1 San Pedro 1

1Inee, Pedro, tɨ Dios naata'íteca'a nej tiu'utévaɨre'en ɨ́ jemin, yee nu á'amuateujte'e mú'ejmi, mɨ sej seɨ́j chuéjra'a japua a'uchéjme a'u mej amuaaré'e'itixɨ, tɨ́j na'a a'u tɨ huatacá'a u Ponto, ajta a'ujna u Galacia, ajta a'ujna u Capadocia, ajta a'ujna u Asia, ajta a'ujna u Bitinia, a'u tɨ na'a sej a'uté'uu. 2A'ɨ́ɨ pu ayén amua'antíhua'u a'ɨ́jna jɨme'e tɨ jéjcua ɨmuá ayén tejámuaaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i a'ij tɨ tejamuáaruuren a'ɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tej rájya'upua. Ajta a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ayén amua'iráavi'itɨ sej si siyen huateáturan ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́jna jɨme'e sej seri rá'astijre'e se'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ayén ra'iráaxɨre ɨ́ ruxuure'e tɨ ij ayén mú'ejmi japua huániuuni. Ché'e a'ɨ́ɨn Dios ayén rɨ́'ɨ tejamuatá'acare'en, ajta ché'e ayén amua'anpuá'ajte'en temua'a naa. 3Tiché'e rɨ́'ɨ tiraatá'acare'en te'ɨ́jna ɨ́ Dios, tɨ ajta ya'upuáara'an pú'een ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. A'iné a'ɨ́ɨ pu jeíhua huápɨ'ɨ tá'ancu'uvajxɨ, a'ɨ́ɨ pu ayén taatá'a tej ti jéjcuacan jɨ́n huanúnu'ihua tej ti tiyen raachú'eve'en te'ɨ́jna, ɨ́ tej jɨ́n ruuri tá'aju'un a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Dios ayén ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. 4A'ɨ́ɨ pu ajta ayén titaatá'asin tɨ ayén titáacɨ'ɨti a'ɨ́jna tɨ caí ja'anáj huataújtuaasin, tɨ caí ajta ja'anáj huatéchueemuari, tɨ ajta caí ja'anáj e'ehuaújpua'arixɨ'ɨsin. Dios pu ayén amuajtá'are a'ujna u ta japua. 5A'ɨ́ɨ pu ajta ayén rɨ́'ɨ á'amuacha'ɨɨ a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an, a'iné mú'een xu siyen té'atzaahuate'e. Ajta pu'uri ayén rɨ́'ɨ ruurijhua tɨ ij a'ɨ́ɨn ayén huataseíjre'en a'ɨ́jna tɨ jɨ́n amua'irájtuaani a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jetzen nain jɨ́n te'entipuá'ajte. 6A'ɨ́j xu jɨ́n siyen temua'a naa rutémua'ave'e se'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ayén rɨ́'ɨ tejámuaatá'asin. Mɨ́ ajta íjii, ayée pu ruxe'eve'e sej siyen se'ɨ́jna jɨ́n ruxɨeemɨ́jte'e sej mu'icáj jɨ́n rajpuaíjtzi. 7Ayee pu 'een jɨ́n ayén á'amuaruure mej mi miyen rɨ́'ɨ tiraatá'acare'en ɨ́ Dios mú'ejmi jɨme'e a'ájna xɨcáara'an tɨ jetzen ajtahua'a huataseíjre'en a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. Jee xaa ne'u, a'ɨ́ɨ mú majta miyen rɨ́'ɨ amuaateátuaasin, majta rɨ́'ɨ tejamua'utaseíjra a'iné mú'een xu siyen se'ɨ́jna jɨ́n te'utáviicua'iri'i ɨ́ sej jɨ́n rajpuaíjtzica'a se'ɨ́jna jɨme'e sej té'atzaahuate'e. Ayee pu tí'ivaɨre'e sej siyen rajpuaíjtzi tɨ ij Dios ayén ráamua'aree sej tzáahuati'ira'a jɨ́n té'atzaahuate'e. A'ɨ́j pu jɨ́n jaítze'e ayén tí'ivaɨre'e ɨ́ Dios jemi sej siyen rajpuaíjtzi caí a'ɨ́jna ɨ́ oro, ɨ́ mej taij jɨ́n raaté'uuna tɨ ij rumua'atɨ́ á'ara'ani. 8Ajta a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u, mú'een xu caí ja'anáj raaseíj, ayée xu seuj raxɨ́'eve'e. Seajta, caí xɨ raaseíj íjii, seúche'e xu siyen té'atzaahuate'e, seajta siyen se'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ rutémua'ave'e. Capu ayén rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ́ ayén raataxáj yee a'achú tɨ caj rɨ́'ɨ tiratá'aca a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén tejá'amuacɨ'ɨti a'ɨ́jna tɨ huápɨ'ɨ naa seíire'e a'ame. 9Ayee xu ra'ancuré'asin tɨ Dios ayén amua'irájtuaani a'ɨ́jna jɨme'e sej siyen té'atzaahuate'e. 10Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan, a'ɨ́ɨ mú mejmí'i miyen tiu'utaxájtaca'a me'ɨ́jna jɨme'e tɨ jɨ́n Dios ayén rɨ́'ɨ tejámuaatá'aniche'e. A'ɨ́ɨ mú majta a'ujca'anéecan jɨ́n tí'ihuauca'a, majta me'ɨ́jna jɨ́n tí'imua'atzejca'a mej mi yaú'itɨée muá'ara'ani. 11Ayee mú tí'ihuauca'a ti'itɨ́j tɨ xɨcáara'an jetze ayén teja'uré'enejsin, ajta a'ij tɨ éene'e á'ame'enche'e a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jɨ́me'en raataxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios tɨ ajta ayén huateájturaa huá'a jemi. Camu a'atzu yaú'itɨeeca'a a'ij tɨ huataújmua'a a'ɨ́jna tɨ jɨ́me'en amuacaí raataxájtaca'a yee tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u ayén rajpuaíitzi á'ara'ani, tɨ ajta nu'u á'iyen Dios rɨ́'ɨ raateátuaasin mej mi rɨ́'ɨ tiye'useíira muá'ara'ani. 12Ayee pu Dios hua'utá'a mej mi miyen ráamua'aree mej caí rujɨ́ɨmua'a miyen tí'ixajtaca'a sino ayée mú me'ɨ́jna jɨ́n tí'ivaɨre'eca'a mú'ejmi jɨme'e, matɨ́'ɨj miyen jɨ́n tiu'utaxájtaca'a a'ij tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén ca'aníjra'a hua'utá'a mej mi miyen tiu'utaxájtaca'a me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios amua'irátuaasin a'ij sej seuchén tiráanamuajri'i. Dios pu u ta japua ya'uta'íteca'a ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca tɨ ij a'ɨ́ɨn huá'a jamuan huateáturan. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tí'ivaɨre'e, mauche'e mú miyen raxɨ́'eve'e mej miyen yaú'itɨée muá'ara'ani a'ɨ́jna tɨ jɨ́n Dios amua'irátuaasin. 13A'ɨ́j xu jɨ́n, setá'aj huateújca'anen ɨ́ ru tzajta'a. Setá'aj seajta rɨ́'ɨ te'utaújmua'ati sej si temua'a naa nain jɨ́n raachú'eve'en a'ɨ́jna tɨ ayén tejamuáacɨ'ɨti ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́'ɨ tejámuaatá'asin a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jetzen huataseíjre'esin a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u. 14Setá'aj siyen che'atá sena'a huárɨni matɨ́j tɨ'ɨríi ɨ́ mej huá'astijre'e ɨ́ ruvaújsimua'a. Setá'aj caí ché'e siyen a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ a'ij tɨ ajmí'i ca'aníjra'a amuaatá'acare'e a'ɨ́jna ɨ́ tɨ a'amua tzajta'a huiránineica setɨ́'ɨj caí xɨ yaú'itɨeeca'a a'ij tɨ tiraavíjte'e ɨ́ Dios jemi. 15- 16Jee xaa ne'u, setá'aj caí a'ij pua'a rɨjca, sino setá'aj siyen nain jɨ́n rɨ'éene'ecán jɨ́n tí'iteseijre'e tɨ́j ajta rɨ'éene'ecán jɨ́n tí'iseijre'e a'ɨ́jna tɨ amuaatajé. Setá'aj siyen nain jɨ́n huárɨni a'ij sej ti'itiújcha'ɨɨ, a'iné ayée pu té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: “Setá'aj siyen rɨ'éene'ecán jɨ́n tí'iteseijre'e a'iné nee nu neajta rɨ'éene'ecán jɨ́n seijre'e.” 17Ajta a'ɨ́ɨn Dios ayén ruxɨ́'ej na'a huá'axɨjte'en ɨ́ teɨte a'ij tɨ seɨ́j huarɨ́j. A'ɨ́j pu jɨ́n, tɨ pua'a siyen raatamuá'amuate'en yee rutáàta, setá'aj rá'atese'e setɨ́j sena'a seuj íiyen típuaseaaruve'e chaanaca japua. 18- 19Ayee pu tiraavíjte'e sej siyen rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ a'iné xu'uri ramua'aree ti'itɨ́j tɨ pɨ́rɨcɨ tɨ jɨ́me'en Cɨríistu'u ayén tiu'utanájchitaca'a a'ɨ́jna ɨ́ sej jɨ́n té'echa'ɨɨca'a ɨ́ Dios jemi sej si caí ché'e siyen tí'ijrɨ'ɨrée a'ij sej sejmí'i tí'ijrɨ'ɨrejca'a se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ ye'irá tɨ caí ti'itɨ́j vaɨre'eca'a, ɨ́ mej amuaatá'itɨiri'i ɨ́ á'amuavaujsimua'acɨ'ɨ. Capu Cɨríistu'u a'ɨ́jna jɨ́n tiu'utanájchitaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ oro, na'ari a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ plata, tɨ ayén á'apua'are, sino a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́jna jɨ́n tiu'utanájchitaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ ruxuure'e tɨ huápɨ'ɨ tí'ivaɨre'e. Ayee pu Cɨríistu'u huataújmuaɨ'ɨvejtaca'a tɨ́j cáne'a, tɨ caí a'atzu cápita'ina, tɨ caí ti'itɨ́j jɨ́n á'atura. 20Ayee pu Dios ra'antíhua'u tɨ́'ɨj caí xɨ raatetáahua a'ɨ́jna ɨ́ chaanaca tɨ́'ij ayén a'ɨ́jna jɨ́n tiu'utévaɨre'en. Ajta, íjii tɨ nain te'entipuá'ajte, Cɨríistu'u pu ayén huataseíjre tɨ ij a'amua japua huániuuni. 21Ayee xu 'een jɨ́n siyen rá'atzaahuate'e ɨ́ Dios se'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u. Ajta Dios ayén ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite. Tɨ́'ɨjta'i ayén rɨ́'ɨ tiraateájtuaa tɨ ij ayén nain jɨ́n antiújmua'areere tɨ́j na'a rusén jɨme'e. A'ɨ́j xu jɨ́n siyen té'atzaahuate'e, seajta tí'ichu'eve'e. 22A'iné mú'een xu siyen rá'antzaahua se'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ayén ti'ayajna sej si seajta siyen huá'axe'eve'e ɨ́ ru'ihuaamua'a, a'ɨ́j xu jɨ́n seri rɨ́'ɨ uhuaújruu ɨ́ a'amua tzajta'a. A'ɨ́j xu jɨ́n, setá'aj siyen a'ujca'anéecan jɨ́n huaújxe'eve'en seɨj seajta seɨj, temua'a naa. 23Ché'e ayén teja'uré'enen a'iné caxu jéjcuacan jɨ́n huanúnu'ihuaca'a a'ɨ́jna jɨme'e tɨ á'apuapua'are sino a'ɨ́jna jɨme'e tɨ caí ja'anáj á'apua'aren. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ niuucari tɨ Dios jemi a'uvé'eye'i. A'ɨ́ɨ pu taarújte'eve, ajta ayén rusén jɨ́n á'ateeri. 24Jee xaa ne'u, ayée pu che'atá na'a té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze tɨjɨ́n: Matɨ́j mena'a pua'amé mej ratéhua'ira'a, ayée mú e'en tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ ɨxaj. Ajta ɨ́ mej jɨ́n á'ujtzaahuate'e, ayée pu 'een tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ xuuxu'ura'an a'ɨ́jna ɨ́ ɨxaj. Ayee pu tí'irɨneca tɨ ayén huatéehuan a'ɨ́jna ɨ́ ɨxaj, ajta cávatzɨjsin a'ɨ́jna ɨ́ xuuxu'ura'an. 25Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ niuucari tɨ Dios jemi a'uvé'eye'i, a'ɨ́ɨ pu rusén jɨ́n seíire'e a'ame. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ niuucari, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej tejámuaatá'ixaa, ɨ́ sej seajta jɨ́n huataújtemua'ave.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\