1 Corintios 12

1Ayee nu tí'ijxe'eve'e sej ráamua'aree a'ij tɨ 'een a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n tejámuaa'íjca ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. 2Xu'uri sicu ramua'aree a'ij sej tí'ijrɨ'ɨrejca'a setɨ́'ɨj caí xɨ té'atzaahuate'eca'a. A'ɨ́mej xu jemi á'ujca'anejca'a ɨ́ mej caí dioosi pú'een, ɨ́ mej majta caí tí'ixaxa'a. Mú'een xu huá'ajaahuate'eca'a a'ij tɨ ye'í tejamuá'amitɨejte'eca'a. 3A'ɨ́j nu jɨ́n niyen tejá'amua'ixaate'e. Tɨ pua'a ja'atɨ ayén a'ɨ́jna jetze araújca'anen ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an, capu ja'anáj ca'aníjra'a raatá'asin a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén tiu'utaxáj yee: “Ché'e Dios puaíjtzi raatá'an a'ɨ́jna ɨ́ Jesús.” Mɨ ajta, tɨ pua'a ja'atɨ caí a'ɨ́jna jetze araújca'ane ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, capu a'atzu ajta rɨ'ɨrí tɨ a'ɨ́ɨn ayén tiu'utaxáj yee: “Jesús pu vástare'ara'an pú'een.” 4Capu tí'iseicaj na'a ɨ́ tɨ jɨ́n tejámuaa'íjca ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. Mɨ ajta, seɨ́j pu'u a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucari. 5Capu tí'iseicaj na'a ɨ́ sej jɨ́n tí'ivaɨre'e ɨ́ Dios jemi. Mɨ ajta, seɨ́j pu'u ɨ́ tɨ tavástara'a pú'een. 6Capu ajta tí'iseicaj na'a ɨ́ sej jɨ́n tí'imuarɨ'e. Mɨ ajta, seɨ́j pu'u ɨ́ Dios tɨ nain jɨ́n tí'imuarɨ'e huá'a jamuan ɨ́ teteca, a'achú mej pua'amé íiyen seijre'e. 7Ajta naíjmi'ica jemi, a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucari ayén huataseíjre tɨ ij ti'itɨ jɨ́n tihuá'ijcate'en seɨj ajta seɨj, mej mi me'ɨ́jna jɨ́n tihua'utévaɨre'en naíjmi'ica. 8Seɨ́j pu ayén a'ɨ́jna jɨ́n tiraa'íjca a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucari tɨ ayén tiu'utaxáj temua'a pu naa raayɨ́'ɨtɨhua'acan jɨme'e. Ajtahua'a seɨ́j, a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucari ruseɨ́j pu ajta a'ɨ́jna jɨ́n tiraa'íjca ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén tiu'utaxáj a'ij tɨ tirú'umua'aree. 9A'ɨjna ɨ́ xɨéjniu'ucari, ruseɨ́j pu ajta ca'aníjra'a ratá'aca tɨ ja'atɨ té'atzaahuate'e, ajta seɨ́j pu ayén tiratá'aca tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ tihuá'ahua'atehua'an. 10Ajta seɨ́j, a'ɨ́ɨ pu ayén tiratá'aca ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén rɨjca ɨ́ mej jɨ́n rɨ́'ɨ tira'utaseíj. Ajta seɨ́j tɨ ayén tihua'utá'ixaate'en ɨ́ Dios jetze me'ecan a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucari ca'aníjra'a ratá'aca. Ajta ɨ́ seɨj, ayée pu tiratá'aca tɨ raayɨ́'ɨtɨhua'an tɨ raatámitɨejte'en ti'itɨ tɨ xɨéjniu'ucari pú'een. Ajta seɨ́j raayɨ́'ɨtɨ tɨ tiu'utaxáj seica jɨme'e ɨ́ hua'aniuuca ɨ́ mej seica chuéjra'a japua é'eme'ecan. Ajta seɨ́j ɨ́ ja'atɨ, ayée pu ratá'aca tɨ raayɨ́'ɨtɨhua'an tɨ ayén tiu'utaxáj a'ij tɨ huataújmua'a a'ɨ́jna tɨ raataxájtaca'a ɨ́ seɨj. 11Tɨ́j na'a mej miyen jɨ́n rɨcɨ, a'ɨ́ɨ pu ruseɨ́j ca'aníjra'a hua'atá'aca a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucari. A'ɨ́ɨ pu ruseɨ́j ayén hua'atá'aca naíjmi'ica, seɨj ajta seɨj, a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tíhua'uxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i. 12Ayee pu che'atá na'a 'een ɨ́ Cɨríistu'u jemi a'ij tɨ 'een a'ɨ́jna jɨme'e tɨ seɨ́j ratéhua'ira'a. Seɨ́j pu'u tɨ ratéhua'ira'a, ajta jeíhua pu ti'imu'íi tɨ jetzen tí'iseijre'e. Mɨ ajta, tɨ pua'a ayén ti'imu'íi tɨ jetzen seijre'e, seɨ́j pu'u pú'een ɨ́ tévira'an. 13A'ɨ́j pu jɨ́n, setɨ́'ɨj huámuaɨ'ɨvijhuaca'a, seɨ́j pu'u ɨ́ xɨéjniu'ucari tɨ mú'ejmi tzajta'a huateájturaa tɨ ij ayén amuáaruuren sej si seɨ́j sena'a tévira'an pú'eene'e xá'ara'ani jamuan ɨ́ Cɨríistu'u. Capu amɨ́n a'ij, tɨ pua'a Israél jetze xa'ajtéme'ecan na'ari siyen seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan nusu siyen ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'e ca'ɨ́n siyen ruxɨéehua á'ujujhua'an. Seɨ́j pu'u ɨ́ xɨéjniu'ucari sej jetzen araújca'ane. 14Ajta, capu tí'iseicaj na'a tɨ jetzen seijre'e ɨ́ tévira'an sino ti'imu'íi. 15A'ɨ́j pu jɨ́n, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ɨɨcájra'an ayén tiu'utaxáj yee a'iné canu muájca'a pú'een, canu neajta ajtéme'ecan ɨ́ tévira'an jetze, capu ayén ti'ayajna. A'ɨ́ɨ pu aúche'e a'ɨ́ɨn tévira'an jetze ajtéme'ecan. 16Ayen che'atá na'a, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn naxaira'an ayén tiu'utaxáj yee a'iné canu jɨ'ɨsi pú'een, canu neajta jetzen ajtéme'ecan ɨ́ tévira'an, capu ajta ayén ti'ayajna. A'ɨ́ɨ pu xaa tévira'an jetze ajtéme'ecan a'ɨ́jna ɨ́ naxaira'an. 17Tɨ pua'a nain tévira'an a'ɨ́ɨn pú'eene'en ɨ́ jɨ'ɨsi, ¿a'iné tí'irɨ'ɨri tɨ huiiténamuajra? Capu a'ij tí'irɨ'ɨri. Ajta, tɨ pua'a nain tévira'an a'ɨ́ɨn pú'eene'en ɨ́ tɨ jɨ́n huiteájnamua, ¿a'iné tí'irɨ'ɨri tɨ tiú'ɨ'ɨchue? Capu xaa ne'u a'ij tí'irɨ'ɨri. 18Mɨ ajta a'ɨ́ɨn Dios, ayée pu éene'en tiu'uteájtuaa ɨ́ tɨ jetzen seijre'e ɨ́ tévira'an ɨ́ Cɨríistu'u a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare. 19Tɨ pua'a naími'i tɨ jetzen seijre'e ayén seɨ́j na'a pú'eene'en, ¿a'uné é'eseijre'e a'ame ɨ́ tévira'an? Capu mé'e já'ahua'a a'ame. 20Mɨ ajta, ayée pu ti'imu'íi tɨ tévira'an jetze tí'iseijre'e, ajta seɨ́j pu'u ɨ́ tévira'an. 21A'ɨ́j pu jɨ́n, capu rɨ'ɨrí tɨ a'ɨ́ɨn jɨ'ɨsi ayén tiraata'ixaate'en ɨ́ muájca'a tɨjɨ́n: “Capej nej jetze ruxe'eve'e mú'ee.” Capu ajta rɨ'ɨrí tɨ a'ɨ́ɨn mu'úura'an ayén che'atá na'a tiraata'ixaate'en ɨ́ 'ɨɨcaj yee: “Capej nej jetze ruxe'eve'e mú'ee.” 22Mɨ ajta, a'ɨ́ɨn tɨ jetzen seijre'e tɨ ayén titá'amitɨejte'e tɨ caí ruca'ané, a'ɨ́ɨ pu xaa ayén jaítze'e ruxe'eve'e caí ɨ́ seica. 23Ajta, a'ɨ́ɨn tɨ jetzen seijre'e ɨ́ tej tiyen ratéxɨeehuata te'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén titá'amitɨejte'e tɨ caí ti'itɨj vaɨre'e, a'ɨ́ɨ tu jaítze'e rɨ́'ɨ tiratá'aca te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej jɨ́n rɨ́'ɨ tiraatéchejte'en. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ jetzen seijre'e tɨ ajta tiu'utévi'iraste'e tɨ pua'a ayén seijre'e mé jéjre'e, a'ɨ́j tu tiyen rɨ́'ɨ ti'itéche'ete a'ij tɨ tiraavíjte'e. 24- 25Ajta, ɨ́ seica tɨ jetzen seijre'e, tɨ ajta caí ayén tiu'utévi'iraste'e, catu tiyen rɨ́'ɨ tiratéche'ete. Mɨ ajta Dios, ayée pu éene'en huateájtuaa ɨ́ tévira'an tɨ́'ij ayén jaítze'e rɨ́'ɨ tiratá'acare'en a'ɨ́jna tɨ tirá'aturaate'e mej mi caí já'ita'a a'utácɨɨne ɨ́ mej tévira'an jetze ajtéme'ecan sino mej mi miyen che'atá mena'a ahuaújcu'uven seɨj majta seɨj. 26A'iné tɨ pua'a seɨ́j ayén tirajpuaíjtzi, naími'i mú miyen che'atá mena'a tirajpuaíjtzi muá'aju'un. Ajta tɨ pua'a ayén tiráacɨ'ɨti seɨ́j tɨ ti'itɨj jɨ́n rɨ́'ɨ tiu'uteáturan, naími'i mú majta jamuan huataújtemua'ave'esin. 27Ayee pu ajta xaa ne'u tí'een mú'ejmi jɨme'e. Mú'een xu tévira'an pú'een ɨ́ Cɨríistu'u. Naími'i xu jetzen ajtéme'ecan, seɨj seajta seɨj. 28Ajta a'ɨ́ɨn Dios ari hua'antíhuau a'ɨ́mej ɨ́ mej ti'itɨ jɨ́n tihua'utévaɨre'en ɨ́ mej u e'etiújse'ɨri teyujta'a. Amuacaí, a'ɨ́ɨ pu hua'antíhuau a'ɨ́mej ɨ́ tɨ hua'uta'íteca'a mej á'ujujhua'ane'en metihuá'ixáate'e, ajta á'iyen a'ɨ́mej ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'an. A'ɨ́ɨ pu ajta hua'antíhuau a'ɨ́mej mej mi miyen tihuá'umua'aten, majta ɨ́ mej miyen tiu'umuárɨ'en ɨ́ mej jɨ́n naa rɨ́'ɨ te'utaseíj ɨ́ teɨte, ajta a'ɨ́mej ɨ́ mej tihuá'ahua'atehua'an. Majta a'ɨ́mej ɨ́ mej ti'itɨ jɨ́n hua'utévaɨre'en, majta ɨ́ mej ti'itɨj jɨ́n antiújmua'aree, majta a'ɨ́mej ɨ́ mej seica niuucari jɨ́n tí'ixaxa'a. Naíjmi'ica pu ayén tiu'utá'a ɨ́ Dios. 29¿Ni qui naíjmi'ica ayén tiu'utá'a mej mi miyen á'ujujhua'ane'en metihuá'ixáate'e? Capu xaa ne'u. ¿Ni qui majta naíjmi'i miyen tí'ixaxa'a ɨ́ Dios jetze me'ecan? Camu majta xaa ne'u. Na'ari ¿ni qui naíjmi'i miyen tihuá'amua'aten? Camu xaa ne'u. ¿Ni qui naíjmi'ica ayén tiu'utá'a mej mi tiu'umuárɨ'en ɨ́ mej jɨ́n naa rɨ́'ɨ te'utaseíj ɨ́ teɨte? Camu xaa ne'u. 30Jari qui a'ɨ́jna, ¿ni naíjmi'i miyen tihuá'ahuaate'e nusu miyen seɨ́j niuucari jɨ́n tí'ixaxa'a na'ari miyen tiu'utaxá a'ij tɨ huataújmua'a ɨ́ tɨ raataxájtaca'a ɨ́ seɨj? Camu xaa ne'u naíjmi'i miyen tite'entiújmua'aree. 31Seajta mú'een, setá'aj siyen huateújca'anen sej si siyen ráateuni ɨ́ Dios jemi se'ɨ́jna tɨ jaítze'e ruxe'eve'e, tɨ pua'a siyen tí'ijxe'eve'e. Mɨ neajta inee, naúche'e nu jamuaatá'itɨira a'ij sej jaítze'e rɨ'éene'en jɨ́n tí'iteseijre'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\