2 Corintios 12

1Naúche'e nu á'antzaahuate'e. Capu a'ij rɨni tɨ caí ti'itɨ jɨ́n tineetéva'ɨri. Nu'uri ne'ɨ́jna jɨ́n tejámuaatá'ixaate'esin a'ij tɨ ti'itɨ tiu'utaseíjre ineetzi jemi, ajta a'ɨ́jna tɨ tavástara'a ayén naataseíjra. 2A'atɨ nu niyen mua'ate tɨ Cɨríistu'u jetze ajtéme'ecan tɨ ja'anáj ayén tiráaruu. Pu'uri á'atee a'achú cumu tamuáamuata'a japuan muáacua nine'ira'a tɨ Dios júte'ɨmua ya'uví'itɨ a'u mej é'eseijre'e ɨ́ mej Dios jemi tí'ivaɨre'e. Canu ramua'aree tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ja'atɨ aúche'e ayén seijre'e ɨ́ rutevij jɨme'e nusu caí. Dios pu xaa ramua'aree. 3Nee nu xaa ramua'aree tɨ Dios ayén ya'uví'itɨ u júte'ɨmua a'ujna a'u tɨ naa hua'éen. Canu ramua'aree tɨ pua'a auj seijre'e ɨ́ rutevij jɨme'e nusu caí ché'e, sino a'ɨ́ɨ pu ɨ́ Dios ramua'aree. 4A'uu pu ayén éeni'icɨ'e tejá'anamua a'ɨ́jna tɨ caí a'ij tí'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ raataxáj íiyen chaanaca japua, a'iné capu ayén á'achauutzijre'e tɨ ja'atɨ ayén raataxáj íiyen chaanaca japua. 5Canu ne jɨ́me'en á'antzaahuate'en, sino a'ɨ́j nu xaa jɨ́n á'antzaahuate'en ne'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Ajta tɨ pua'a niyen ne jɨ́me'en á'antzaahuate'e, a'ij nu jɨ́n a'utántzaahuate'esin ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ caí nú'uca'anisti'i. 6Mɨ ajta, tɨ pua'a niyen ca'aníjra'a ti'itáne'a'acare'en nej ni a'utántzaahuate'en, canu ne'ɨ́n pú'eene'e na'ame seɨj tɨ cha'a na'a ti'ixa, a'iné nee nu tzáahuati'ira'a jɨ́n tiu'utaxájta. Mɨ neajta inee, canu niyen rɨni tɨ ij caí ja'atɨ ayén huápɨ'ɨ tí'ineseijra ineetzi a'ij tɨ caí tiraavíjte'e, sino ché'e a'ɨ́ɨn ayén tí'ineseijra a'ij nej rɨcɨ, ajta a'ij nej ti'ixa. 7A'iné jé'ecan pu huápɨ'ɨ tiú'ujxe'eve'eca'a a'ɨ́jna tɨ huataseíjre ineetzi jemi, nej ni caí huápɨ'ɨ ahuántzaahuate'en, Dios pu ayén raateájtuaa ineetzi jemi ti'itɨ tɨ né'ɨtziite'eca'a ɨ́ netevi jetze. Cu xɨee tɨ cuj tzicare'e na'ajtéjtze i ne jetze. A'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'eene'e ɨ́ tɨ Satanás ya'uta'íteca'a tɨ ná'ɨtziite'en nej ni caí huápɨ'ɨ ahuántzaahuate'en. 8Huaíca pua'amé nu niyen ne'ɨ́jna jɨ́n tirájhuaviiri'i ɨ́ tavástara'a tɨ ná'ari'i a'ɨ́jna tɨ nú'ucui'ica'a yú ne tzajta'a. 9Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́ɨ pu ayén tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: “A'ɨjna ɨ́ nej nexɨ́'evi'ira'a jɨ́n rɨ́'ɨ timuaatá'aca, ayée pu á'avejre mú'eetzi, a'iné ayée pu raanaíjmire'en ɨ́ nemuárɨ'eri'ira'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ caí mú'uca'anisti'i.” A'ɨ́j nu jɨ́n, niyen nexɨ́'evi'ira'a jɨ́n ahuántzaahuate'en ne'ɨ́jna jɨme'e tɨ caí nú'uca'anisti'i tɨ ij a'ɨ́ɨn muárɨ'eri'ire'ara'an ɨ́ Cɨríistu'u ayén neetzi jemi huateáturan. 10A'ɨ́j nu jɨ́n, niyen nexɨ́'evi'ira'a jɨ́n á'anca'ane ɨ́ Cɨríistu'u jetze me'ecan nej ni ne'ɨ́jna jɨ́n te'utáviicua'i a'ɨ́jna tɨ caí nú'uca'anisti'i nusu ɨ́ mej a'ij pua'a tí'inejee na'ari a'ɨ́jna tɨ nemuárɨ'eri'ira'a ca'ɨ́n mej a'ij pua'a neruure na'ari mej puaíjtzi tinaatá'aca. Ayee nu á'anca'ane a'iné tɨ́j na'a tɨ caí nú'uca'anisti'i, a'ɨ́j nu jetze aránca'ane ɨ́ tavástara'a tɨ 'ij rɨ́'ɨ tínetá'aca ineetzi. 11Jee xaa ne'u, nee nu xaa netɨ́mua'i. Mú'een xu ca'anéeri naatá'a nej ni niyen huárɨni. Mɨ ajta, jaítze'e pu ayén tiraavíjte'ecache'en sej siyen rɨ́'ɨ na'anrú'ure'en, a'iné canu xaa ne'u jaítze'e cɨliéene'e jɨ́n tí'ivaɨre'e mecaí a'ɨ́ɨme ɨ́ mej nu'u huápɨ'ɨ ve'ecán jɨ́n tí'ivaɨre'e tɨ eeri'i Dios nu'u hua'antíhuau. Capu amɨ́n a'ij nej caí ti'itɨ jɨ́n antínmua'aree. 12Xu'uri tiu'uséij mú'ejmi jemi tɨ ayén huarɨ́j tɨ́j na'a tɨ ayén rɨjca ɨ́ ja'atɨ tɨ Dios raata'íteca'a. A'ɨjna ɨ́ mej jɨ́n naa rɨ́'ɨ tira'utaseíj, ajta a'ɨ́jna tɨ jɨ́n Dios tihuá'u'itɨiiri'i, ajta a'ɨ́jna tɨ ayén huarɨ́j a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an ɨ́ Dios, naíjmi'i pu ayén tiu'utaseíjre mú'ejmi jemi netɨ́'ɨj nauj té'eviicua'iraca'a a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej néjcha'ɨɨre'e. 13¿Ti'itájni ayén caí tejamuaacɨ́'ɨ tɨ ajta caí ayén tihua'ucɨ́'ɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej pua'amecɨé e'etiújse'ɨri? Capu ti'itɨ xaa ne'u, sino a'ɨ́jna ɨ́ nej caí ja'anáj ti'itɨj jɨ́n muárɨ'eri amuaatá'a. Setá'aj tinaatá'uuni'i nej caí ne'ɨ́jna jɨ́n xɨ́'epɨ'ɨn pɨ́ amuáaruu. 14Casi'i, mú'een, nu'uri neajtahua'a rɨ́'ɨ huánruu nej ni neajtahua'a amuaja'uvé'emuaare. Pu'uri huaíca teja'uré'enejsin. Neajta, canu a'atzu ti'itɨj jɨ́n muárɨ'eri amuaatá'asin, a'iné canu rúuhuaumen tɨ mú'ejmi á'amua'a, sino nej mú'ejmi a'uvé'ehuauni. Ayee nu rɨcɨ a'iné capu ayén tiraavíjte'e mej me'ɨ́n tɨ'ɨríi miyen ruvaújsimua'a ti'itɨ tá'acare'en, sino a'ɨ́ɨme ɨ́ vaújsimua'ame'en, a'ɨ́ɨ mú miyen ti'itɨ hua'utá'aca ɨ́ ruyaujmua'a. 15Nee nu xaa nexɨ́'evi'ira'a jɨ́n ti'itɨ á'ujɨsin neetzi tɨ ne'áa na'ari niyen raaxɨ́jte'en tɨ́j na'a tɨ neetzi ne'áa nej ni jamuaatévaɨre'en mú'ejmi. Ajta, tɨ pua'a niyen jaítze'e já'amuaxe'eve'e, ¿ni qui ayén huataújmua'a sej caí ché'e siyen nexɨ́'eve'e ineetzi? 16Ché'e ayén 'eene'en nej caí ti'itɨ jɨ́n muárɨ'eri á'amua'ate. Ayee xu ti'ixa nej nu'u huápɨ'ɨ rú'umua'aree nej hua'itzi jɨ́n ti'itíncha'ɨɨca'a, neajta nu'u hua'itzi jɨ́n amuajá'urɨe. 17¿Ni niyen ti'itɨ jɨ́n amuajá'urɨe ne'ɨ́jna jɨme'e nej seica huata'íteca'a mú'ejmi jemi? Canu xaa ne'u. 18Nee nu ca'aníjra'a raatá'a ne'ɨ́jna ɨ́ Tito tɨ ij a'ɨ́ɨn á'ume'en mú'ejmi jemi. Neajta jamuan raata'íteca'a ne'ɨ́jna ɨ́ ta'ihuaara'a. ¿Ni qui ti'itɨ jɨ́n amuajá'urɨe a'ɨ́jna ɨ́ Tito? Capu xaa ne'u. ¿Ni tecaí iteen tiyen che'atá tena'a ti'itítacha'ɨɨ tɨ́j ajta a'ɨ́jna? ¿Ni tecaí tiyen che'atá tena'a á'ataca'ane mú'ejmi jemi tɨ́j ajta a'ɨ́jna? A'iné tijtá xaa ne'u. 19Tɨ́j na'a nej niyen tejá'amua'ixaate'e, ayén tejamuá'amitɨejte'e tej tiyen ta japua huatétanan mú'ejmi jemi. Mɨ teajta iteen, catu, sino ɨ́ Dios jemi tu tiyen tejá'amua'ixaate'e te'ɨ́jna jɨme'e tej Cɨríistu'u jetze ajtéme'ecan, tej ti nain jɨ́n rɨ́'ɨ amuáaruuren mú'ejmi, ɨ́ tej já'amuaxe'eve'e. 20Ayee nu 'een jɨ́n tí'itziɨɨne'e tɨ pua'a neri ne'uun e'ará'asti, neajta niyen éeni'icɨ'e amuáateuni sej caí siyen ti'itiújcha'ɨɨ a'ij nej tí'ijxe'eve'e, seajta siyen éeni'icɨ'e naaté'uuni mú'een nej caí niyen 'een a'ij sej seajta tí'ijxe'eve'e. ¿Ni qui siyen mú'een xu tiujteá'axɨ'ɨsin nusu siyen ahuaújchueere'en na'ari siyen tiníniu'ucacu? ¿Ni qui siyen já'ita'a a'utajú'un na'ari seajta siyen a'ij pua'a ti'ihuaújxajtzi'i nusu a'ij pua'a setiú'ujxajta? ¿Ni qui majta seica miyen á'ujtzaahuate'e muá'aju'u, majta a'ij pua'a rɨj muá'aju'u? 21Ayee nu neajta éeni'icɨ'e tí'itziɨɨne'e tɨ ayén Dios naatatévi'iraste'en mú'ejmi jemi netɨ́'ɨj neajtahua'a ne'uun e'ará'asti. Tij caí ayén tiú'ujxe'eve'e a'ame nej ne'ɨ́jna jɨ́n huaténxɨeemɨjte'en ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej mu'iitɨ́, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej a'amua jetze ajtéme'ecan, ɨ́ mej majta amuacaí auteájturaa ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́ɨ mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej majta caí xɨ seɨcɨé tiu'umuá'aj mej mi raatapuá'ajta ɨ́ mej jɨ́n auté'ɨtzea'ara, tɨ́j na'a tɨ a'ij pua'a seijre'e ɨ́ Dios jemi, mej ruxána'acɨra'ate'eca'a, mej majta rutevij jɨ́n raamuá'itɨjcɨ ɨ́ tumin, mej caí ti'itɨ á'astijre'e, a'ɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n miyen a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\