San Juan 21:17

17Jo'e ũcuate'ere sẽesi'kʉa'mʉ Jesús repaʉ'te. —Simón, Juan mamakʉ, ¿chʉ'ʉre chiikʉ mʉ'ʉ? —chiisi'kʉa'mʉ. Jesupi ũcuate'ere choteñoã, “¿Chʉ'ʉre chiikʉ mʉ'ʉ?”, chiiʉna Simón Pedro sʉmaʉna i'kasi'kʉa'mʉ. —Chʉ'ʉre Paakʉ, peore masikʉ'mʉ mʉ'ʉ. Chʉ'ʉ mʉ'ʉre chiiche masimʉ mʉ'ʉ —chiisi'kʉa'mʉ. Chikʉna i'kasi'kʉa'mʉ repaʉ. —Jã'aja'ñe pa'ito mʉ'ʉpi ovejava'nare kuiracheja'che kuirakaijʉ̃'ʉ chʉ'ʉ neenare.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More