, co₂'nió'₄ juɨg₂ ciudad a₂'nio₃ Diú₄. Jaun₂ qui₂ca₂séi'₂ si₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂dsɨin'₂ co₂ŋei'₅₄.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More