1 Corintios 1

1- 2Inee, i nej i'i Pablo, ɨ́ tɨ Dios na'antíhuau ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e nej ni tiu'utévaɨre'en ɨ́ Cɨríistu'u jetze me'ecan tɨ ajta a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ Jesús, ne'ɨ́jna jamuan ɨ́ ta'ihuaara'a ɨ́ Sóstenes. Yee nu tejá'amuayu'use'e mú'een mɨ sej se'uun e'etiújse'ɨri se'újna Corinto sej si raateánajche ɨ́ Dios, mɨ sej rɨ́'ɨ tí'iteseijre'e se'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u, tɨ ajta Jesús pú'een, mú'ejmi huateúra'ate, ajta mú'ejmi huatajé sej si jemin seijre'e. Mú'een xu seajta huá'a jemi seijre'e matɨ́j mena'a pua'amé mej yen seijre'e tɨ́j na'a ve'ée ɨ́ chaanaca ɨ́ mej majta miyen ti'ixa tɨ yee Jesús pu hua'avastara'a pú'een. Jee xaa ne'u, a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ hua'avastara'a, ajta ayén che'atá na'a tavástara'a pú'een itejmi. 3Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Dios ɨ́ tej rájya'upua, ajta ɨ́ tavástara'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een, miché'e me'ɨ́n rɨ́'ɨ tejamuaatá'an, majta amua'anpuá'ajte'en. 4- 5Ja'anáj tɨ na'a nu niyen rɨ́'ɨ tiraatá'aca ɨ́ Dios nej ranajche mú'ejmi jɨme'e, a'iné jeíhua pu rɨ́'ɨ tejamuaatá'a ɨ́ Dios a'ɨ́jna jɨme'e sej seri jemin seijre'e ɨ́ Cɨríistu'u, tɨ ajta Jesús pú'een, a'ine a'ɨ́jna jemi mú'een xu seri nain te'encuré'a tɨ tejámuatéva'ɨri ɨ́ sej jɨ́n tihua'utá'ixaate'en ɨ́ teɨte, ajta ɨ́ sej jɨ́n yaú'itɨée xá'ara'ani a'ij tɨ 'een ɨ́ Dios jemi. 6Ayee pu 'een jɨ́n amuáaruu a'iné mú'een xu temua'a naa tihua'utá'ixaa ɨ́ teɨte ɨ́ Cɨríistu'u jetze me'ecan. 7A'ɨ́j pu jɨ́n caí ti'itɨ jama'utéturaate ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́'ɨ tejamuaatá'a. A'ɨ́j xu jɨ́n, seuj rachú'eve'e tɨ yen huataseíjre'en ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. 8A'ɨ́ɨ pu ajta ca'aníjra'a amuaatá'asin sej si te'utáviicua'i ajta na'a caí nain te'entipuá'are, tɨ ij caí ja'atɨ ti'itɨ jɨ́n a'amua jetze tí'ijpua'ajte'e a'ɨ́jna xɨcáara'a tɨ jetzen tihuá'axɨejte'en ɨ́ teɨte a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a, ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. A'ɨ́ɨ pu xaa tihuá'axɨejte'en a'achú mej pua'amé yen huachéjme ɨ́ chaanaca japua. 9Ayee pu té'eme a'iné Dios pu ayén araúrastejsin a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ jɨ́n te'ataújratziiri'i. Ajta, a'ɨ́ɨ pu amuaatajé sej si siyen ruuristan jamuan ɨ́ yaujra'an a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. 10Mɨ neajta inee, ayée nu jeíhua tejá'amuahuavii niuucajtze'en a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u sej si ruxɨ́'ej sena'a tí'ixajta, sej si caí ché'e já'ita'a a'utacɨ'ɨca'an, sej si seajtáhua'a rɨ́'ɨ huaújruuren, sej si se'ɨ́jna jɨ́n anteújseɨre'en naíjmi'i sej si siyen che'atá seɨ́j sena'a jɨ́n siyen tí'ixɨ'epɨ'ɨntare'e. 11Ayee nu 'een jɨ́n tejá'amua'ixaate'e, ne'ihuaamua'a, a'iné a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Cloé jemi é'eche, a'ɨ́ɨ mú miyen tinaatá'ixaa mú'ejmi jɨme'e sej nu'u rújaaxɨejvi'i rujɨ́ɨmua'a sena'a. 12A'ɨjna jɨme'e ɨ́ sej nu'u rújaaxɨejvi'i, ayée pu huataújmua'a sej siyen rɨcɨ, tɨ seɨ́j ayén ti'ixa yee: “Nee nu Pablo jetze ajtéme'ecan.” Ajta seɨ́j ayén yee: “Neajta inee, Apolos nu jetze ajtéme'ecan.” Ajta seɨ́j ayén yee: “Nee nu Pedro jetze ajtéme'ecan” na'ari yee: “Nee nu Cɨríistu'u jetze ajtéme'ecan.” 13Niché'e a'atzu tejámuaata'íhua'u. ¿Ni qui ayén seɨcɨé huaújruu ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ij ayén huatámu'iire? Capu xaa ne'u. ¿Ni qui miyen ná'utatai ɨ́ cúruu jetze ineetzi i nej i'i Pablo mú'ejmi jetze me'ecan? Camu xaa ne'u a'atzu. Ari íjii, ¿ni qui niyen á'amuamuaɨ'ɨhuaca'a neniúucajtze'e i nej i'i Pablo? Canu xaa ne'u a'atzu. 14Jé'ecan nu rɨ́'ɨ tiratá'aca ɨ́ Dios nej caí ja'atɨ huámuaɨ'ɨhuaca'a sino a'ɨ́mej nu'u ne'ɨ́jna ɨ́ Crispo, neajta ne'ɨ́jna ɨ́ Gayo. Ayee nu'u huarɨ́j sej si caí se'ɨ́jna jɨ́n á'ujtzaahuate'e se'ɨ́jna jɨme'e sej huámuaɨ'ɨvijhuaca'a neniúucajtze'e. 16Neajta nu huá'umuaɨ'ɨhuaca'a a'ɨ́mej ɨ́ teɨtestemua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ Estéfanas. Ayee pu'u xaa ne'u, canu cui'i ramua'aree tɨ pua'a neajtahua'a seɨ́j huámuaɨ'ɨhuaca'a nusu necaí. Jee xaa, capu Cɨríistu'u ayén ne'uta'íteca'a nej ni huá'umuaɨ'ɨhua ɨ́ teɨte sino ayée pu 'een jɨ́n ne'uta'íteca'a nej ni niyen tihua'utá'ixaate'en ɨ́ niuucari jɨme'e ɨ́ tɨ jɨ́n Dios hua'irájtuaani. Capu ayén ne'uta'íteca'a nej ni ne'ɨ́jna jɨ́n tihua'utá'ixaate'en nej jeíhua huápɨ'ɨ raayɨ́'ɨtɨ ɨ́ huá'amua'atziira'a a'ɨ́mej ɨ́ teteca ɨ́ mej nu'u rɨ́'ɨ tiu'uyɨ́'ɨtɨ. Capu xaa ne'u, sino ayée pu'u a'ɨ́jna jɨ́n ne'uta'íteca'a tɨ ij ayén tí'ivaɨre'e á'ara'ani ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Cɨríistu'u, ɨ́ mej rá'utatai ɨ́ cúruu jetze. 18Ayee pu'u, a'iné a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej a'uvá'ɨtzɨ, ayée pu tihuá'amitɨejte'e tej huatétatɨmua'i te'ɨ́jna jɨme'e tej tiyen tihuá'ixaate'e tɨ Cɨríistu'u ayén huamɨ́'ɨ huá'a jetze me'ecan ɨ́ cúruu jetze. Mɨ teajta iteen, ɨ́ tɨ Dios tu'irátuaasin, téjmi pu ayén titá'amitɨejte'e tɨ a'ɨ́ɨn niuucari a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an ɨ́ Dios. 19A'iné ayée pu té'esiɨɨmua'i tɨjɨ́n: Nee nu yee ra'antipuá'ajte'esin ɨ́ huá'amua'atziira'a a'ɨ́mej ɨ́ mej nu'u jeíhua huápɨ'ɨ raayɨ́'ɨtɨ. Neajta nu yee raaté'uuna nain ɨ́ mej meri raarɨ́'ɨre a'ɨ́ɨme ɨ́ mej temua'a tirú'umua'aree. 20Tɨ pua'a ayén ti'ayajna, ¿a'uné a'ij 'é'en a'ɨ́jna ɨ́ tɨ temua'a tirú'umua'aree? Capu xaa ne'u mé'e já'ahua'a. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ tiú'ujmua'ate, ¿a'uné a'ij 'é'en a'ɨ́jna? Capu ajta mé'e já'ahua'a. Na'ari ɨ́ seɨj tɨ ayén huápɨ'ɨ raayɨ́'ɨtɨ tɨ tiu'utaxáj a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej íjii huáteɨte, ¿a'uné é'eseijre'e? Capu ché'e mé'e é'eseijre'e a'iné Dios pu ari raataseíjrataca'a tɨ caí ti'itɨ a'ij huataújmua'a ɨ́ huá'amua'atziira'a a'ɨ́mej ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca. 21Mɨ ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Dios, ayée pu raaxɨ́'epɨ'ɨntare rumua'atzíira'a jɨme'e tɨ caí rɨ'ɨríista a'ame mej miyen me'ɨ́jna jɨ́n ráamua'ati huá'amua'atziira'a jɨme'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen íiyen seijre'e. Ayee pu 'een jɨ́n ayén raaxɨ́'epɨ'ɨntare ɨ́ Dios a'iné ayée pu raxɨ́'eve'eca'a tɨ ayén hua'irájtuaani a'ɨ́jna jɨme'e mej miyen rá'atzaahuate'e a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ nu'u caí a'ij huataújmua'a, ɨ́ niuucari tej tiyen tihuá'ixaate'e. 22Majta me'ɨ́n, ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, ayée mú tí'ijhuavii ɨ́ Dios jemi ɨ́ mej jɨ́n rɨ́'ɨ naa te'utaseíj, ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, a'ɨ́ɨ mú rahuauhuau ɨ́ mua'atzíira'a mej mi me'ɨ́jna jɨ́n nain au'itɨée muá'ara'ani. 23Mɨ teajta iteen, ayée tu tihuá'ixaate'e te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ Cɨríistu'u ɨ́ mej rá'utatai ɨ́ cúruu jetze. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n tihuá'ixaate'e, ayée pu a'ɨ́jna jɨ́n hua'utájaaxɨejte'esin a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. Ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, ayée pu tihuá'amitɨejte'e tɨ caí a'ij huataújmua'a. 24Mɨ majta a'ɨ́ɨme, ɨ́ tɨ Dios hua'utajé, tɨ pua'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan na'ari mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, ayée pu tihuá'amitɨejte'e tɨ Cɨríistu'u a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an tɨ jɨ́n Dios hua'irájtuaani, ajta a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mua'atzíira'a tɨ jɨ́n Dios tí'aijta. 25Jee xaa ne'u, a'ɨ́jna tɨ nu'u caí a'ij huataújmua'a, a'ɨ́jna tɨ Dios jemi é'eme'ecan, jaítze'e pu raayɨ́'ɨtɨ caí ɨ́ huá'amua'atziira'a ɨ́ teteca. Ajta a'ɨ́jna tɨ nu'u caí rú'uca'anisti'i ɨ́ Dios, jaítze'e pu tí'ivaɨre'e caí ɨ́ huá'amuarɨ'eri'ira'a ɨ́ teteca. 26¿Ni caí ayén tejamuá'amitɨejte'e mú'ejmi? Casi'i, a'ij tɨ 'een mú'ejmi tzajta'a tɨ Dios ayén amuaatajé. Caxu mu'íi mɨ sej jeíhua huápɨ'ɨ rú'umua'aree ɨ́ huá'amua'atziira'a a'ɨ́mej, ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Caxu seajta mu'íi mɨ sej se'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree ɨ́ tɨ jeíhua huápɨ'ɨ ruxe'eve'e nusu se'ɨ́jna jetze airaújneijte a'ɨ́mej ɨ́ mej ruxɨéehua á'ujujhua'ane'e. Caxu xaa ne'u. 27Mɨ ajta a'ɨ́ɨn Dios, a'ɨ́ɨ pu hua'antíhuau a'ɨ́mej ɨ́ mej caí a'ij té'umua'areereca'a tɨ ij a'ɨ́ɨn hua'utatévi'iraste'en a'ɨ́mej ɨ́ mej miyen ruseijrata mej nu'u jeíhua huápɨ'ɨ té'umua'aree. Dios pu ajta ayén hua'antíhuau a'ɨ́mej ɨ́ mej caí ti'itɨj jɨ́n antiújmua'aree a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej yen huachéjme chaanaca japua tɨ ij ajta hua'utatévi'iraste'en a'ɨ́mej ɨ́ mej ve'ecán jɨ́n títetateí. 28- 29Jee xaa, Dios pu ayén hua'antíhuau a'ɨ́mej ɨ́ mej caí huá'a jetze tí'ica'anejca'a, ajta a'ɨ́mej ɨ́ mej huá'axɨeehuataca'a. Ayee pu xaa ne'u ti'ayajna, Dios pu ayén a'ɨ́jna jɨ́n hua'antíhuau a'ɨ́mej ɨ́ mej caí seijre'e a'ɨ́mej jemi ɨ́ teteca tɨ ij ayén hua'antipuá'ajte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej títetateí íiyen chaanaca japua, tɨ ij caí ja'atɨ ayén á'ujtzaahuate'e ɨ́ Dios jemi. 30Mɨ seajta mú'een, xu'uri jemin seijre'e ɨ́ Cɨríistu'u a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tejámuaaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i ɨ́ Dios. Cɨríistu'u pu jemi é'eme'ecan ɨ́ Dios mua'atzíira'a ɨ́ tej jɨ́n tirú'umua'aree a'ij tɨ 'een ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́ɨ pu ajta ta japua huaniú tej ti rɨ'éene'ecán jɨ́n a'uteáturan ɨ́ jemin. Cɨríistu'u pu mú'ejmi huateúra'ate. A'ɨ́ɨ pu ajta tiu'utanájchitaca'a a'amua jɨme'e ɨ́ sej jɨ́n té'echa'ɨca'a. 31A'ɨ́j pu jɨ́n, ayén té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: “Tɨ pua'a yee ja'atɨ ayén raxɨ́'eve'e tɨ ti'itɨj jɨ́n á'ujtzaahuate'en, ché'e a'ɨ́ɨn ayén huárɨni a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tavástara'a ayén rɨ́'ɨ tiraatá'a.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\