2 Timoteo 3

1Ũcuachi'a iere masiche pa'imʉ: Jesucristo jo'e raipi'rarʉmʉ rʉa pa'ivesache pa'ija'mʉ maire. 2Reparʉmʉ pãi jainʉko meñechi'a chiijʉ chekʉnare cho'okaicuhejʉ kurineejʉ, “Chekʉnare na'a rʉa masiʉ'mʉ chʉ'ʉ”, chiijʉ ũcuanachi'a meñe pojojʉ pa'ijanaa'me. Ũcuachi'a Diore cu'ache i'kajʉ, pʉka'kʉpãi jachajʉ, repanare re'oja'che cho'okainare pojoma'ñe ke'rejʉ, Diore pojojʉ cho'oche ña pãisojʉ pa'ijanaa'me. 3Majapãijẽ'e cuasamapʉ ña oima'ñe cu'ache cutujʉ, chekʉna cho'oche pe'rujʉ cuhama'ñe cuasajʉ, repanare cho'oʉache cu'a jʉvovesʉjʉ, chekʉnare asi cho'ojʉ re'oja'che cho'oche peore si'ache cuhena pa'ijanaa'me repana. 4Ũcuachi'a rʉa jorejʉ repana cu'ache cho'ochejẽ'e cuasama'ñe pa'ijʉ, meñechi'a cuasajʉ chekʉnare cuhejʉ, Dios chiiche cho'ochejẽ'e cuasama'ñe repanare ʉachechi'a cho'ojʉ pa'ijanaa'me repana. 5Diore pojona cho'ocheja'che jorejʉ cho'ojʉ repana cu'ache cho'ocheji Repaʉ re'oja'che cho'okaiche'te jachajʉ pa'ijanaa'me repana. Jã'aja'ñe pa'inare pãi ja'me pa'imanejʉ̃'ʉ. 6Repana pãi te'ena ku'ijʉ vʉ'ñana tĩ'a romiva'nare vesʉva'nare cu'are jʉvovesʉjʉ ũcuaʉache cu'ache cho'ojʉ vajʉchʉva'nare jorejʉ peoche'te che'chojʉ pa'inaa'me. 7Repana romi pãi che'choche si'arʉmʉ si'ache che'chejʉ pa'inata'ni jmamakarʉjẽ'e Dios chʉ'o ũcuarepa asa chẽamanaa'me. 8Repana jorena Dios chʉ'o ũcuarepare cuhejʉ jachajʉ pa'ime, Janena'me Jambres Moiseni cuhejʉ aperʉmʉ ke'resi'eja'che. Cu'achechi'a cuasanajejʉ Diore cuasacuhenaa'me repana. 9Jã'ata'ni pãi ũcuarepanʉko asa chẽamanejanaa'me repana jorechʉ'o. Repana jorena cho'oche pãi ũcuanʉko ña masijanaa'me, Moise'te cuhesina Janena'me Jambres cu'ache cho'ojʉ ña masicojñosi'eja'che. 10Mʉ'ʉta'ni chʉ'ʉ che'chochʉ'ore masikʉ'mʉ. Ũcuachi'a chʉ'ʉ pa'iche peore masikʉ'mʉ, chʉ'ʉ cho'ora chiiche, chʉ'ʉ Diore masi cuasache, chʉ'ʉ pe'kerʉ che'chochena'me chʉ'ʉ chekʉnare oiʉ re'oja'che cho'okaiche. Ũcuachi'a chʉ'ʉ cu'ache cho'ocojñokʉta'ni Diore cuasache ũhasoma'ñe ũcua cuasakʉ Repaʉ'te cho'oche cho'okai koka paache masikʉ'mʉ mʉ'ʉ. Chʉ'ʉ Antioquía vʉ'ejoopo Iconio vʉ'ejoopona'me Listra vʉ'ejoopo pa'inare cu'ache cho'ocojñosi'e peore masikʉ'mʉ mʉ'ʉ. Repanare rʉa cu'ache cho'ocojñokʉta'ni Diopi cho'okaiʉna re'oja'che pani etajaisi'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. 12Re'oja'che pa'ijʉ Jesucristoni masi cuasajʉ Repaʉ chiichechi'a cho'oñu chiina pãi cu'ache cho'ocojñojanaa'me. Ũcuarepaa'me jã'a. 13Jã'ata'ni cu'ache pa'inana'me jorechʉ'o che'chona jorejʉ, jorecojñojʉ si'arʉmʉ na'a rʉa cu'ache cho'ojʉ pa'ijanaa'me. 14Mʉ'ʉta'ni mʉ'ʉ che'chocojñosi'ere peore masi cuasakʉ ũhasoma'ñe ũcua cuasakʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Chʉkʉna'te mʉ'ʉre che'chosinare masikʉjekʉ repachʉ'o ũcuarepa pa'iche'te masimʉ mʉ'ʉ. 15Mʉ'ʉ chĩirʉmʉna masiche'te Dios chʉ'o tocha jo'kasi'ere cuasajʉ̃'ʉ. Jesucristo'te cuasajʉ jovo Ũcuaʉna'me si'arʉmʉ re'oja'che pa'iche'te kʉamʉ repachʉ'o. 16Dios chʉ'o tocha jo'kasi'e peore Ũcuaʉ kʉasi'ejekʉ maire che'chochʉ'oa'me. Maipi asa cu'ache cho'oche'te ũhasoa'jʉ chini kʉachejekʉ maire re'oja'che pa'iche chʉ'vachʉ'oa'me. 17Mai Diore cuasanapi repachʉ'ore asajʉ che'chejʉ pani re'oja'che pa'iche che'chenajejʉ si'ache re'oja'che cho'omasijanaa'me.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\