ROMANOS 15:4

4Ia₁ ca₂le₃jë́₃ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ca₂i₃to'₅₄ ne₄ Si₂, a₂ca₂i₃to'₅₄ ia₁jaun₂ jme₁tag₅ jniog₄ rë₂në́₃, ia₁jaun₂ caun₂ chong₂ jniog₄ 'ɨ́n₂ dsɨ₅ le₃quió'₅ Diú₄, të₂le₃ quian'₅₄ a₂juɨn'₂ dsɨ₅, a₂lë́₂ lián'₂ dsɨ₅ a₂cuë₅ jág₁ a₂já₅ ne₄ Si₂ jaun₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More