ROMANOS 15:8

8Ia₁ a₂juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, ca₂guan₃ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, ca₂jme₃ti₃ ja₁con₂ jnia'₅₄ con'₂ lág₅ dsa₂ judíos, ia₁jaun₂ le₃ti₃ jág₁ ron₅ a₂ca₂ŋɨ₂ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jnia'₅₄ ma₂lɨ́g'₂. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ca₂rë₃jniá₂ në́₃ i₂rë₂ti'₅₄ bá₄ Diú₄ jág₁ a₂cuë₂₃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More