1 San Pedro 4

1A'iné a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u pu ayén ru jetze rajpuaíitzi já'araa, setá'aj siyen se'ɨ́jna jetze tiú'umua'ati sej si siyen che'atá sena'a huárɨni, a'iné ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén ru jetze rajpuaíitzi já'araa, ayée pu ari raatapuá'ajtaca'a tɨ ti'itɨ́j jɨ́n até'ɨtzeaara ɨ́ Dios jemi. 2Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n a'ateevi'i tɨ ruuri a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́jna jetze araújca'ane a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios tɨ́j na'a tɨ auj a'ateevi'i a'ame. Capu ché'e a'ɨ́jna jetze a'ujca'anée a'ame a'ɨ́jna tɨ a'ij pua'a 'een tɨ ajta jetzen huiiráninei. single line composer 3Ché'e ayée na'a 'eene'en a'ij tɨ ari tiu'urɨ́j tɨ́j na'a mej amuacaí huataseíjre ɨ́ teteca tɨ́j na'a tɨ yú e'iré'ene a'ij tɨ tihua'aráanajche a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. Tej ti caí ché'e tiyen tena'a tí'ijrɨ'ɨre matɨ́j a'ɨ́ɨme. Ayee mú ruxána'acɨra'ate'eca'a, majta á'ujca'ane me'ɨ́jna jetze tɨ a'ij pua'a 'een. Majta rutá'aruaijve'e, majta mej huápɨ'ɨ tí'iyestehua'a. A'ɨ́ɨ mú majta e'etiújse'ɨri mej mi naími'i miyen raná'amiche'en a'ɨ́jna tɨ caí Dios pú'een. 4Ajta íjii, ayée mú a'ij pua'a tejá'useij sej caí ché'e huá'ajaahuate'e sej siyen caí ti'itɨ́j á'astijre'e sej huá'a jamuan á'ujujhua'ane'en. A'ɨ́j mú jɨ́n miyen a'ij pua'a á'amuaruure. 5Mɨ́ ajta, ayée pu tihuá'acɨ'ɨti mej miyen tiu'utaxáj a'ij mej titeetiújcha'ɨɨca me'ɨ́jna jemi tɨ ari rɨ́'ɨ huaújruu tɨ ij ayén hua'uxɨ́jte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej ruuri, ajta a'ɨ́mej ɨ́ mej meri huácuii. 6A'iné a'ɨ́ɨ pu ajta ayén che'atá na'a huá'axɨjte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej meri huácuii tɨ́j ajta titá'axɨjte'en itejmi i tej teuj ruuri. A'ɨ́j pu jɨ́n ajta ayén tihua'utá'ixaa a'ɨ́mej ɨ́ mej huácuii a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios hua'irájtuaani tɨ ij a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén tihua'utá'an mej miyen ruuri huateáturan tɨ́j na'a rusén jɨme'e tɨ́j ajta ɨ́ Dios. 7Pu'uri tɨ́n nain te'entipuá'ajte. A'ɨ́j xu jɨ́n siyen rɨ́'ɨ tirájteuve'en, seajta siyen nain jɨ́n á'ujcu'uve sej si siyen tí'ijhuauca ɨ́ Dios jemi a'ij tɨ tiraavíjte'e. 8Ajta, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ jaítze'e ruxe'eve'e sej caí ti'itɨ́j jɨ́n a'aturáa, setá'aj siyen huaújxe'eve'en temua'a naa a'iné tɨ pua'a siyen huaújxe'eve'en, ayée xu seajta tiu'utá'uuni'ira mu'iicáca jɨme'e tɨ seɨ́j ayén ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa mú'ejmi jemi. 9Setá'aj caí a'ij pua'a ti'ixáata sino setá'aj huateújvaɨre'en seɨj seajta seɨj. 10Ayee xu seajta huárɨni a'ij tɨ tiraavíjte'e a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej ravaɨre'e a'ɨ́jna ɨ́ Dios, a'iné capu tí'iseicaj na'a ɨ́ tɨ jɨ́n rɨ́'ɨ tejamuaatá'a sej si se'ɨ́jna jɨ́n tiu'utévaɨre'en. Setá'aj siyen huateújvaɨre'en seɨj seajta seɨj se'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ Dios seɨ́j tiu'utapuaíjve. 11A'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén tiu'utaxáj, ché'e a'ɨ́ɨn ayén huárɨni tɨ ayén Dios jetze me'ecan tí'ixajta. Ajta ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén ti'itɨ́j jɨ́n tí'ivaɨre'e, ché'e a'ɨ́ɨn ayén huárɨni tɨ a'ɨ́jna jetze araújca'ane ɨ́ Dios. Ayee xu 'een jɨ́n siyen huárɨni mej mi nain jɨ́n rɨ́'ɨ tiraateájtuaani me'ɨ́jna ɨ́ Dios me'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Jesús, tɨ Cɨríistu'u pú'een, ayén hua'utá'a ɨ́ ca'aníjra'a mej mi miyen huárɨni. Ayee mú rɨ́'ɨ tiraatá'asin me'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u, a'iné a'ɨ́ɨ pu ajta ayén nain jɨ́n antiújmua'aréere a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ché'e ayén teja'uré'enen. 12Mú'een, mɨ nej já'amuaxe'eve'e, tɨ pua'a siyen ti'itɨ́j jɨ́n á'aviicua'ire'e se'ɨ́jna ɨ́ sej jɨ́n huápɨ'ɨ rajpuaíjtzi, tɨ ajta ca'anín jɨ́n a'amua japua rájve, caxu siyen a'ij té'ujmuajca, sete'entixáata yee tɨ caí xɨ ja'anáj ayén tí'iseijre'e ɨ́ chaanaca japua, a'iné ayée pu 'een jɨ́n ayén tejamuáaruu tɨ ij Dios ayén amuaatéeseij, aisí tɨ pua'a secaí urarɨ́'ene'acan jɨ́n seijre'e nusu secaí. 13Caxu a'ij té'ujmuajca sino ayée xu huataújtemua'ave'en a'iné xu'uri rajpuaíjtzi ɨ́ Cɨríistu'u jamuan sej si seajta siyen huataújtemua'ave'en se'ɨ́jna jɨme'e tɨ rɨ́'ɨ tejámuaatá'asin a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jetzen huataseíjre'esin a'ɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n naa rɨ́'ɨ tira'utaseíjra ɨ́ tavástara'a. 14Jee xaa ne'u, ayée pu ti'ayajna. Tɨ́ pua'a miyen a'ij pua'a tejá'amuaxajta me'ɨ́jna jɨme'e sej siyen Cɨríistu'u jetze ajtéme'ecan, Dios pu a'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ tejamuaatá'aca. Ajta a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, ɨ́ tɨ ajta ayén ca'aníjra'a tatá'aca tej ti tiyen rɨ́'ɨ tiraateájtuaani ɨ́ Cɨríistu'u, a'ɨ́ɨ pu xɨéjniu'ucare'ara'an ajta mú'ejmi jemi seijre'e. 15Mɨ́ ajta, jɨ́me'en ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ mú'ejmi jetze ajtéme'ecan, ché'e amɨ́n caí ayén a'ɨ́jna jɨ́n tirajpuaíjtzi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ seɨ́j huajé'ica, na'ari ti'itɨ́j huanahua nusu tɨ a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ, ca'ɨ́n ayén rɨjcaa tɨ caí jetzen ruxe'eve'e. 16Mɨ́ ajta, tɨ pua'a seɨ́j ayén a'ɨ́jna jɨ́n á'aviicua'ire'e a'ɨ́jna tɨ jɨ́n rajpuaíjtzi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Cɨríistu'u jetze ajtéme'ecan, ché'e a'ɨ́ɨn caí tí'itevi'ira'atan, sino ché'e rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ Dios a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Cɨríistu'u jetze ajtéme'ecan. 17Ayee pu'u xaa ne'u, a'iné pu'uri a'ájna teja'uré'ene tɨ ij Dios ayén hua'uxɨ́jte'en ɨ́ teɨte. Ajta, ayén autéchesin tɨ huá'axɨjte'en ɨ́ ruteɨ́testemua'a. Ajta, tɨ pua'a ayén autéjcheni itejmi jemi, ¿a'iquí té'eme ɨ́ tɨ huá'acɨ'ɨti a'ɨ́mej ɨ́ mej caí rá'astijre'e a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ Dios rɨ́'ɨ titaateájtuaani itejmi jemi? 18A'ɨ́j pu jɨ́n ayén té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: “Tɨ́ pua'a muárɨ'eri jɨ́n Dios ayén ru'irájtuaa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨca'a, ¿a'iquí éene'e a'ame huá'a jemi ɨ́ mej a'ij pua'a tí'ijxa ɨ́ Dios, majta a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ? Capu a'atzu a'ij xaa ne'u tihua'utévaɨre'esin.” 19A'ɨ́j pu jɨ́n, miché'e miyen huárɨni ti'itɨ́j jɨme'e tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een, a'ij tɨ tiraavíjte'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ti'itɨ́j jɨ́n á'aviicua'ire'e me'ɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzi me'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ayén tihua'utá'a. Miché'e miyen raatátuiire'en ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca a'ɨ́jna jemi tɨ hua'utétaahuaca'a tɨ ajta caí ja'anáj ti'itɨ́j jɨ́n até'ɨtzeaara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\