ROMANOS 4:16

16'Uɨg₅₄ jaun₂, o₄quió'₄ a₂'én₂ dsa₂ cuë₅ Diú₄ a₂dse₃ cuë́'₅ chi'₂-guein₂ quiáin₅, ia₁jaun₂ chi'₃ tiá₂ jág₁ a₂cuë́₄ ne₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅, ia₁jaun₂ dsón'₂ jaun₂ bá₄ jág₁ a₂gue₃ ca₂le₃jɨ́n₃ tsɨ₁jon₂ Abraham, on₃jua'₅₄ jmá'₃ quió'₅ dsa₂ i₂qui₂rë₂ti'₅₄ 'Éi'₃; quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'én₂ bá₄ ján₃ juɨ₁lia'₂ jme₁'én₂ Abraham. Jaun₂ 'éi₂ bá₄ já₅ co₂'nió'₄ lɨ́in₅ jmei₂ jniog₄ ca₂le₃jág₃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More