2 Corintios 8 | Bible.is
2 Corintios 8

1Ta'ihuaamua'a, ayée tu tí'ijxe'eve'e sej ráamua'aree a'ij tɨ Dios rɨ́'ɨ tihua'utá'a a'ɨ́mej ɨ́ mej u e'etiújse'ɨri a'u tɨ na'a a'uun tɨ huatacá'a u Macedonia. 2Matɨ́'ɨj mauj jeíhua huápɨ'ɨ á'aviicua'ire'eca'a, ajta jeíhua tihuá'aturaate'eca'a ɨ́ mej jɨ́n huateújvaɨre'en, mɨ majta, jeíhua mú huápɨ'ɨ rútemua'ave'eca'a. A'ɨ́j pu jɨ́n ayén te'irájraa mej miyen ruxɨ́'evi'ira'a jɨ́n tiu'utévaɨ me'ɨ́jna jɨme'e tɨ jeíhua huápɨ'ɨ ará'aseca'a ɨ́ Dios jemi. 3Ayee nu tihua'utéxajta ɨ́ mej miyen tiu'utapuaíjve a'achú mej caj tí'ijviicua'iraca'a. Jee xaa, a'ɨ́ɨ mú ruxɨ́'evi'ira'a jɨ́n jaítze'e miyen huarɨ́j. 4Ca'anín mú jɨ́n tájhuaviiri'i tej tiyen hua'utá'an mej tiu'utévaɨre'en me'ɨ́jna jɨme'e mej hua'utévaɨre'en a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ mej ajtéme'ecan ɨ́ tavástara'a jetze. 5Mɨ majta a'ɨ́ɨme, camu miyen mena'a tiu'utapuaíjve a'ij tej tí'ijchu'eve'eca'a. Amuacaí mú huataseíjre ɨ́ tavástara'a jemi, majta á'iyen itejmi jemi me'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén tí'ijxe'eve'eca'a ɨ́ Dios. 6A'ɨ́j tu jɨ́n teri ca'aníjra'a raatá'a te'ɨ́jna ɨ́ Tito tɨ a'ɨ́ɨn ayén raanaíjmire'en mú'ejmi jemi a'ɨ́jna tɨ jɨ́n amuacaí a'utéjche mú'ejmi tzajta'a sej si siyen che'atá sena'a tiu'utapuaíjve'en ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e. 7Ajta íjii, a'iné jaítze'e pu ayén tejamuaacɨ́'ɨ mú'ejmi caí ɨ́ seica, nain jɨme'e, tɨ pua'a sej rá'atzaahuate'en ɨ́ tavástara'a na'ari sej tihua'utá'ixaate'en ɨ́ niuucari jɨme'e tɨ ayén ti'ayajna nusu sej rú'umua'areere a'ij tɨ 'een ɨ́ Dios jemi, ca'ɨ́n seajta nain jɨ́n á'ujca'ane itejmi jemi, seajta taxe'eve'e. A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée tu tí'ijxe'eve'e. Ayee xu huárɨni sej si seajta hua'utémua'itɨn se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ sej jɨ́n rɨ́'ɨ tihua'utá'asin. 8Canu ne'ɨ́jna jɨ́n tejámuaata'aíjte'esin, sino ayée nu 'een jɨ́n tejá'amua'ixaate'e sej si huataújseijrata sej siyen che'atá sena'a tzáahuati'ira'a jɨ́n huá'axe'eve'e se'ɨ́mej ɨ́ mej Jerusalén e'etiújse'ɨri matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ mej a'ujca'anéecan jɨ́n hua'utévaɨ ɨ́ ru'ihuaamua'a. 9Jee xaa, xu'uri ramua'aree ɨ́ tɨ jɨ́n rɨ́'ɨ titaatá'a ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. A'ɨ́ɨ pu ayén nain tí'ijcha'ɨɨca'a, mɨ ajta a'ɨ́ɨ pu u júte'e ayén éeni'icɨ'e huataújseijrataca'a tɨ́j seɨ́j tɨ caí a'ij tí'ijviicua'i tɨ ij mú'ejmi japua huániuuni, sej si siyen se'ɨ́jna jɨ́n seíire'e xá'ara'ani sej se'ɨ́ɨn pu'éene'e xá'ara'ani ɨ́ sej ra'ancuré'asin ɨ́ jemin se'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u caí a'ij tí'ijviicua'iraca'a. 10Ayee pu tiná'amitɨejte'e a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ sej hua'utévaɨre'en. Ayee pu i'i xɨ́'epɨ'ɨn sej íjii raanaíjmire'en ɨ́ sej jɨ́n autéjhuii ɨ́ ru'usí, ɨ́ sej amuacaí se'ɨ́jna jɨ́n te'ataújratziiri'i, seajta amuacaí siyen rɨjcaa. 11Mɨ seajta mú'een, íjii setá'aj raanaíjmire'en ɨ́ sej jɨ́n siyen rɨjcaa. A'iné mú'een xu a'ujca'anéecan jɨ́n huataúra'a sej siyen huárɨni, setá'aj siyen che'atá sena'a se'ɨ́jna jɨ́n raanaíjmire'en sej siyen tiu'utá'an a'achú sej caj tí'ijcha'ɨɨ. 12A'iné, tɨ pua'a ja'atɨ á'ujca'ane tɨ ti'itɨ tiu'utá'an, ayée pu xɨ́'epɨ'ɨn tirá'aseijrate'e ɨ́ Dios tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ ayén tiu'utá'a a'achú tɨ caj tí'ijcha'ɨɨ. Capu a'atzu jetzen ruxe'eve'e ɨ́ Dios ti'itɨ tɨ a'ij caí tí'ijcha'ɨɨ a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ xaa ti'itɨ tiu'utá'a. 13- 14Canu ne'ɨ́jna jɨ́n niyen tejá'amua'ixaate'e tɨ ij caí hua'utamuárɨ'eriste'en ɨ́ seica. Canu neajta ne'ɨ́jna jɨ́n á'amua'ijcate'e tɨ huápɨ'ɨ muárɨ'eri mú'ejmi jemi. Ayee nu'u ni niyen tí'ijxe'eve'e sej si ruxɨ́'ej sena'a te'utáviicua'i. A'ɨ́j pu jɨ́n, ayén tí'ivaɨre'e ɨ́ sej jeíhua tí'ijcha'ɨɨ íjii sej si se'ɨ́jna jɨ́n hua'utévaɨre'en ɨ́ tɨ tihuá'aturaate'e. Ajta, méjca'ihua yee, a'ɨ́ɨ mú miyen che'atá mena'a amuaatévaɨre'esin me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jeíhua tí'ijcha'ɨɨ tɨ ij caí ti'itɨ tejamuá'aturaate'e mú'ejmi. 15Ayee pu xaa ne'u, a'iné ayée pu té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: “Capu nu'u ti'itɨ turaaveca a'ɨ́jna jemi tɨ jeíhua rájseɨj. Ajta, capu nu'u tirá'aturaate'eca'a a'ɨ́jna tɨ cɨ́j na'a rájseɨj.” 16Me'ecui xaa, jeíhua tu huápɨ'ɨ rɨ́'ɨ tí'ira'ate'e ɨ́ Dios tɨ ayén ca'aníjra'a raatá'a a'ɨ́jna ɨ́ Tito tɨ ayén a'ujca'anéecan jɨ́n amuaatamuá'areeri'i netɨ́j inee. 17A'ɨ́ɨ pu xaa ayén ra'ancuré'a a'ɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n ca'aníjra'a raatá'a, ajta a'ɨ́jna jɨme'e, tɨ jeíhua á'ujca'anejca'a. A'ɨ́ɨ pu ruseɨ́j huataúra'a tɨ ij a'uun u á'ume'en mú'ejmi jemi. 18Teajta iteen, ta'ihuaara'a tu huata'íteca'a tɨ ij ajta jamuan u á'ume'en. A'ɨjna ɨ́ ta'ihuaara'a, naíjmi'icɨ'e mú rɨ́'ɨ tí'iseij me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tihuá'ixaate'e á'aye'i ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios hua'irájtuaani. 19Ajta, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́ɨ mú ra'antíhua'u tɨ ij a'ɨ́ɨn ta jamuan á'uche'ecane'en tej ti naími'i tiyen aráta'asten te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej hua'utá'asin, tej ti te'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ tiraateájtuaani ɨ́ tavástara'a. Teajta tiyen 'een jɨ́n raata'íteca'a tɨ a'uun á'ume'en mú'ejmi jemi sej si ráamua'aree tej teuj á'ataca'ane tej tiyen hua'utévaɨre'en ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i. 20Ayee tu tí'itese'e tɨ ij caí ja'atɨ ayén tí'itaxajtzi'ira a'ɨ́jna jɨme'e tej nu'u a'ij pua'a rɨcɨ te'ɨ́jna jɨme'e tej ramuarɨ'e a'ɨ́jna ɨ́ mej miyen a'ujca'anéecan jɨ́n tiu'utá'a, tɨ ti'imu'íi. 21Ayee pu'u xaa ne'u, a'iné catu tiyen tena'a tí'itese'e tej ti tiyen rɨjca a'ij tɨ tiraavíjte'e ɨ́ tavástara'a jemi, sino tej ti tiyen che'atá tena'a rɨjca a'ij tɨ tiraavíjte'e huá'a jemi ɨ́ teteca. 22Teajta a'ɨ́mej jamuan ɨ́ mej hua'apua, teajtáhua'a tu seɨ́j huata'íti ɨ́ ta'ihuaara'a, ɨ́ tɨ ari mu'iitɨ́ huataújseijrataca'a tɨ a'ɨ́ɨn temua'a naa á'ujca'anejca'a mu'iitɨ́ jɨme'e. Ajta íjii, jaítze'e pu á'ujca'ane a'ɨ́jna jɨme'e tɨ jeíhua huápɨ'ɨ té'atzaahuate'e mú'ejmi jemi. 23Ajta, a'ɨ́jna ɨ́ Tito, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ neetzi jamuan tí'ivaɨre'e mú'ejmi jɨme'e. Naíjmi'i tu tí'imuarɨ'e. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej hua'apua ɨ́ ta'ihuaamua'a, a'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej hua'uta'íteca'a a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun e'etiújse'ɨri. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej huá'a jetze me'ecan tí'ivaɨre'e ɨ́ teɨte majta me'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ tiraatá'aca ɨ́ Cɨríistu'u. 24A'ɨ́j xu jɨ́n, setá'aj siyen hua'utaseíjrate'en se'ɨ́mej ɨ́ teteca sej tzáahuati'ira'a jɨ́n huá'axe'eve'e, mej mi naíjmi'i miyen ráamua'aree nainjapua a'u mej e'etiújse'ɨri mej mi ta'utátzaahuate'en a'ij tɨ tiraavíjte'e tej tiyen á'atatzaahuate'e mú'ejmi jɨme'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\