1 San Pedro 2

1A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée pu ruxe'eve'e sej raatapuá'ajta se'ɨ́jna jɨme'e sej a'ij pua'a huá'aruure ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte nusu sej huá'acuanamua ca'ɨ́n sej hua'itzi jɨ́n ruseijrata. Setá'aj seajta caí ruchueere'e seɨj seajta seɨj. Seajta setá'aj caí a'ij pua'a tihuá'axajta ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte. 2- 3Setá'aj siyen éene'en matɨ́j ɨ́ tɨ'ɨríi ɨ́ mej jeíhua huápɨ'ɨ tzi'icuj mej mi me'ɨ́jna jɨ́n huavaújse'en me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ huá'a tzi'ime ɨ́ hua'anáànaj. Setá'aj siyen che'atá sena'a raxɨ́'eve'e tɨ ij a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén a'ɨ́jna jɨ́n tejamuaata'ítɨi a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ rɨ'éene'ecán jɨ́n seijre'e tɨ ij a'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ amuáaruuren tɨ ij ayén tejá'amuacɨ'ɨti tɨ a'ɨ́ɨn Dios ayén amua'irájtuaani, a'iné xu'uri ráamua'areeri'i tɨ a'ɨ́ɨn tavástara'a ayén rɨ́'ɨ tejá'amuacha'ɨɨ á'aye'i. 4Ayee xu seri ajteáxɨɨreca'a se'ɨ́jna jemi tɨ ayén 'een tɨ́j tetej tɨ i'irúuri. Majta ɨ́ teteca, meruuhuá'axɨ me'ɨ́jna ɨ́ tetej. Mɨ́ ajta Dios, a'ɨ́ɨ pu ra'avé'ehuau a'ɨ́jna jɨme'e tɨ rɨ́'ɨ huápɨ'ɨ tiu'utévaɨre'en. 5Seajta mú'een, ayée pu che'atá na'a Dios rɨ́'ɨ á'amuaruuren sej si siyen che'atá sena'a 'eene'en tiu'utévaɨre'en tɨ́j ɨ́ tetej tɨ i'irúuri ɨ́ tɨ jɨ́n chi'i irá'ajtaahua. Ayee pu á'amuaruuren sej si seɨ́j sena'a seijre'e ɨ́ teɨte tɨ mú'ejmi jamuan huateájturaa a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, sej si siyen rɨ'éene'ecán jɨ́n seijre'e ɨ́ Dios jemi, sej si ve'ecán jɨ́n tiu'utévaɨre'en ɨ́ jemin. A'ɨ́j xu jɨ́n, setá'aj siyen rɨ́'ɨ xá'aju'un sej se'ɨ́jna jɨ́n tiu'utámuaɨ'ɨvejta se'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén amuaatá'asin, sej si siyen ra'utámua'aree tɨ ij ajta Dios ayén ra'ancuré'an a'ɨ́jna ɨ́ muaɨ'ɨvéjri a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ Cɨríistu'u pú'een. 6Ayee pu tí'een, a'iné ayée pu té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze tɨjɨ́n: Casi'i, xaaseíj. Nu'uri ra'ateájra a'ujna u Sión, seɨ́j ɨ́ tetej, ɨ́ nej ra'avé'ehuau tɨ i ayén tiu'utévaɨre'en nej japuan rá'ajtaahua ɨ́ chi'ij. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tetej, jeíhua nu huápɨ'ɨ rɨ́'ɨ tiraateájtuaa. Ajta, capu a'atzu rɨ'ɨrí mej miyen tiu'utatévi'ire'e ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén ra'ará'astijre'en a'ɨ́jna ɨ́ tetej. 7Ajta, mú'ejmi jemi ɨ́ sej té'atzaahuate'e, jé'ecan pu naa tejamuá'aseijrate'e a'ɨ́jna ɨ́ tetej. Mɨ́ majta a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej caí á'ujca'ane mej té'antzaahuate'en, ayée pu té'eme a'ij tɨ té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: A'ɨ́jna ɨ́ tetej ɨ́ mej mé rúuhua'axɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ mej rá'ajtaahua ɨ́ chi'ij, Dios pu ayén ra'avé'ehuau tɨ ayén tiu'utévaɨre'en tɨ japuan rá'ajtaahua ɨ́ chi'ij. 8Ajta, ayén tɨjɨ́n: A'ɨ́j pɨ́rɨcɨ ɨ́ tetej ɨ́ mej jetzen a'ijcá'acata ɨ́ teɨte, ajta ɨ́ mej jetzen a'itávitzej. Ayee mú 'een jɨ́n jetzen a'ijcá'acata me'ɨ́jna jɨme'e mej caí rá'astijre'e me'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej ráanamuajri'i. Ayee pu 'een jɨ́n ayén tíhua'uxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i tɨ́'ij Dios ayén huá'uruuren. 9Mɨ́ seajta mú'een, ayée xu 'een tɨ́j seica ɨ́ teɨte ɨ́ tɨ Dios hua'antíhuau, sej si siyen jamuan huateáturan. Mú'een xu seajta se'ɨ́ɨn pú'een a'ɨ́ɨme ɨ́ sej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan tɨ Dios ayén huateúra'ate. Mú'een xu seajta teɨtestemua'ame'en pú'een ɨ́ Dios sej si siyen tihua'utá'ixaate'en ɨ́ sej jɨ́n rɨ́'ɨ tiratá'aca se'ɨ́jna tɨ ayén amuaatajé. Setá'aj caí ché'e siyen á'ujujhua'ane'en a'u tɨ a'utɨ́ca'a, sino sej si se'uun a'uteáturan ɨ́ jemin a'u tɨ á'uneeri'i sej si se'uun rɨ́'ɨ tiyé'eseijra. 10A'ájná'ɨmua, caxu teɨtestemua'ame'en pú'eene'eca'a ɨ́ Dios. Mɨ́ seajta íjii, xu'uri mú'een teɨtestemua'ame'en pú'een ɨ́ Dios. A'ajná'ɨmua, capúu xɨ amuá'acu'uvejca'a a'ɨ́jna ɨ́ Dios. Mɨ́ ajta íjii, a'ɨ́ɨ pu ari amuá'acu'uve. 11Ayee nu tejá'amuahuavii mɨ nej já'amuaxe'eve'e sej siyen seijre'e matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨ́j chuéjra'a japua é'epuaseaaruve'e, na'ari matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej hua'utamuári. Caxu siyen taúra'acare'en sej siyen rá'astijre'e se'ɨ́jna tɨ a'amua tzajta'a huiiráninei tɨ a'ij pua'a 'een, tɨ ajta tí'itese'e a'ɨ́jna jetze ɨ́ á'amuaxɨejniu'uca. 12Setá'aj siyen rɨ́'ɨ titeetiújcha'ɨɨca huá'a jemi ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan tɨ ij xɨ́'epɨ'ɨn te'irájra'ani tɨ pua'a miyen ti'itɨ́j jɨ́n a'ij pua'a tejá'amuaxajta. Tɨ́ pua'a siyen rɨjca, ayée mú raseíira muá'aju'u sej xɨ́'epɨ'ɨn huarɨ́j se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n a'ij pua'a tejá'amuaxajtaca'a, majta miyen rɨ́'ɨ tiraatá'asin me'ɨ́jna ɨ́ Dios a'ájna xɨcáara'an tɨ jetzen ajtahua'a huataseíjre'esin itejmi jemi ɨ́ tavástara'a. 13Setá'aj siyen huá'astijre'e matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ teɨte ɨ́ mej ti'itɨ́j jɨ́n antiújmua'aree a'iné ayée pu titaatá'itɨiiri'i ɨ́ tavástara'a. Tiché'e rá'astijre'e te'ɨ́jna tɨ a'ɨ́jna jɨ́n ti'itéjvee tɨ nain jɨ́n tiu'uta'aíjta, a'iné a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ jaítze'e ve'ecán jɨ́n tí'ivaɨre'e. 14Tiché'e teajta huá'astijre'e a'ɨ́mej ɨ́ tajtúhuaani, a'iné a'ɨ́jna tɨ nain jɨ́n tí'aijta, a'ɨ́ɨ pu ayén hua'uta'íteca'a mej mi puaíjtzi hua'utá'an a'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ, mej mi majta rɨ́'ɨ tihua'atá'acare'en a'ɨ́mej ɨ́ mej miyen rɨcɨ a'ij tɨ tiraavíjte'e. 15Ayee pu xaa tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios sej siyen rɨ́'ɨ titeetiújcha'ɨɨca sej si se'ɨ́jna jɨ́n hua'antimuá'itɨn a'ɨ́mej ɨ́ mej caí mé úumua'aree, mej mi caí ché'e miyen a'ij pua'a tí'ixajta, tɨ caí ti'itɨ́j vaɨre'e. 16Setá'aj siyen rɨjca matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ruxɨéehua tí'imɨjhuaca. Mɨ́ seajta mú'een, caxu siyen titeetaújtuutuhua'an sej a'ij pua'a huárɨni, seajta siyen jetzen rujpuá'ajte'en sej nu'u xɨ́'epɨ'ɨn huarɨ́j se'ɨ́jna jɨme'e sej ruxɨéehua á'ujujhua'an. Setá'aj siyen rɨ́'ɨ titeetiújcha'ɨɨca matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ravaɨre'e ɨ́ Dios. 17Setá'aj rɨ́'ɨ tihuá'ajcha'ɨɨ naíjmi'ica a'ij tɨ tiraavíjte'e. Setá'aj huá'axe'eve'e ɨ́ ta'ihuaamua'a ɨ́ mej majta té'atzaahuate'e. Setá'aj rá'atese'e ɨ́ Dios. Setá'aj seajta rɨ́'ɨ tiraateájtuaani a'ɨ́jna ɨ́ tajtuhuan tɨ nain jɨ́n tí'aijta íiyen chuéjra'a japua. 18Seajta mú'een, mɨ sej ca'anéeri jɨ́n tí'imɨjhuaca, setá'aj hua'ará'astijre'en a'ij tɨ tiraavíjte'e a'ɨ́mej ɨ́ mej tejá'amua'aíite'e. Setá'aj huá'astijre'e a'achú mej pua'amé. Caxu a'ɨ́mej sena'a tɨ pua'a miyen rɨ́'ɨ tejamuájcha'ɨɨ, na'ari mej rɨ́'ɨ tí'iteteɨte, na'ari tɨ pua'a a'ij pua'a metí'iteteɨte, setá'aj naíjmi'ica á'astijre'e. 19Jee xaa ne'u, ayée pu Dios rɨ́'ɨ tiraateátuaasin a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ayén ra'utámua'aree ɨ́ Dios, ajta a'ɨ́ɨn ayén te'utáviicua'i tɨ pua'a seɨ́j ayén puaíjtzi raatá'an tɨ caí ayén tiraavíjte'e. 20Aru tɨ pua'a ayén puaíjtzi muáacɨ'ɨti a'ɨ́jna jɨme'e pej piyen a'ij pua'a huarɨ́j, tɨ pua'a piyen pe'ɨ́jna jɨ́n te'utáviicua'i temua'a naa, capu a'atzu a'ij timuaatéva'ɨri. Na'ari caí, tɨ pua'a peri xɨ́'epɨ'ɨn huarɨ́j, tɨ pua'a pe'ɨ́jna jɨ́n rajpuaíjtzi, pajta piyen te'utáviicua'i temua'a naa, Dios pu rɨ́'ɨ timuaateátuaasin. 21Jee xaa ne'u, Dios pu ayén a'ɨ́jna jɨ́n amuaatajé sej siyen rajpuaíjtzi, seajta te'utáviicua'i, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u a'amua jetze me'ecan pu rajpuaíitzi já'araa. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, tɨ́'ij mú'ejmi huata'ítɨii sej si siyen che'atá sena'a huárɨni a'ij tɨ a'ɨ́ɨn amuacaí huarɨ́j. 22Capu ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Capu ajta ja'anáj tiu'uhuá'itaca'a. 23Matɨ́'ɨj miyen ra'ajté'axɨ, a'ɨ́ɨ pu caí ayén hua'ajté'axɨ a'ɨ́mej. Matɨ́'ɨj puaíjtzi raatá'a, ni capu ayén tihua'uxájtzi'iri'i, sino ayée pu huataújtuiiri'i a'ɨ́jna jemi tɨ ayén tzáahuati'ira'a jɨ́n tihuá'axɨjte'e. 24A'ɨ́ɨ pu ruseɨ́j rajpuaíitzi já'araa ɨ́ ru jetze ɨ́ ta jetze me'ecan a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j tej ti tiyen raatapuá'ajta ɨ́ tej jɨ́n até'ɨtzea'ara ɨ́ Dios jemi. Mú'een xu se'ɨ́jna jɨ́n huarúj se'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn rajpuaíjtzica'a. 25A'ájná'ɨmua, ayée xu seijre'eca'a matɨ́j ɨ́ cáne'axɨ tɨ caí ja'atɨ́ huá'aseɨre'e. Mɨ́ ajta íjii, xu'uri se'ɨ́jna jemi tiújseɨj, se'ɨ́jna jemi tɨ a'amua cujta'a huamé'en, tɨ ajta a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ nain jɨ́n a'amua japua huániuuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\