ROMANOS 4:17

17Juɨ₁lia'₂ juá'₂ ne₄ Si₂: “'Ne₂ ma₂tsɨ́n'₂ jniá₂ a₂lɨ́ng'₅ cho'₅₄ dsa₂ chan₂ 'lióng₂ juɨg₂ nación.” Jaun₂ 'éi₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ jmei₂ jniog₄ ne₄ Diú₄, ton'₂ ca₂'éin₃ jág₁ quió'₅ Diú₄ 'éi₂ i₂ton'₂ jme₂dsí₂ dsa₂ i₂ma₂dsan₃, ján₃ guë'₂ të́'₂ a₂tsá₃ ma₂cha₂ në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂cha₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More