Hechos 21:28

28Ija'che i'kajʉ cuiasome repana: —¡Israelpãi, chʉkʉna'te rani cho'okaijʉ̃'ʉ! Ikʉni chẽañu. Rʉa cu'ache che'chokʉ'mʉ ikʉ. Si'achejñarʉã ku'iʉ maire cu'ache cutukʉ'mʉ ikʉ. “Moisés tocha jo'kasi'e cu'amʉ”, chiiʉ che'chokʉ'mʉ ikʉ. Ũcuachi'a, “Dios vʉ'e cu'amʉ”, chiikʉ'mʉ ikʉ, ivʉ'e. Ũcuachi'a cu'ache cho'osi'kʉa'mʉ ikʉ. Judíopãichi'a chi'ivʉ'ea'me ivʉ'e. Jã'ajekʉna judío peonare kakacu'amʉ ivʉ'e. Jã'ata'ni ikʉ griegopãire ivʉ'ena Dios vʉ'ena cuaasi'kʉa'mʉ ivʉ'epi cu'ache paaʉ chini —chiniasome repana Pablo'te.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More