1 Tesalonicenses 2

1Seajta mú'een, ne'ihuaamua'a, temua'a xu ramua'aree tɨ naa titáavaɨ tetɨ́'ɨj amuáamuaareca'a. 2Amuacaí mú xaa a'ij pua'a táaruu a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Filipos é'eche. Jéihua tu rajpuaíjtzica'a te'újna. Xu'uri ramua'aree tɨ ayén ti'ayajna. Capu amɨ́n a'ij. A'iné Dios pu ca'aníjra'a taatá'a, a'ɨ́j tu jɨ́n teuj á'ataca'anejca'a tej tiyen tejámuaatá'ixaate'en ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios amua'irátuaasin. Jéihua mú taatamuárɨ'eriste xaa ne'u. 3Catu te'ɨ́jna jɨ́n autéjhuii tej tiyen tejámuaatá'ixaate'en hua'itzi jɨme'e, sino teen tu tiyen ámuaatá'ixaate te'ɨ́jna jɨme'e tej jé'iyecan jɨ́n tí'ixaxa'a. Catu teajta tí'itese'e tej amuaacuanamuan. 4Mɨ teajta iteen, ayée tu tejá'amua'ixaate'e a'iné ayée pu tira'aránajcheca'a ɨ́ Dios tɨ a'ɨ́jna jɨ́n ta'antíhuau tej ti amuá'ixaate'en ɨ́ niuucari tɨ Dios jɨ́n amua'irátuaasin. Catu tiyen tí'itese'e tej rɨ́'ɨ tihua'utá'an ɨ́ teɨte, sino tej rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ Dios tɨ tirú'umua'aree a'ij tej te'á'uhuátamua'atzɨ ɨ́ tatzajta'a. 5Xu'uri ramua'aree tej caí ja'anáj tiyen tejámuaatá'ixaa tena'a te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ naa á'amuanamuajriste'e. Catu teajta tiyen taseíjrataca'a tej ti'itɨj ancuré'an. Dios pu rú'umua'aree tej tiyen rɨcɨ tzáahuati'ira'a jɨme'e. 6Catu ja'anáj tiyen rahuauhuau mú'ejmi jemi sej rɨ́'ɨ titaatá'an. Catu teajta tiyen rahuauhuau seica jemi. Rɨ'ɨríistaca pu tej tiyen tejamuaata'íjte'enche'e ca'anéeri jɨme'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Cɨríistu'u ta'antíhuau. 7Mɨ teajta iteen, catu tiyen huarɨ́j, sino rɨ́'ɨ tu ti'itítacha'ɨɨca'a mú'ejmi jemi. Ayee tu che'atá tena'a rɨ́'ɨ tejamuájcha'ɨca'a tɨ́j a'ɨ́ɨn ɨ́ hua'anáànaj ɨ́ tɨ'ɨríi rɨ́'ɨ tihuájcha'ɨɨ. 8Jé'ecan tu á'amuaxe'eve'eca'a. A'ɨ́j pu jɨ́n, ayén ta'aránajcheca'a tej tiyen tejámuaatá'ixaate'en ɨ́ niuucari tɨ Dios jɨ́n amua'irátuaasin. Teajta tiyen á'ataca'anejca'a tej tejamuaatá'an nain tɨ́j tena'a tej tí'ijcha'ɨɨca'a, ayée tu teajta á'ataca'anejca'a tej huácui'ini mú'ejmi jetze me'ecan. Ayee tu tí'imua'atzejca'a a'iné jé'ecan tu á'ataca'ane mú'ejmi jemi. 9Tij secaí seuj ramua'aree, ta'ihuaamua'a, tej jeíhua tiu'umuárɨej, teajta tej rajpuaíjtzica'a. Jee xaa, tetiu'umuárɨej tújca'ari tzajta'a, teajta tɨ́ca'ari tzajta'a tej ti caí ja'atɨ huatamuárɨ'eriste'en tej amuaatá'ixaate'en ɨ́ niuucari jɨme'e tɨ jɨ́n Dios amua'irátuaasin. 10Mú'een xu taaseíj a'ij tej ti'itítacha'ɨɨca'a mú'ejmi jemi, mɨ sej té'atzaahuate'e. Nain tu jɨ́n tiyen huarɨ́j a'ij tɨ tiraavíjte'e ɨ́ Dios jemi. Catu ja'anáj ja'atɨ a'ij pua'a huáruu. Catu teajta ti'itɨj jɨ́n auteájturaa. Dios pu ajta ramua'aree tɨ ayén ti'ayajna. 11Mú'een xu ramua'aree a'ij tej rɨ́'ɨ ti'itítacha'ɨɨca'a mú'ejmi jemi naíjmi'ica a'achú sej pua'amé. Ayee tu che'atá tena'a tejamuá'itɨiiri'i seɨj teajta seɨj tɨ́j tihuá'itɨii ɨ́ hua'atáàta a'ɨ́mej ɨ́ tɨ'ɨríi. 12A'ɨ́j tu jɨ́n, ca'aníjra'a amuaatá'a sej si siyen rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ a'ij tɨ tiraavíjte'e ɨ́ Dios jemi. Teajta tiyen huarɨ́j sej si huateújca'anen ɨ́ ru tzajta'a. Jé'ecan tu á'amuajee sej si siyen huárɨni a'ij tɨ tiraavíjte'e ɨ́ Dios jemi, a'iné a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ á'amuajee sej si se'uun e'ará'asti a'u tɨ a'ɨ́ɨn tejé'aijta ɨ́ Dios, sej si seajta se'uun ye'encuré'an ɨ́ sej jɨ́n naa seíire'e xá'aju'un tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 13Ten tu xaa tejamuá'ixaa ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios. Seajta mú'een, setɨ́'ɨj ráanamuajri'i, caxu se'ɨ́jna jetze ra'ancuré'a ɨ́ mej ché'e mena'a tí'ixaxa'a ɨ́ teteca sino ayée xu tiyaúchueere'e tɨ Dios jetze me'ecan ɨ́ niuucari. Jee xaa ne'u, a'ɨ́j pu jetze me'ecan, ajta a'ɨ́ɨ pu rɨ́'ɨ á'amuaruuren ɨ́ a'amua tzajta'a, mɨ sej té'atzaahuate'e. A'ɨ́j tu jɨ́n ja'anáj tɨ na'a tu tí'ijteujtzi'ire'e ɨ́ Dios jemi te'ɨ́jna jɨme'e sej siyen ra'ancuré'a ɨ́ niuucari. 14Seajta mú'een, ta'ihuaamua'a, ayée xu huarɨ́j, cu xɨee sej huá'ɨjchueca'a a'ɨ́mej ɨ́ mej Judea a'uchéjme, ɨ́ mej majta e'etiújse'ɨri teyujta'a mej mi raateánajche ɨ́ Dios, a'iné a'ɨ́ɨ mú majta ajtéme'ecan ɨ́ Cɨríistu'u jetze. Ayee xu che'atá sena'a tirajpuaíjtzica'a a'ɨ́mej jemi ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte a'ij mej tirajpuaíjtzica'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Judea é'eme'ecan. 15Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ seica, ɨ́ mej caí té'atzaahuate'eca'a, a'ɨ́ɨ mú raajé'ica ɨ́ tavástara'a tɨ ajta i'i Jesús. Majta huá'ucuii a'ɨ́mej ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a. Majta taatamuári itejmi. A'ij mú pua'a tiraatá'aca ɨ́ Dios jemi. Majta mú huájcha'ɨre'e naíjmi'ica ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen chaanaca japua huachéjme. 16Ayee mú een jɨ́n miyen rɨcɨ mej mi tá'ijmɨijra tej ti caí ché'e hua'utá'ixaate'en ɨ́ niuucari tɨ Dios jetze me'ecan a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. Camu a'atzu raxɨ́'eve'e tɨ Dios hua'irájtuaani ɨ́ hua'axɨ́'ej teɨte. Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́n, a'ɨ́ɨ mú raamuá'itɨn tɨ Dios puaíjtzi hua'utá'an tɨ́j na'a rusén jɨme'e a'ɨ́jna jɨme'e mej jeíhua huápɨ'ɨ auteájturaa jemin ɨ́ Dios. Pu'uri xaa a'ájna teja'uré'enejsin tɨ Dios puaíjtzi hua'utá'asin. 17Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Tetɨ́'ɨj ca'anéeri jɨ́n ajtacɨ́j, catu mé amuuhuá'axɨ, sino jeíhua tu tí'imua'atzejca'a mú'ejmi jɨme'e. Capu a'atzu á'ateevi'ica tetɨ́'ɨj caí ché'e huáapua'a tej tiyen ye'ɨmuá huaté'en. A'ɨ́j tu jɨ́n jeíhua huápɨ'ɨ tiu'utése tej ti a'atanén mú'ejmi jemi. 18Jéihua tu tiyen tí'ijxe'eve'eca'a tej te'uun a'atanén a'u sej é'eche. Jee xaa ne'u, ayée nu tí'ijxe'eve'eca'a inee, i nej i'i Pablo. Canu ja'anáj caí tí'ijxe'eve'eca'a. Mɨ ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Satanás, a'ɨ́ɨ pu na'antánaamua. 19Neajta nu niyen tejá'amua'ixaate'e ti'itɨ ɨ́ nej jɨ́me'en ti'ijchú'eve'e, ɨ́ nej jɨ́me'en netémua'ave'e, ɨ́ nej jɨ́me'en ahuántzaahuate'en ne'íjna jɨme'e nej tí'imua'itɨn ne'ɨ́jna xɨcáara'a jetze tɨ́'ɨj ajtahua'a huataseíjre'en ɨ́ tavástara'a tɨ ajta i'i Jesús. ¿Ni secaí mú'een se'ɨ́ɨn pú'een? 20Jee xaa ne'u, mú'een xu se'ɨ́ɨn pú'een, ɨ́ nej jɨ́me'en a'utántzaahuate'esin, ɨ́ nej jɨ́me'en huatántemua'ave'esin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\