1 Corintios 14 | Bible.is
1 Corintios 14

1Setá'aj siyen rahuauca sej huaújxe'eve'en seɨj seajta seɨj. Ayee pu 'i 'eene'e, seúche'e xu siyen seajta rahuauca tɨ Dios rɨ́'ɨ tejamuaatá'acare'en a'ɨ́jna jɨme'e, ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an tɨ a'ɨ́jna jemi seijre'e ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, sej si siyen tiu'utaxáj Dios jetze me'ecan. 2Mɨ ajta, a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ raayɨ́'ɨtɨ tɨ seɨ́j niuucari jɨ́n tiu'utaxáj, capu ayén tihuá'ixaate'e ɨ́ teɨte a'iné camu yaú'itɨée muá'aju'u a'ij tɨ ti'ixa. A'ɨ́ɨ pu'u jamuan ti'ixa ɨ́ Dios a'ɨ́jna jɨme'e tɨ rú'avaa jemin ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. 3Mɨ ajta, a'ɨ́ɨn tɨ Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'a, a'ɨ́ɨ pu xaa a'ɨ́mej ti'ixáate'e ɨ́ teteca tɨ ij rɨ́'ɨ huá'uruuren, tɨ ij ajta ca'aníjra'a hua'utá'an, tɨ ij ajta rɨ́'ɨ tihua'utájeeve. 4Ajta a'ɨ́ɨn tɨ seɨ́j niuucari jɨ́n tí'ixaxa'a, a'ɨ́ɨ pu ruseɨ́j rɨ́'ɨ ruruure. Mɨ ajta, a'ɨ́ɨn tɨ Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'a, a'ɨ́ɨ pu rɨ́'ɨ huá'aruuren naíjmi'ica ɨ́ mej a'uun e'etiújse'ɨri teyujta'a. 5Ayee nu xaa tí'ijxe'eve'e sej naími'i siyen seica niuucari jɨ́n tiu'utaxáj. Mɨ neajta inee, jaítze'e nu niyen tí'ijxe'eve'e a'ɨ́jna sej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'an. Casi'i mú'een, tɨ pua'a caí mé'e já'ahua'a ja'atɨ tɨ ayén tihuaú'ixaate'en a'ɨ́mej jemi ɨ́ teɨte a'ij tɨ huataújmua'a a'ɨ́jna tɨ raataxájtaca'a a'ɨ́jna tɨ seɨ́j niuucari jɨ́n tí'ixaxa'a, tɨ pua'a caí ja'atɨ tɨ ayén raayɨ́'ɨtɨ, capu a'ij tí'irɨ'ɨri tɨ rɨ́'ɨ huá'uruuren a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri teyujta'a. A'ɨ́j pu jɨ́n jaítze'e pu ruxe'eve'e a'ame a'ɨ́jna tɨ Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'a caí a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ seɨ́j niuucari jɨ́n tí'ixaxa'a. 6Casi'i, ne'ihuaamua'a, tɨ pua'a ne'uun á'ume'en mú'ejmi jemi nej tejámuaatá'ixaate'en seɨ́j jɨme'e ɨ́ niuucari ɨ́ sej caí yaú'itɨe, canu ti'itɨ jɨ́n a'ij tejámuaatévaɨre'esin. Ayee pu té'eme tɨ pua'a necaí tejámuaatá'ixaate'en ne'ɨ́jna tɨ rú'avaataca'a ɨ́ Dios jemi, nusu tɨ pua'a necaí Dios jetze me'ecan na'ari tɨ pua'a necaí ti'itɨj jɨ́n tejámuaatá'ixaate'en tɨ ca'aníjra'a jamuaatá'an ca'ɨ́n tɨ pua'a necaí tejamuaatá'itɨii. 7Ayee pu che'atá na'a ruxe'eve'e tɨ ja'atɨ ayén e'ehuauritɨéecan jɨ́n tiu'utácuiina a'ɨ́jna jetze ɨ́ cɨ́'ɨsiti'ira'a tɨ caí uráxɨejniu'uca na'ari a'ɨ́jna jetze ɨ́ mej jetzen ruxɨté jɨ́n tí'icuinaca. Tɨ pua'a caí e'ehuauritɨéecan jɨ́n tiu'utácuiina ɨ́ cɨ́'ɨsiti'ira'a jetze, ¿a'iné auj tí'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ ayén ráamua'aree ti'itɨ tɨ chuiicarira'a pú'een? 8Ajta, tɨ pua'a caí e'ehuauritɨéecan jɨ́n huatánamuajre'en ɨ́ corneeta jetze, capu ja'atɨ rucaten tɨ ij u a'uvé'ene'use'en. 9Ayee pu che'atá na'a 'een mú'ejmi jemi, tɨ pua'a siyen tihua'utá'ixaate'en ɨ́ teɨte niuucari jɨme'e ɨ́ mej caí yaú'itɨe. ¿A'iné tí'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ ayén ráamua'aree a'ij tɨ huataújmua'a ɨ́ sej raataxájtaca'a? Capu a'ij tí'irɨ'ɨri. Capu ti'itɨj vaɨre'e a'ame ɨ́ sej raataxájtaca'a. 10Temua'a pu ti'imu'íi ɨ́ niuucari tɨ íiyen namuajre'e chaanaca japua. Ajta naími'i mú miyen e'ehuauritɨéecan jɨ́n tí'ixaxa'a. 11Mɨ ajta, tɨ pua'a necaí ramua'aree a'ij tɨ huataújmua'a ɨ́ niuucari, ayée nu seijre'e na'ame ɨ́ jemin ɨ́ tɨ raxa tɨ́j ja'atɨ tɨ seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. Ajta a'ɨ́jna tɨ ti'ixa, a'ɨ́ɨ pu ajta ineetzi jemi ayej éene'e seíire'e a'ame tɨ́j ja'atɨ tɨ seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. 12A'ɨ́j pu jɨ́n, mɨ sej huápɨ'ɨ raxɨ́'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ti'itɨj amuaatá'an, ayée pu che'atá na'a 'een mú'ejmi jɨme'e, setá'aj ahuaújca'anen sej hua'utémua'itɨn ɨ́ seica se'ɨ́jna jɨme'e sej rɨ́'ɨ huá'uruuren a'ɨ́mej ɨ́ mej u e'etiújse'ɨri teyujta'a. 13Mɨ ajta a'ɨ́ɨn tɨ seɨ́j niuucari jɨ́n tí'ixaxa'a, ayée pu ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ ayén raatáhuavii tɨ a'ɨ́ɨn Dios ayén raatá'an ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an tɨ jɨ́n yaú'itɨée á'ara'ani a'ij tɨ ti'ixa. 14Ayee pu xaa ne'u tí'een, a'iné tɨ pua'a niyen ne'ɨ́jna jɨ́n raatéjhuauni seɨ́j jɨme'e ɨ́ niuucari, nexɨejniu'uca pu xaa ajta huaténiuusin. Mɨ ajta, nemua'atziira'a pu caí ti'itɨ jɨ́n tí'imua'itɨn. 15Ari inee, ¿a'iné nerɨni? Nexɨejniu'uca nu jɨ́n xaa huaténiuusin. Neajta niyen che'atá nena'a nemua'atziira'a jɨ́n niyen rɨni. Neajta nu tiu'utáchuiica nexɨejniu'uca jɨme'e, neajta ɨ́ nemua'atziira'a jɨme'e. 16Tɨ pua'a piyen rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ Dios á'axɨejniu'uca jɨme'e, ¿a'iné tí'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ tɨ caí mú'ejmi jetze ajtéme'ecan ayén huatéjniuuni yee ché'e ayén té'ara'ani tɨ́'ɨj ayén muáanamua pej piyen rɨ́'ɨ tiraatá'aca ɨ́ Dios? Capu rɨ'ɨrí a'iné a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, capu yaú'itɨée a'ame a'ij pej tiu'utaxájta. 17Rɨ'ɨríista pu a'ame pej piyen temua'a naa rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ Dios. Mɨ pajta mú'ee, capej a'ij rɨ́'ɨ ráaruu ɨ́ axɨ́'ej tevi. 18Ayee nu 'een jɨ́n jeíhua rɨ́'ɨ tiratá'aca ɨ́ Dios ne'ɨ́jna jɨme'e nej jaítze'e niyen tí'ixaxa'a seica jɨme'e ɨ́ niuucari secaí naími'i mú'een. 19Neajta, netɨ́'ɨj huá'a jemi a'utéveeca a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri teyujta'a, nej ni niyen tíhua'utá'itɨii, jaítze'e pu na'aráanajche ineetzi nej e'ehuauritɨéecan jɨ́n tihua'utá'ixaate'en anxɨ́j niuucari jɨme'e necaí nej niyen tiu'utaxáj tamuáamuata'a vi'ira'a niuuca seɨ́j jɨme'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej caí yaú'itɨe. 20Ne'ihuaamua'a, caxu ché'e siyen tí'imuajca matɨ́j ɨ́ tɨ'ɨríi, sino setá'aj siyen éene'en seijre'e matɨ́j ɨ́ tɨ'ɨríi se'ɨ́jna jɨme'e sej caí a'ij pua'a rɨcɨ. Setá'aj seajta siyen che'atá sena'a tiú'umua'ati matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej meri vaujsi. 21Ayee pu té'eyu'usi'i a'ɨ́jna jetze ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta tɨjɨ́n: “Ayee nu tihua'utá'ixaate'esin a'ɨ́jna ɨ́ teɨtejra'a ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej seica niuucari jɨ́n tí'ixaxa'a. A'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, a'ɨ́ɨ mú tihua'utá'ixaate'esin. Mɨ majta a'ɨ́ɨme ɨ́ neteɨ́testemua'a, camu na'ará'astijre'esin ineetzi.” 22A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej caí yaú'itɨe, capu ayén tí'ivaɨre'e tɨ i tíhua'utá'itɨii a'ɨ́mej ɨ́ mej té'atzaahuate'e sino ayée pu tí'ivaɨre'e huá'a jemi ɨ́ mej caí té'atzaahuate'e. 23Jee xaa ne'u, ayée pu ti'ayajna. Casi'i, ¿a'iné ti'itɨ metiu'utaxájta ɨ́ seica ɨ́ mej caí té'atzaahuate'e, na'ari ɨ́ seica ɨ́ mej caí rɨ́'ɨ mé titeumuámua'aree tɨ pua'a a'uun ma'uteárute a'u sej e'etiújse'ɨri? Seajta mú'een, tɨ pua'a xaa siyen naími'i ti'ixáata xá'aju'un seica jɨme'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej caí yaú'itɨe, ¿a'iné tihuá'amitɨejte'e a'ɨ́mej? ¿Ni qui siyen nu'u tite'eteújtɨmua'iri'i? Jee xaa ne'u. 24Ajta, tɨ pua'a seɨ́j a'uun a'uteárute mú'ejmi jemi tɨ caí té'atzaahuate'e nusu tɨ caí mú'ejmi jetze ajtéme'ecan, seajta mú'een, tɨ pua'a xaa naími'i seti'ixáata xá'aju'un ɨ́ Dios jetze me'ecan, ayée pu tiraatámitɨejte'esin sej naími'i rá'axɨjte'en a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi. 25Aj pu'i ayén huataseíjre'esin tɨ́j na'a tɨ ru'a'avaataca'a u tzajta'an. Ajta a'ɨ́ɨn teáata'a, á e'erávaɨjtzi á chuaata'a. A'ɨ́ɨ pu raaténajchi ɨ́ Dios, ajta ayén tiu'utaxájta yee tɨ Dios mú'ejmi jemi seijre'e. 26¿A'iné sena'a si rɨni, ne'ihuaamua'a? Setá'aj siyen huárɨni setɨ́j sena'a sej e'etiújseɨre'esin. Setá'aj naími'i rɨ́'ɨ huaújruuren ti'itɨ jɨme'e, tɨ pua'a seɨ́j tí'ichuiicamɨ'ɨ, nusu seɨ́j ti'itɨ jɨ́n tihuá'itɨiramɨ'ɨ na'ari tí'ixajtamɨ'ɨ ɨ́ tɨ jetzen raateájtuaa ɨ́ Dios ca'ɨ́n seɨ́j niuucari jɨ́n tí'ixajtamɨ'ɨ, na'ari seɨj ayén raxɨ́'eve'e tɨ tihuaú'ixaate'en a'ij tɨ huataújmua'a ɨ́ niuucari tɨ raataxájtaca'a ɨ́ seɨj. Setá'aj siyen huárɨni sej rɨ́'ɨ huá'uruuren naíjmi'ica. 27Tɨ pua'a seica miyen raxɨ́'eve'e mej seica niuucari jɨ́n tiu'utaxáj, miché'e miyen 'eene'en mej hua'apua mé'e na'ari mej huaíca mé'e. Miché'e miyen tiu'utaxáj seɨj majta seɨj. Ajta, ché'e seɨ́j ayén tihuaú'ixaate'en a'ij tɨ huataújmua'a. 28Ajta, tɨ pua'a caí mé'e ja'atɨ tɨ ayén raayɨ́'ɨtɨ tɨ ayén tihuaú'ixaate'en a'ij tɨ huataújmua'a, ché'e a'ɨ́ɨn caí tí'ixajta huá'a jemi ɨ́ mej e'etiújse'ɨri. Ché'e a'ɨ́ɨn ruseɨ́j tí'ixajta ɨ́ ru jemi, ajta ɨ́ Dios jemi. 29Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'a, miché'e miyen éene'en tí'ixajta, mej hua'apua mena'a, na'ari mej huaíca mena'a. Majta ɨ́ seica, miché'e miyen tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare'en a'ij tɨ ti'ixa ɨ́ seɨj. 30Ajta, tɨ pua'a jíye'itzi jɨ́n ti'itɨ raateájtuaani seɨ́j jemi, ché'e a'ɨ́ɨn tɨ ti'ixa ayén raatapuá'ajta. 31Ayee pu tí'irɨ'ɨri sej naími'i Dios jetze me'ecan tiu'utaxáj sej si tíhua'utá'itɨii naíjmi'ica, sej si seajta ca'aníjra'a hua'utá'an. 32- 33Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'a, ayée pu ruxe'eve'e mej majta raayɨ́'ɨtɨhua'an mej tiraa'íjcate'en ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca huá'a jemi ɨ́ mej e'etiújse'ɨri. Ayee pu ruxe'eve'e a'iné capu Dios cha'a na'a huá'aruuren mej mi caí xɨ́'epɨ'ɨn ruruure sino a'ɨ́ɨ pu hua'utépua'ajte'esin. Setá'aj siyen che'atá sena'a huárɨni a'ij mej meri tí'ijrɨ'ɨre naíjmi'i ɨ́ seica ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi. 34Caxu hua'atá'acare'en a'ɨ́mej ɨ́ 'uuca, mej mi tí'ixajta matɨ́'ɨj e'etiújseɨre'en u teyujta'a. Capu a'ij tí'irɨ'ɨri mej tí'ixajta sino mej ra'ará'astijre'en a'ij tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. 35Tɨ pua'a miyen raxɨ́'eve'e mej ti'itɨ huámua'aree, miché'e miyen tihua'uta'íhua'u ɨ́ rucɨ́na'astemua'a ɨ́ ruche. Ayee pu xaa ne'u, a'iné ayée pu tiu'utévi'iraste'e tɨ pua'a 'ɨ́ita'a tí'ixajta huá'a jemi ɨ́ mej e'etiújse'ɨri u teyujta'a. 36¿A'ii tá'uj na'a? ¿Ni mú'ejmi jetze a'uvé'emej ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios, na'ari ayén na'a mú'ejmi jemi huatétuiihuaca'a? Capu xaa ne'u. 37Tɨ pua'a ja'atɨ ayén tirá'amitɨejte'e ɨ́ ru jetze tɨ a'ɨ́ɨ ruseɨ́j a'ɨ́ɨn pú'een seɨ́j tɨ tí'ixaxa'a ɨ́ Dios jetze me'ecan, na'ari a'ɨ́ɨn jetze araújca'ane ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, ché'e a'ɨ́ɨn ayén ráamua'ati nej niyen ne'ɨ́jna jɨ́n tejá'amuayu'use'e a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tinaa'íjca ɨ́ tavástara'a. 38Tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ja'atɨ caí ayén ráamua'ati, caxu seajta mú'een siyen rá'astijre tɨ 'ij ayén tihuá'ucɨ'ɨti. 39A'ɨ́j pu jɨ́n, ne'ihuaamua'a, naa pu tí'ixɨ'epɨ'ɨn sej ca'anín jɨ́n rahuauca sej Dios jetze me'ecan tí'ixajta. Seajta, setá'aj caí huá'ijmɨijra ɨ́ mej seica niuucari jɨ́n tí'ixajta. 40Ayee pu'u na'a, setɨ́j sena'a sej siyen rɨcɨ, setá'aj siyen xɨ́'epɨ'ɨn éene'ecan jɨ́n rɨjca a'ij tɨ tiraavíjte'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\