1 Corintios 4:6

6Mʉsanʉkonare chʉ'ʉ majapãijanare, iere tocha saomʉ chʉ'ʉ, mʉsanʉkonani che'chokʉ. Chʉ'ʉ pa'ichena'me Apolos pa'iche kʉamʉ chʉ'ʉ, mʉsanʉkonapi Dios chʉ'o chʉ̃'ʉñechi'a asa chẽa cho'ojʉ paapʉ chini. Mʉsanʉkona Dios chʉ'o che'chonare ñani ija'che cuasamanea'jʉ chiimʉ chʉ'ʉ: “Dios chʉ'o che'chokʉ'te ikʉrechi'a chiinaa'me chʉkʉna. Ikʉ neenajejʉ masinaa'me chʉkʉna. Chekʉnareta'ni cuhejʉ repanare chiinare ũcuachi'a cuhenaa'me chʉkʉna”, chiijʉ cuasamanejʉ̃'ʉ mʉsanʉkona. Jã'aja'ñe cuasamairo Dios chʉ'o che'chonare ũcuanʉkore pojojʉ pa'ijʉ̃'ʉ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More