ROMANOS 4:9

9A₂dse₃ në₅ në́₃, ¿a₁dse₃ jmá'₃ lia'₂ ca₂ne₅₄ quió'₅ dsa₂ i₂rë₂uɨng₄ nɨ₁lo₁, o₃ bá₄ le₂jiog₅ a₂dse₃ quió'₅ i₂tsá₃ 'e₂ rë₂uɨng₄ quió'₅ bá₄ ján₃? Ma₂në₂jua'₅₄ jnia'₅₄ a₂ca₂guén'₂ Diú₄ Abraham në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂jme₃ti₃ 'éi'₃, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'éin₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More