ROMANOS 4:11

11Cang₂ jaun₂ bá₄ ca₂gue₃ Abraham 'éi'₃ jaun₂ a₂ti₃ nɨ₁lo₁₂, a₂lɨ́in₅ léi₄ co₂'nió'₄ caun₂ sello quió'₅ Diú₄ a₂ma₂guéi'₂, në₂jag₄ bá₄ dsa₂ i₂ca₂jme₃ti₃, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'éin₂. Le₂në₅ bá₄ ca₂dsióg₃ Abraham a₂ca₂lɨin₃ cho'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'én₂ ján₃, o₁jŋia'₅₄ tsá₃ ma₂gue₃ 'éi'₃ jaun₂ a₂uɨ́ng₃ quió'₅. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ guén'₂ Diú₄ ján₃ dsa₂ tsɨ₁jon₂ 'éi₂ në₂jag₄ bá₄ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂ca₂jme₃ti₃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More