1 San Pedro 3

1Seajta mú'een, mɨ sej viɨ́che'ejme, setá'aj siyen che'atá sena'a huá'astijre'e se'ɨ́mej ɨ́ rucɨ́na'astemua'a. Ayee xu huárɨni sej si siyen 'éeni'icɨ'e hua'antimuá'itɨn ɨ́ seica ɨ́ mej caí rá'aste ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Cɨríistu'u. Tɨ́ pua'a siyen huárɨni, capu ruxe'eve'e a'ame sej tihua'utá'ixaate'en sej si hua'utémua'itɨn sino siyen sena'a huá'amua'itɨn se'ɨ́jna jɨme'e sej rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ. 2A'ɨ́ɨ mú xaa miyen ra'ancuré'asin ɨ́ niuucari matɨ́'ɨj raaseíj sej siyen tzáahuati'ira'a jɨ́n rana'amiche ɨ́ Dios, seajta sej caí ti'itɨ́j jɨ́n á'atura a'ɨ́mej jemi ɨ́ rucɨ́na'astemua'a. 3Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej viɨ́che'ejme, capu ayén tiraavíjte'e mej miyen mena'a rɨ́'ɨ huaújruuren me'ɨ́jna jɨme'e tɨ jéjre'e seijre'e, tɨ pua'a a'ɨ́jna jɨme'e mej miyen rɨ́'ɨ ti'ihuaújcɨsta, nusu mej miyen ti'itɨ́j jɨ́n ucaújrujti'iraxɨ'ɨn tɨ oro jɨ́n taavíjhua na'ari mej miyen rɨ'éene'ecán jɨ́n tiu'uteújchejte'en cɨ́ɨxuri jɨme'e tɨ tɨ́tɨ'ɨj. 4Capu a'ɨ́ɨ na'a ayén tiraavíjte'e sino miché'e miyen rɨ́'ɨ tihuá'aseijrate'e me'ɨ́jna tɨ rú'avaa ɨ́ huá'a tzajta'an, me'ɨ́jna tɨ caí ja'anáj á'apua'aren. Miché'e caí miyen ti'itɨ́j jɨ́n huá'amuarɨ'eriste'e ɨ́ rucɨ́na'astemua'a. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ jeíhua huápɨ'ɨ ruxe'eve'e ɨ́ Dios jemi. 5Ayee mú éeni'icɨ'e rɨ́'ɨ huaújruu ajca'ihuá'ɨmua a'ɨ́ɨme ɨ́ 'uuca ɨ́ mej rɨ'éene'ecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi, ɨ́ mej majta té'antzaahua ɨ́ Dios jemi. 6Ayee mú che'atá mena'a hua'ará'astijre ɨ́ rucɨ́na'astemua'a tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Sara teecan ayén ra'ará'astijre a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. Ajta, pu ayén raatamuá'a tɨjɨ́n “nevástara'a.” Seajta mú'een, mɨ sej viɨ́che'ejme, ayée xu yaújmua'ame'en pu'éene'e xá'aju'un a'ɨ́jna ɨ́ Sara tɨ pua'a siyen nain jɨ́n rɨ́'ɨ huárɨni, seajta caí ti'itɨ́j jɨ́n tí'itziɨɨne'e. 7Seajta mú'een, mɨ sej néjne'ɨche, setá'aj siyen rɨ́'ɨ tihuá'ajcha'ɨɨ ɨ́ ru'ɨ́jta'amua'a. Setá'aj siyen rɨ́'ɨ tihua'uteájtuaani a'iné camu miyen ruca'ané setɨ́j mú'een, mɨ sej teteca pú'een. Naími'i xu seajta siyen che'atá sena'a ra'ancuré'asin se'ɨ́jna tɨ jɨ́n Dios rɨ́'ɨ tejámuaatá'asin sej si ruuri huateáturan ɨ́ Dios jemi. Ayee xu rɨ́'ɨ tihuá'ajcha'ɨɨ ɨ́ ru'ɨ́jta'amua'a tɨ ij caí ti'itɨ́j jɨ́n amuaatamuárɨ'eriste'en a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ sej jɨ́n raatáhuaviira ɨ́ Dios. 8Yee pu'u xaa, ayée xu huárɨni, naíjmi'i mú'een. Setá'aj siyen che'atá sena'a rahuauca ɨ́ Dios jemi sej si siyen ru'ihuaamua'aca temua'a naa. Setá'aj ahuaújcu'uven seɨj seajta seɨj, setá'aj siyen seajta huaújxe'eve'en. Setá'aj seajta siyen ahuaújca'anen a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej rajpuaíjtzi sej si rɨ́'ɨ tihua'utá'an. Seajta mú'een, setá'aj caí ti'itɨ́j jɨ́n á'ujtzaahuate'e. 9Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ayén a'ij pua'a amuáaruuren, caxu siyen che'atá sena'a a'ij pua'a raruure. Na'ari, tɨ pua'a ja'atɨ́ ayén a'ij pua'a tejá'amuaxajta, caxu siyen che'atá sena'a a'ij pua'a tí'ijxajta, sino setá'aj siyen rɨ́'ɨ tiraatá'an, a'iné ayée pu a'ɨ́jna jɨ́n Dios tejamuaatajé sej si siyen huárɨni tɨ ij ajta a'ɨ́ɨn Dios ayén ti'itɨ́j jɨ́n rɨ́'ɨ tejamuaatá'an. 10Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ayén raxɨ́'eve'e tɨ á'ateevi'in ruuri, tɨ ajta rɨ́'ɨ tiraatévaɨre'en nain xɨcaj tzajta'a, ché'e a'ɨ́ɨn ayén huárɨni tɨ caí a'ij pua'a tiú'ujxajtave'e, tɨ caí ajta ayén tí'ihua'itacare'en. 11Ché'e a'ɨ́ɨn raatapuá'ajta tɨ a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ, ajta ché'e a'ɨ́ɨn ayén huárɨni tɨ xɨ́'epɨ'ɨn jɨ́n seijre'e. Ché'e ajta a'ɨ́ɨn ayén rahuauca tɨ rɨ́'ɨ tí'iseijre'e huá'a jemi ɨ́ teɨte. Ché'e ahuaújca'anen tɨ ayén huárɨni. 12Jee xaa, rɨ́'ɨ pu tihuá'aseij ɨ́ Dios a'ɨ́mej ɨ́ mej rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ. A'ɨ́ɨ pu huá'anamua matɨ́'ɨj miyen tí'ijhuaviira ɨ́ jemin. Ajta ayée pu tavástara'a a'ij pua'a tihuá'aseij a'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ. 13Tɨ́ pua'a nu'u siyen rajpuaíjtzi se'ɨ́jna jɨme'e sej rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ, ni caí ja'atɨ́ ayén mé'eseijre'e tɨ ayén a'ij pua'a amuáaruuren a'ɨ́jna jɨme'e sej a'ujca'anéecan jɨ́n tí'itese'e sej siyen huárɨni ti'itɨ́j jɨme'e tɨ í'ixɨ'epɨ'ɨn. Capu xaa ne'u. Capu mé'e ja'atɨ́ xaa ne'u. 14Mɨ́ ajta, tɨ pua'a siyen se'ɨ́jna jɨ́n rajpuaíjtzi se'ɨ́jna jɨme'e sej xɨ́'epɨ'ɨn jɨ́n huarɨ́j, capu amɨ́n a'ij. Dios pu rɨ́'ɨ tejámuaatá'asin. A'ɨ́j xu jɨ́n, caxu huá'atziɨɨne'e, caxu seajta a'ij pua'a tité'ujmuajca. 15Mɨ́ seajta mú'een, setá'aj siyen rɨ́'ɨ tiraateájtuaani ɨ́ ru tzajta'a se'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u, a'iné a'ɨ́ɨ pu tavástara'a pú'een. Ja'anáj tɨ na'a xu siyen rɨ́'ɨ huaújruuren sej si siyen huateújnan huá'a jemi ɨ́ mej miyen me'ɨ́jna jɨ́n tejá'amua'ihua'ura ɨ́ sej jɨ́n tí'ichu'eve'e ɨ́ ru jemi. 16Mɨ́ seajta, setá'aj siyen sena'a rɨjca, setá'aj caí á'ujtzaahuate'e siyen tihuá'ixaate'e, setá'aj seajta rá'atese'e se'ɨ́jna ɨ́ sej jamuan ti'ixa. Setá'aj siyen rɨ́'ɨ te'utaújmua'ati ɨ́ rumua'atzíira'a jɨme'e sej si caí ti'itɨ́j jɨ́n á'aturaacaj, tɨ ij ayén tíhua'utatévi'iraste'en a'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a á'amuaruure me'ɨ́jna jɨme'e mej miyen a'ij pua'a tejá'amuaxa a'ij sej rɨcɨ se'ɨ́jna jɨme'e sej rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ ɨ́ Cɨríistu'u jemi. 17Ayee na'a, a'iné tɨ pua'a Dios ayén tí'ijxe'eve'e sej ti'itɨ́j jɨ́n rajpuaíjtzi, jaítze'e pu rɨ́'ɨ tejámuatéva'ɨri sej siyen se'ɨ́jna jɨ́n rajpuaíjtzi sej xɨ́'epɨ'ɨn rɨcɨ caí tɨ pua'a siyen se'ɨ́jna jɨ́n rajpuaíjtzi se'ɨ́jna jɨme'e sej a'ij pua'a rɨcɨ. 18Ajta a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u, ayén seɨ́j na'a huamɨ́'ɨ a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n naíjmi'i miyen auteájturaa ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́jna tɨ caí ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa, ayén huá'a jetze me'ecan huamɨ́'ɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a titeetiújcha'ɨɨca tɨ ij ayén huá'anvi'itɨn ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́jna ɨ́ mej miyen raajé'ica ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ratéhua'ira'aca'a, Dios pu ajta ayén ruxɨ́ejniu'uca jɨ́n ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite. 19Ajta a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén raatá'a tɨ tihua'utá'ixaate'en a'ɨ́mej ɨ́ xɨéjniu'ucari ɨ́ mej me'uun tajete aiteánami'ihuaca'a. 20Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ xɨéjniu'ucari, a'ájná'ɨmua mú miyen caí ra'ará'astijre, a'ájna xɨcáara'a jetze tɨ jetzen Dios auj ayén té'eviicua'iraca'a, ajta ayén rachú'eve'eca'a tɨ́'ɨj auj a'ɨ́ɨn Noé ratétaahuajme'e a'ɨ́jna ɨ́ baarcu tɨ ve'ée. Ajta a'ɨ́ɨ pu seica huatévaɨ mej mi me'uun uteájrupi ɨ́ baarcu tzajta'a mej mi caí aujámɨn ɨ́ jaj jɨme'e. Ayee mú ará'aseca'a aráhuaica. 21Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ jaj ayén huataújmua'a ɨ́ sej jɨ́n huámuaɨ'ɨvijhuaca'a, a'ɨ́jna tɨ ajta jɨ́n Dios ayén amua'irájtua. Capu ayén huataújmua'a tɨ Dios ayén amuá'ari'iri'i ɨ́ chuej tɨ ca'ame'e ɨ́ a'amua jetze, sino ayée pu huataújmua'a sej siyen rájhuaviiri'i ɨ́ Dios tɨ ayén amuaatá'an sej rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ rumua'atzíira'a jetze ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ Cɨríistu'u pú'een. 22Ajta íjii, án pu a'ujnéj u ta japua tɨ ari a'uun e'ecájca rɨ'ɨríinta'an pújme'en ɨ́ Dios. A'ɨ́ɨ pu ajta ari a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ tíhua'uta'aíjte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej ta japua tí'ivaɨre'e, ajta a'ɨ́mej ɨ́ mej ti'itɨ́j jɨ́n antiújmua'aree, ajta a'ɨ́mej ɨ́ mej ve'ecán jɨ́n títeté'u'upu'u, matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej xɨéjniu'ucari pú'een.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\