1 Corintios 4

1Ayee pu ruxe'eve'e tɨ ayén tejamuá'amitɨejte'e itejmi jɨme'e tej tiyen ravaɨre'e ɨ́ Cɨríistu'u, ajta tɨ ayén titaa'íjca a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ rú'avaa ɨ́ Dios jemi. 2Ajta, a'ɨ́jna tɨ ravaɨre'e, ayée pu tiú'ujxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ ayén araúrasten nain jɨme'e a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n tira'íjca. 3- 4Mɨ neajta inee, capu ne jetze ruxe'eve'e tɨ pua'a mú'een siyen na'uxɨ́jte'en, na'ari miyen na'uxɨ́jte'en a'ɨ́ɨme ɨ́ mej íjii huáteɨte me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tihuá'amitɨejte'e. Jee xaa ne'u, canu neseɨ́j á'anxɨjte'en, a'iné canu nee neseɨ́j ramua'aree tij ti'itɨj jɨ́n na'uteájturaa ɨ́ Dios jemi. Capu amɨ́n a'ij, capu ayén huataújmua'a nej neri xɨ́'epɨ'ɨn 'een ɨ́ Dios jemi. Tavástara'a pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ ná'axɨjte'en. 5A'ɨ́j xu jɨ́n siyen huárɨni. Caxu ti'itɨ jɨ́n huá'axɨjte'e ajta na'a caí a'ájna teja'uré'enen a'ɨ́jna xɨcáara'a tɨ jetzen Dios ari raaxɨ́'epɨ'ɨntare. Setá'aj seuj rachú'eve'e se'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a tɨ́'ɨj ajtahua'a yé uvé'enen. Aj pu xaa, a'ɨ́ɨn raataseíjrata tɨ́j na'a tɨ rú'avaataca'a a'u tɨ a'utɨ́ca'a. A'ɨ́ɨ pu ajta raataseíjrata ɨ́ tɨ ayén tihuá'amitɨejte'eca'a ɨ́ huá'a tzajta'a ɨ́ teɨte. Aj pu'i ayén tihuá'acɨ'ɨti tɨ Dios ayén rɨ́'ɨ tihua'utá'asin naíjmi'ica a'ij tɨ tiraavíjte'e seɨj ajta seɨj. 6Mɨ neajta inee, nain jɨ́n ɨ́ nej neri tejamuá'ixaa, ayée nu tejámuaatá'itɨiiri'i neetzi jɨme'e neajta ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ Apolos nej ni ne'ɨ́jna jɨ́n jamuaatévaɨre'en. Caxu yá'uhua'anan se'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ayén tɨjɨ́n: “Setá'aj siyen araúrasten se'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ té'eyu'usi'i.” Caxu siyen ahuaújtzaahuate'en se'ɨ́jna jɨme'e sej nu'u seɨ́j jetze ajtéme'ecan. Caxu seajta raatéxɨeehuata ɨ́ seɨj. 7¿Ni tzaa ja'atɨ ayén a'ɨ́jna jɨ́n timua'íjca a'ɨ́jna jɨme'e tɨ jaítze'e ruxe'eve'e caí ɨ́ tɨ jɨ́n antiújmua'aree ɨ́ axɨ́'ej tevi? Capu xaa ne'u. ¿Ni qui piyen ti'itɨ tí'ijcha'ɨɨ ɨ́ pej caí ra'ancuré'a seɨ́j jemi? Capu xaa ne'u. Ajta, tɨ pua'a ayén ti'ayajna pej piyen ra'ancuré'a, ¿a'iné 'een jɨme'e piyen á'atzaahuate'e? Capu ayén tiraavíjte'e, a'iné Dios pu ayén muaatapuaíjve. 8Mú'een xu nu'u seri huatájuxai temua'a naa. Seajta nu'u seri huateújchijteaanitaca'a. Mú'een xu nu'u caí taatá'inee, seajta siyen tí'aijta rujɨ́ɨmua'a sena'a. Oojala cuj tɨ́n ayén teja'uré'enen sej siyen tiu'ita'áijta. Jéihua huápɨ'ɨ nu niyen tí'ijxe'eve'e. 9Ayee nu 'een jɨ́n niyen tejá'amua'ixaate'e a'iné ayée pu tiná'amitɨejte'e tɨ Dios ayén taataseíjrataca'a mú'ejmi jemi tej iteen a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tej caí ti'itɨj jɨ́n antítamua'aree, teajta teen tu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej majta jɨ́me'en meri raaxɨ́'epɨ'ɨntare tej nu'u huácui'ini a'u mej titejé'ecui'ica. Dios pu ayén taataseíjrataca'a naíjmi'ica jemi ɨ́ mej ta japua seijre'e, ajta huá'a jemi ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca, a'u tɨ na'a nainjapua. 10Ayee xu tí'ixaxa'a mú'een tej nu'u tatɨ́mua'i te'ɨ́jna jɨme'e tej tiyen ravaɨre'e ɨ́ Cɨríistu'u. Mɨ seajta mú'een, sej nu'u huápɨ'ɨ naa tirú'umua'aree ɨ́ Cɨríistu'u jemi. Capu nu'u tú'uca'anisti'i itejmi. Mɨ seajta mú'een, ayée xu nu'u nain jɨ́n té'eviicua'i. Jé'ecan mú nu'u rɨ́'ɨ tejamuatá'aca mú'ejmi. Majta métaxana'ave'e mú nu'u itejmi. 11Tɨ́j na'a tɨ yú e'iré'ene, ajta íjii, ayée tu tena'a jí'itɨejcu, teajta 'i'icu. Temua'a tu titecácɨɨxure'e. Jé'ecan mú a'ij pua'a taruure. Catu teajta mé'e é'eche. 12Ca'anín tu jɨ́n tí'imɨjhuaca tamuájca'a jɨme'e. Tɨ pua'a a'ij pua'a meti'itaxájta, teen tu tiyen rɨ́'ɨ tihua'atá'aca. Ajta tɨ pua'a a'ij pua'a métaruure, teen tu tiyen rá'aviicua'i. 13Ajta, matɨ́'ɨj teɨte hua'itzi tátaavijre'e itejmi, rɨ́'ɨ tu naa tihuá'ajee. Tɨ́j na'a tɨ yú e'iré'ene ajta íjii, ayée pu tihuá'amitɨejte'e itejmi jɨme'e tej nu'u jeíhua huápɨ'ɨ huá'axana'aviste'e, tej nu'u tiyen huá'aseijrate'e huá'a jemi tɨ́j ɨ́ xaɨɨri ɨ́ mej mé rúurɨera ɨ́ mej yen japuan seijre'e ɨ́ chaanaca. 14Canu ne'ɨ́jna jɨ́n niyen tejá'amua'ixaate'e nej ni niyen amuaatatévi'iraste'en, sino nej ni rɨ́'ɨ jamuaatá'itɨi mú'een, mɨ sej siyen ná'aseijrate'e cumu niyaujmua'a ɨ́ nej jeíhua huápɨ'ɨ já'amuaxe'eve'e. 15Tij caí mu'iitɨ́ mú tejamuá'itɨiiri'i ɨ́ Cɨríistu'u jetze me'ecan. Capu a'ij ámitɨeere'e a'achú mej pua'amé ará'ase. Mɨ ajta, seɨ́j pu'u ɨ́ tɨ á'amuaya'upuajtaca'a, neajta inee, nee nu ne'ɨ́n pú'een i nej á'amuaya'upuajtaca'a ɨ́ Cɨríistu'u jemi ne'ɨ́jna jɨme'e nej tejamuá'ixaa ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios amua'irájtuaani. 16A'ɨ́j nu jɨ́n niyen tejá'amuaje sej siyen titeejú'un netɨ́j inee. 17A'ɨ́j nu jɨ́n niyen amuaata'íti'iri'i ne'ɨ́jna ɨ́ Timoteo ɨ́ nej neajta ya'upuáara'an pú'eene'e ɨ́ tavástara'a jemi, ɨ́ nej neajta jeíhua huápɨ'ɨ raxɨ́'eve'e. A'ɨ́ɨ pu amuaatánamuajriste'esin a'ij nej ti'itíncha'ɨɨ jemin ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús. Ayee nu che'atá nena'a tihuá'itɨii a'ɨ́mej ɨ́ seica, a'u tɨ na'a mej e'etiújse'ɨri. 18Seica mú'een, xu'uri á'ujtzaahuate'e. Cu xɨee tɨ cuj ayén tejamuá'amitɨejte'e nej caí ché'e ne'uun mú a'atanén. 19Mɨ neajta inee, nee nu xaa ca'anacan ne'uun a'atanéjsin mú'ejmi jemi tɨ pua'a ayén tineetá'acare'en ɨ́ tavástara'a. Aj nu xaa ramua'aréeren tɨ pua'a siyen ti'itiújcha'ɨɨ muárɨ'eri'ire'ara'an jɨme'e ɨ́ Dios na'ari seɨ́j niuucari sena'a jɨ́n siyen ti'itiújcha'ɨɨ. 20Ayee pu'u xaa ne'u, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ Dios, capu niuucari na'a jɨ́n tí'aijta sino rumuárɨ'eri'ire'ara'an jɨ́me'en. 21¿A'iné setí'ijxe'eve'e mú'een? ¿Ni qui niyen ne'ɨ́jna jɨ́n u á'ume'en nej ni puaíjtzi amuaatá'an na'ari nej niyen ne'ɨ́jna jɨ́n amuaja'uvé'emuaare ne'ɨ́jna jɨme'e nejá'amuaxe'eve'e, nej ni neajta cua'anín jɨ́n tejamuá'ixaate'en?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\