ROMANOS 15:18

18on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂tiá₂ dsɨ₃ jniá₂ le₃juá'₄ lë́₅ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ juɨ₁lia'₂ a₂ma₂qui₂ma₂jmo₃ Cristo të₂le₃ quian'₅₄ jniá₂, a₂tsɨn'₅₄ jniá₂ dsɨ₂nau₂ ne₄ juɨ₅, quian'₅₄ jág₁ quió₃, quian'₅₄ ta₁ quió₃ në́₃, a₂le₃ne'₅₄ 'éi₂ ne₄ Diú₄.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More