1 Corintios 9

1Neajta inee, nexɨéehua nu á'uche'ecan. Neajta nu ne'ɨ́n pú'een seɨ́j tɨ Dios ne'uta'íteca'a nej ni jetzen me'ecan tiu'utaxáj. Neajta nu raaseíj ne'ɨ́jna ɨ́ Jesús, ɨ́ tavástara'a. Seajta mú'een, xu'uri neetzi jemi seijre'e a'ɨ́jna jɨme'e nej tí'ivaɨre'e ɨ́ tavástara'a jemi. 2Tɨ pua'a caí ayén tihuá'amitɨejte'e ɨ́ seica jemi tɨ Dios ayén ne'uta'íteca'a, mú'ejmi jemi pu xaa ayén tejamuá'amitɨejte'e a'iné mú'een xu se'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tej jɨ́n tiyen ramua'aree tɨ Dios ayén a'ɨ́jna jɨ́n tinaa'íjca. 3Ayee nu huatánne'a a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej nej jɨ́me'en tí'ihua'u. 4¿Ni caí ayén titaatá'aca tej tiú'ucua'ani, ajta tej huayé'en? Jee xaa ne'u, ayée pu ti'ayajna. 5¿Ni caí ayén che'atá na'a titaatá'aca tej seɨ́j tévi'itɨne'en tɨ ajta té'atzaahuate'e matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ tɨ Dios hua'uta'íteca'a, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ ihuáamua'ame'en ɨ́ tavástara'a, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Pedro? 6Ari iteen, i nej i'i Pablo, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Bernabé, ¿ni qui teen tena'a te'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ ayén ruxe'eve'e tej tamuájca'a jɨ́n tiu'umuárɨ'en? 7Capu ja'atɨ tɨ ayén tí'ivaɨre'e xantaaru'u jɨme'e ayén tihuaújnajchite'en ruseɨ́j. Ajta capu ja'atɨ ayén caí racua'ani ɨ́ táca'ira'an ɨ́ tɨ ráahuii. Capu ajta ja'atɨ ayén caí ra'antí'isin hua'aleechi tɨ huá'aseɨre'e ɨ́ ye'emuaate. 8Canu niyen ti'ixa a'ij mej tirájteu rujɨ́ɨmua'a mena'a ɨ́ teteca sino ayée pu che'atá na'a té'eyu'usi'i jetzen ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. 9- 10Ayee pu té'esiɨɨmua'i ɨ́ yu'uxari jetze, tɨ Moisés teecan ra'uyú'uxaca'a tɨjɨ́n: “Capej ra'ancánaamuan ɨ́ puuya tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn atáye'icaa rayuu ɨ́ triigu.” ¿Ni qui jetzen ruxe'eve'e ɨ́ Dios a'ɨ́jna ɨ́ puuya, na'ari téjmi na'a jɨ́me'en ayén ti'ixa? Jee xaa ne'u. Nain pu jɨ́n téjmi jɨ́n ayén tiu'utaxájtaca'a. Ayee pu 'een jɨ́n téjmi jɨme'e ayén té'eyu'usi'ihuaca'a a'iné ayée pu tiraavíjte'e tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ tɨ tase'ehuaca ayén rachú'eve'e tɨ ti'itɨj ráacɨ'ɨti a'ɨ́jna jɨme'e tɨ tiú'utaseehuaca'a. Ajta, a'ɨ́ɨn tɨ tí'itza'anaca, ayée pu ajta ayén tiraavíjte'e tɨ ayén rachú'eve'e tɨ ti'itɨ ráacɨ'ɨti a'ɨ́jna tɨ huácɨɨreca'a. 11Tɨ pua'a teri raateájtuaa mú'ejmi jemi te'ɨ́jna tɨ Dios jemi é'eme'ecan tɨ́'ij rɨ́'ɨ á'amuaruuren, ¿ni qui ayén a'ij pua'a tejá'amuaseijrate'e tɨ ayén tí'itacɨ'ɨti je'icáj a'ɨ́jna ɨ́ sej jɨ́n huateújvaɨre'en íiyen chaanaca japua? 12Tɨ pua'a ayén tiraavíjte'e tɨ ayén tihuá'ucɨ'ɨti ɨ́ seica je'icáj ɨ́ sej jɨ́n huateújvaɨre'en, jaítze'e pu ayén tiraavíjte'e tɨ ayén tí'itacɨ'ɨti itejmi. Mɨ teajta iteen, catu tiyen rɨcɨ sino nain tu jɨ́n té'eviicua'i tej ti caí ra'antánaamuan sej si caí ché'e ra'ará'astijre'en ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Cɨríistu'u. 13Xu'uri ramua'aree a'ij mej rɨcɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'ivaɨre'e u teyujta'a. Ayee mú racua'aca me'ɨ́jna ɨ́ mej seica me'uun te'utetúutuhua'a mú á'aye'i u teyujta'a. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'ivaɨre'e a'u mej tejé'emuaɨ'ɨvajtaca, a'ɨ́ɨ mú majta miyen racua'aca je'icáj ɨ́ mej me'uun raatámuaɨ'ɨvajtaca'a. 14Ayee pu che'atá na'a 'een, tavástara'a pu ayén tiu'uta'aíjtaca'a tɨ ayén tiraavíjte'e tɨ ayén tihuá'ucɨ'ɨti a'ɨ́mej ɨ́ mej tihua'utá'ixaate'esin ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios, mej mi me'ɨ́jna jɨ́n huateújvaɨre'en mej tiu'utaxáj me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios hua'irájtuaani. 15Mɨ neajta inee, canu ja'anáj huatánne'a nej ne'ɨ́jna jɨ́n huaténvaɨre'en a'ij tɨ tiraavíjte'e ineetzi jemi. Canu neajta ne'ɨ́jna jɨ́n tejá'amuayu'use'e sej si siyen huárɨni ineetzi jemi. Jaítze'e pu na'aráanajche nej huámɨ'ɨni caí ja'atɨ ayén tiná'ari'i a'ɨ́jna ɨ́ nej niyen ne'ɨ́jna jɨ́n huateáturaasin. 16Capu xaa ne'u ayén tineetá'aca nej ne'ɨ́jna jɨ́n ahuántzaahuate'en ne'ɨ́jna jɨme'e nej niyen tihua'utá'ixaate'en ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios hua'irájtuaani a'iné Dios pu ayén a'ɨ́jna jɨ́n tinaa'íjca. Puaíjtzi pu naatá'asin tɨ pua'a necaí niyen tihua'utá'ixaate'en. 17Jee xaa ne'u, ti'itɨ pu ayén tí'inecɨ'ɨtíiche'en tɨ pua'a niyen nexɨ́'evi'ira'a jɨ́n tíhua'uta'ixáate'enche'e. Mɨ ajta caí, capu, a'iné Dios ayén a'ɨ́jna jɨ́n tinaa'íjca. 18Tɨ pua'a ayén ti'ayajna, ¿ti'itájni ayén tí'inecɨ'ɨti ineetzi? A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een, nej caí hua'ajíive'e netihuá'ixaate'e, neajta caí huaténvaɨre'en ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ nej jɨ́n antínmua'aree. 19A'ɨ́j pu jɨ́n, nee nu niyen nexɨéehua naa tejá'uche'ecan nain jɨme'e. Capu ja'atɨ tí'ine'aijte'e. Mɨ neajta inee, rɨ́'ɨ nu neri huánruu naíjmi'ica jemi tɨ́j ja'atɨ tɨ ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'e nej ni jaítze'e hua'umuá'itɨn. 20A'ɨ́mej jemi ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, ayée nu huánruu yee cumu nej Israél jetze ajtéme'ecanta nej ni hua'umuá'itɨn ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. Jee xaa ne'u, capu ruxe'eve'e nej niyen rá'astijre'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. Capu amɨ́n a'ij, ayée nu huánruu tɨ́j ja'atɨ tɨ ayén rá'astijre'e nej ni hua'umuá'itɨn a'ɨ́mej ɨ́ mej rá'astijre'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. 21Neajta, a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej caí rá'astijre'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, ayée nu neajta huánruu tɨ́j ja'atɨ tɨ caí ayén rá'astijre'e nej ni neajta hua'umuá'itɨn a'ɨ́mej ɨ́ mej caí rá'astijre'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. Mɨ neajta inee, nee nu xaa seɨ́j niuucari ará'astejsin ɨ́ Dios jemi, ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n titá'itɨiiri'i ɨ́ Cɨríistu'u. 22A'ɨ́mej jemi ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i, neajta nu niyen huánruu tɨ́j ja'atɨ tɨ caí a'ij tí'ijviicua'i nej ni hua'umuá'itɨn a'ɨ́mej ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i. Naíjmi'ica jemi nu niyen huánruu tɨ́j na'a tɨ seijre'e nej ni seica huamuá'itɨn nain jɨ́n a'ij nej ye'í rɨcɨ. 23Ayee nu 'een jɨ́n rɨcɨ ne'ɨ́jna jɨme'e nej ni tihua'utá'ixaate'en ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios hua'irájtuaani, tɨ ij ajta tí'inecɨ'ɨti ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́'ɨ tihua'utá'asin a'ɨ́mej ɨ́ mej ra'ará'astijre'esin me'ɨ́jna ɨ́ niuucari. 24Xu'uri ramua'aree a'ij mej tí'ijrɨ'ɨre a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ru'acheca a'u mej é'ehua'acaca. Naími'i ɨ́ mej ru'acheca, ayée mú che'atá mena'a tí'itese'e mej tiu'umuá'itɨn. Mɨ ajta, seɨ́j pu'u a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ tí'imua'itɨn, ajta ra'ancuré'asin ɨ́ mej raatapuaíjve'esin. Setá'aj siyen che'atá sena'a tiu'utése'en sej si seajta siyen ti'itɨ huamuá'itɨn ɨ́ Dios jemi. 25A'atɨ tɨ na'a tɨ huá'a jamuan tɨ'echeca, ayée pu á'ujcu'uve nain jɨme'e tɨ ij ayén curuun ancuré'e'ɨ'ɨn tɨ a'uvaɨ́jtzi. Mɨ teajta iteen, ayée tu tí'itese'e tej ti curuun ancuré'e'ɨ'ɨn tɨ naa seíire'e a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 26- 27A'ɨ́j nu jɨ́n, canu ché'e nena'a tɨ'echeca. Canu neajta ché'e nena'a ti'itatú'axa ɨ́ eeca tzajta'a, sino ayée nu te'ejténtu'axa ɨ́ ne jetze, neajta inee raamuá'itɨ ná'aye'i ca'anéeri jɨme'e tɨ́'ij na'ará'astijre'en ɨ́ nej ratéhua'ira'a. Ayee nu 'een jɨ́n rɨcɨ tɨ ij caí Dios naaré'e'ite netɨ́'ɨj neri niyen tihua'utá'ixaa ɨ́ seica.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\