ROMANOS 4:14

14Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ jmá'₃ i₂jme₂ti₃ 'Éi'₃ bá₄ gue₅ a₂dse₃ a₂cuë₅ Diú₄ cuë́'₅ chi'₂-guein₂ quiáin₅, jaun₂ tsá₃ ma₃'e₂ ta₁ tí₄ a₂'én₂ dsa₂, ton'₂ ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ jág₁ a₂cuë́₄ quió'₅ Diú₄ tsá₃ ma₃quen₅.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More