1 San Juan 4

1Mɨ́ nej já'amuaxe'eve'e, setá'aj caí rá'atzaahuate'e ja'atɨ tɨ na'a tɨ ayén ruseijrata tɨ nu'u a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ca'aníjra'a raatá'a tɨ tiu'utaxáj, sino setá'aj amuacaícan hua'utéeseij sej si ráamua'aree ti'itɨ́j tɨ xɨejniu'ucarira'a ca'aníjra'a hua'atá'aca mej miyen tiu'utaxáj. Setá'aj siyen huárɨni a'iné a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí jé'iyecan jɨ́n tí'ixaxa'a ɨ́ Dios jetze me'ecan, mu'iitɨ́ mú meri huá'a tzajta'a huataseíjre a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej yen seijre'e íiyen chaanaca japua. 2Ayee tu te'ɨ́jna jɨ́n tiráamua'aree tɨ pua'a a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén ca'aníjra'a ratá'aca tɨ ja'atɨ ayén tiu'utaxáj ɨ́ Dios jetze me'ecan nusu caí. Ja'atɨ tɨ na'a tɨ ayén tiraataxáj yee a'ɨ́ɨn Jesús pu Cɨríistu'u pú'een, a'ɨ́ɨ pu nu'u ajta ayén tehuá'ira'atacan jɨ́n huataseíjre íiyen chaanaca japua, tɨ pua'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ ayén tiraataxáj, a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén ca'aníjra'a ratá'aca tɨ ayén tiu'utaxáj Dios jetze me'ecan. 3Mɨ́ ajta, ja'atɨ tɨ na'a tɨ ayén seɨcɨé tiraataxáj yee tɨ Jesús caí ayén tehuá'ira'atacan jɨ́n huataseíjre, a'ɨ́ɨ pu caí jé'iyecan jɨ́n tí'ixaxa'a ɨ́ Dios jetze me'ecan, sino a'ɨ́ɨ pu ayén ca'aníjra'a ratá'aca a'ij tɨ tiu'utaxáj a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucari tɨ rájcha'ɨɨre'e ɨ́ Cɨríistu'u. Xu'uri siyen tiráanamuajri'i tɨ a'ɨ́ɨn yen huataseíjre'esin íiyen chaanaca japua. Jee xaa ne'u, pu'uri yen seijre'e huá'a tzajta'a ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. 4Mɨ́ sej yaújmua'ame'en, mú'een xu Dios jetze ajtéme'ecan. Seajta seri hua'utémua'itɨ se'ɨ́mej ɨ́ mej hua'itzi jɨ́n tí'ixaxa'a se'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ mú'ejmi jemi huateájturaa, jaítze'e pu ve'ecán jɨ́n antiújmua'aree caí a'ɨ́jna tɨ yen seijre'e íiyen ɨ́ chaanaca japua. 5Mɨ́ majta a'ɨ́ɨme, a'ɨ́ɨ mú huá'a jetze ajtéme'ecan a'ɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. A'ɨ́j pu jɨ́n, tɨ́j na'a mej miyen ti'ixáata muá'aye'i, a'ɨ́ɨ pu ca'aníjra'a hua'atá'aca mej miyen tiu'utaxáj a'ɨ́jna ɨ́ huá'amua'atziira'a a'ɨ́mej ɨ́ mej yen seijre'e íiyen chaanaca japua. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yen seijre'e, a'ɨ́ɨ mú miyen tihuá'anamua. 6Mɨ́ teajta iteen, teen tu Dios jetze ajtéme'ecan. Ja'atɨ tɨ na'a tɨ ayén ramua'ate ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu ayén tanamuaj. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ caí ramua'ate ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu ajta caí tanamuaj. Ayee tu 'een jɨ́n tiyen tí'ijmua'aree tɨ pua'a ja'atɨ ayén jé'iyecan jɨ́n tí'ixaxa'a ɨ́ Dios jetze me'ecan na'ari tɨ pua'a hua'itzi jɨ́n tí'ixaxa'a. 7Mɨ́ nej já'amuaxe'eve'e, tiché'e tiyen titehuátaxe'eve'en seɨj teajta seɨj a'iné Dios pu ruseɨ́j ayén ca'aníjra'a titatá'aca tej ti tiyen huátaxe'eve'en. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ huá'axe'eve'e ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte, a'ɨ́ɨ pu Dios jetze airáane, ajta a'ɨ́ɨ pu ramua'ate ɨ́ Dios. 8Mɨ́ ajta, a'ɨ́ɨn tɨ caí huá'axe'eve'e ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte, a'ɨ́ɨ pu caí xɨ ramua'ate ɨ́ Dios, a'iné Dios pu jé'iyecan jɨ́n ruseɨ́j taxe'eve'e, nain xɨcaj tzajta'a, ajta nain tɨ́ca'ari tzajta'a. 9Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n téjmi jemi huataseíjre tɨ Dios ayén taxe'eve'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn ayén ya'uta'íteca'a ɨ́ ruyauj tɨ seɨ́j na'a pú'een tɨ ij yé uvé'enen íiyen chaanaca japua tej ti ruuri huateáturan ɨ́ Dios jemi te'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn ta japua huaniú. 10Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n ayén éeni'icɨ'e seijre'e tɨ Dios ayén taxe'eve'e. Catu teen amuacaí raataxɨ́'eve ɨ́ Dios, sino a'ɨ́ɨ pu amuacaí taataxɨ́'eve itejmi, ajta ayén ya'uta'íteca'a ɨ́ ruyauj tɨ ij a'ɨ́ɨn ayén ra'uré'uuna ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi tɨ ij caí Dios ayén puaíjtzi titaatá'acare'en. 11Mɨ́ nej já'amuaxe'eve'e, a'iné Dios pu'uri ayén titaataxɨ́'eve, ayée pu tiú'ujxe'eve'e tej tiyen che'atá tena'a huátaxe'eve'en seɨj teajta seɨj. 12Capu ja'atɨ ja'anáj raaseíj ɨ́ Dios. Mɨ́ ajta, tɨ pua'a tiyen tí'itaxe'eve'e seɨj teajta seɨj, Dios pu ayén téjmi jemi seijre'e, ajta a'ɨ́ɨ pu téjmi jemi runaíjmire'e a'ɨ́jna tɨ jɨ́n Dios ayén tí'itaxe'eve'e. 13Ayee tu 'een jɨ́n tiyen tí'ijmua'aree tej tiyen jemin seijre'e, ajta tɨ ayén a'ɨ́ɨn téjmi jemi seijre'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén téjmi jemi raateájtuaa ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca. 14Teajta iteen, teen tu tiyen tiraaseíj, teajta tiyen tirataxájtave tɨ a'ɨ́ɨn ɨ́ tej rájya'upua, a'ɨ́ɨn ayén tíya'uta'íteca'a ɨ́ ruyauj tɨ ij ayén hua'irájtuaani a'ɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. 15Ja'atɨ tɨ na'a tɨ ayén tiraataxáj yee Jesús pu nu'u ajta Cɨríistu'u pú'een, a'ɨ́ɨ pu ajta a'ɨ́ɨn pú'een tɨ yaujra'an pɨ́rɨcɨ ɨ́ Dios. Dios pu jemin seijre'e a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ, a'ɨ́ɨ pu ayén che'atá na'a seijre'e ɨ́ Dios jemi. 16A'ɨ́j tu jɨ́n tiyen tí'ijmua'aree, teajta tiyen tirá'atzaahuate'e tɨ ayén tí'itaxe'eve'e ɨ́ Dios, a'iné Dios pu ayén ja'anáj tɨ na'a tí'itaxe'eve'e. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén seijre'e tɨ huá'axe'eve'e ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte, a'ɨ́ɨ pu ajta jemin seijre'e ɨ́ Dios. Ajta Dios pu ayén che'atá na'a jemin seijre'e a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. 17Ayee pu éeni'icɨ'e seijre'e tɨ ayén huaújnaijmi'ire itejmi jemi tej ti caí tí'itziɨɨne'e a'ájna xɨcáara'an tɨ jetzen huá'axɨjte'en, a'ɨ́jna jɨme'e tej tiyen che'atá tena'a seijre'e íiyen chaanaca japua tɨ́j ajta a'ɨ́jna, te'ɨ́jna jɨme'e tej huá'axe'eve'e ɨ́ taxɨ́'ej teɨte. 18Tɨ́ pua'a ja'atɨ ayén rachú'eve'e a'ame a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ Dios jetzen huá'axɨjte'en, capu ayén tí'itziɨɨne'e, a'iné tɨ pua'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ nain jɨ́n ayén tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios, a'ɨ́j pu jɨ́n raatépua'ajte'esin ɨ́ ru tzajta'a a'ɨ́jna tɨ jɨ́n tí'itziɨɨne'e tɨ Dios puaíjtzi raatá'an. Ayee pu xaa ne'u ti'ayajna a'iné tɨ pua'a ja'atɨ ayén tí'itziɨɨne'e, a'ɨ́ɨ pu ajta ti'itɨ́j jɨ́n rajpuaíjtzi á'aye'i. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ tí'itziɨɨne'e, capu u huateújnaijmire ɨ́ ru tzajta'a tɨ a'ɨ́ɨn ayén tí'ijxe'eve'e ɨ́ ruxɨ́'ej tevi. 19Ayee tu te'ɨ́jna jɨ́n tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios a'iné Dios pu amuacaí ayén titaataxɨ́'eve itejmi. 20Tɨ́ pua'a ja'atɨ ayén tí'ixajta yee a'ɨ́ɨ pu nu'u raxɨ́'eve'e ɨ́ Dios, ajta tɨ pua'a rájcha'ɨɨre'e ɨ́ ru'ihuaara'a, ayée pu tí'ihua'itaca a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Ayee pu tí'een, a'iné tɨ pua'a a'ɨ́ɨn caí raxɨ́'eve'e ɨ́ ru'ihuaara'a tɨ ayén mé tirúusise'iran, capu a'atzu a'ij tí'irɨ'ɨri tɨ a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ ayén raxɨ́'eve'e a'ɨ́jna ɨ́ Dios tɨ caí ja'anáj rasise'i. 21Ajta a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n a'ɨ́ɨn ayén titaata'aíj. Ché'e nu'u a'ɨ́ɨn tɨ ayén tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios, ché'e a'ɨ́ɨn ajta ayén tí'ijxe'eve'e ɨ́ ru'ihuaara'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\