2 San Pedro 2

1Aj mú mi huá'a tzajta'a ɨ́ teɨte miyen huataseíjre seica ɨ́ mej hua'itzi jɨ́n tihuá'u'itɨiiri'i. Ayee mú che'atá mena'a huataseíjre'esin mú'ejmi jemi a'ɨ́ɨme ɨ́ mej majta hua'itzi jɨ́n tejamuaatá'itɨiira. Avíitzi mú jɨ́n miyen raateátuaasin mú'ejmi jemi me'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ amuá'ujɨsin, ɨ́ mej jɨ́n mé rúurɨeni me'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a tɨ ajta huá'a jetze me'ecan tiu'utanájchitaca'a ɨ́ mej té'echa'ɨɨca'a ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́j pu jɨ́n tihuá'acɨ'ɨti tɨ a'ɨ́ɨn Dios ayén ca'anacan hua'antipuá'ajte'en. 2Majta mu'iitɨ́ mú miyen hua'ará'astijre'esein mej mi miyen che'atá mena'a ti'ihuaújxana'acɨra'aten matɨ́j a'ɨ́ɨme. Ayee mú 'een jɨ́n seica miyen a'ij pua'a ti'ijxáata muá'aju'u me'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́me'en huajú'un me'ɨ́jna jɨme'e a'ij mej rɨcɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ mej hua'itzi jɨ́n tejámuaatá'itɨiira. 3Ayee mú 'een jɨ́n miyen mú'ejmi jɨ́me'en tí'imua'itɨn me'ɨ́jna jɨme'e mej huápɨ'ɨ raxɨ́'eve'e mej jeíhua tí'ijcha'ɨɨca. A'ɨ́j mú jɨ́n miyen hua'itzi jɨ́n amuaatémua'itɨ. Tɨ́j na'a ajca'ihuá'ɨmua tɨ́'ɨj Dios ayén hua'uxɨ́jte, tɨ́j na'a íjii aúche'e pu araúrastejsin a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ huá'a jɨ́me'en tiu'utaxájtaca'a. Ajta ayén ti'ayajna tɨ Dios auj ayén hua'antipuá'ajte'esin. Single Line Composer 4Jee xaa ne'u, Dios pu caí tihua'utá'uuni'iri'i a'ɨ́mej ɨ́ mej mejmí'i ta japua tí'ivaɨre'eca'a, a'ɨ́mej ɨ́ mej majta miyen ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin, sino a'úu pu ayén huaje'etéehua'axɨ u tajete a'u tɨ puaíjtzi hua'atá'acare'e a'ame. A'uu pu hua'uteájtuaa a'u tɨ e'etécun mej mi me'uun é'enami'ihua a'u tɨ a'utɨ́ca'a. A'uu mú e'avíitzi'ihua muá'aju'u ajta na'a caí Dios ayén hua'uxɨ́jte'en a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jetzen nain te'entipuá'ajte. 5Capu ajta tihua'utá'uuni'iri'i a'ɨ́mej ɨ́ mej jéjcua ɨmuá yen seijre'eca'a, sino ayée pu tiu'utá'a tɨ a'ɨ́ɨn jaj ayén tíjɨste nainjapua ɨ́ chaanaca tɨ ij a'ɨ́jna jɨ́n puaíjtzi hua'utá'an a'ɨ́mej ɨ́ mej caí a'atzu rá'astijre'eca'a ɨ́ Dios. Mɨ́ ajta, a'ɨ́ɨ pu xaa raatévaɨ a'ɨ́jna ɨ́ Noé tɨ ayén tihua'utá'ixaa a'ij mej ye'í huárɨni mej mi xɨ́'epɨ'ɨn jɨ́n seijre'e ɨ́ Dios jemi. Ajta Dios ayén hua'utévaɨ a'ɨ́mej ɨ́ seica ɨ́ mej miyen aráhua'apua ará'aseca'a. 6A'ɨ́ɨ pu ajta hua'uxɨ́jte a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun a'uchéjme'ecaa ɨ́ chajta'a jetze tɨ hua'apua, a'ujna u Sodoma, ajta u Gomorra. Nain pu jɨ́n hua'uteátaij. Ayee pu 'een jɨ́n huá'uruu tɨ ij ayén titaatá'itɨii a'ij tɨ huá'aruuren a'ɨ́mej ɨ́ mej caí a'atzu rá'astijre'e ɨ́ Dios. 7Mɨ́ ajta, a'ɨ́ɨ pu raatévaɨ a'ɨ́jna ɨ́ Lot, a'ɨ́jna tɨ rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨca'a ɨ́ jemin, a'ɨ́jna tɨ ajta a'ij pua'a ará'aseca'a a'ij mej rɨjcaa ɨ́ mej miyen huaújxana'acɨra'ate a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí a'atzu ti'itɨ́j á'asteca'a. 8Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tevi tɨ rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨca'a ɨ́ Dios jemi, a'iné a'ɨ́ɨ pu nain tújca'ari tzajta'a ayén huá'a tzajta'a é'echejca'a, jeíhua pu rajpuaíjtzica'a ɨ́ ru tzajta'a tɨ rɨ'éene'ecán jɨ́n seijre'eca'a. Ayee pu 'een jɨ́n tirajpuaíjtzica'a a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén raaseíj, ajta ráanamuajri'i ɨ́ mej a'ij pua'a rɨjcaa a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí ti'itɨ́j á'asteca'a. 9A'ɨ́j pu jɨ́n, Dios ayén raayɨ́'ɨtɨ tɨ ayén ru'ijrájtuaani a'ɨ́jna jetze tɨ jɨ́n rajpuaíjtzi a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ. A'ɨ́ɨ pu ajta ayén raayɨ́'ɨtɨ tɨ hua'iteáanan a'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ tɨ ij ayén puaíjtzi hua'utá'an a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jetzen huá'axɨjte'en naíjmi'ica. Single Line Composer 10Jee xaa ne'u, ayée pu ti'ayajna, tɨ ayén tihuá'acɨ'ɨti a'ɨ́mej ɨ́ mej jetzen á'ujca'ane me'ɨ́jna jetze tɨ jeíhua a'ij pua'a tí'iseijre'e, mej mi miyen ti'ihuaújxana'acɨra'aten me'ɨ́mej jamuan ɨ́ ruxɨ́'ej teteca. Ayee pu che'atá na'a a'ij pua'a tí'iseijre'e mej caí a'atzu ti'itɨ́j jɨ́n té'aste. Ayee mú á'ujca'ane mej miyen huárɨni a'ij tɨ tihuá'amitɨejte'e. Jéihua mú á'ujtzaahuate'e. A'ɨ́ɨ mú majta caí rátziɨɨne'e miyen á'ujca'ane mej a'ij pua'a tihuá'axajta a'ɨ́mej ɨ́ mej ta japua é'eseijre'e. 11Mɨ́ majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tí'ivaɨre'e, camu miyen á'ujca'ane mej miyen a'ij pua'a tihuá'axajta a'ɨ́mej ɨ́ teteca me'ɨ́jna jemi ɨ́ tavástara'a. Mɨ́ majta a'ɨ́ɨme, jaítze'e mú rucacá'ane, majta jaítze'e ve'ecán jɨ́n antiújmua'aree mecaí a'ɨ́mej ɨ́ teteca. 12Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca, ayée mú a'ij pua'a ti'ixáata muá'aye'i me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej caí a'atzu yaú'itɨe. A'ɨ́j mú jɨ́n miyen che'atá mena'a seijre'e matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ ye'emuaate ɨ́ mej caí tivejáu'itɨe, ɨ́ mej ché'e mena'a á'ujujhua'an. Ayee mú 'een jɨ́n huanúnu'ihuaca'a mej mi teɨte hua'uvívi'in, majta huá'ucui'ini. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca, ayée mú che'atá mena'a antipuá'ari me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n a'ij pua'a huá'uruu a'ɨ́mej ɨ́ mej amuacaí rɨ́'ɨ titeetiújcha'ɨɨca. 13Ayee pu che'atá na'a tihua'utá'asin tɨ ja'atɨ́ ayén tihuá'ari'ira ɨ́ mej tí'ijcha'ɨɨ matɨ́j majta a'ɨ́ɨme rujɨ́ɨmua'a mena'a miyen tihuá'ari'iri'i ɨ́ seica ɨ́ mej tí'ijcha'ɨɨca'a. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ mej ti'itɨ́j jɨ́n huataújtemua'ave'en, ayée mú tújca'ari tzajta'a ruxɨéehua tí'iteseijre'e me'ɨ́jna jɨme'e tɨ jetzen huiiráninei. Ayee mú che'atá mena'a seijre'e huá'a tzajta'a ɨ́ teɨte tɨ́j ti'itɨ́j tɨ é'ihuameijra, tɨ́j ajta a'ɨ́jna tɨ jɨ́n cápita'inaca'a. Ruxɨéehua mú rutémua'ave'e me'ɨ́jna jɨme'e mej amuáacuanamua muá'aju'u matɨ́'ɨj majta miyen tí'iyeste mú'ejmi jamuan. 14Ayee mú jetzen á'ujca'ane me'ɨ́jna jetze ɨ́ jɨ́ita'a matɨ́j mena'a mej miyen ranecua'atze mej mi miyen jamuan ti'ihuaújxana'acɨra'aten. Camu majta ja'anáj raatapuá'ajta mej miyen á'atura ɨ́ Dios jemi. Majta, ayée mú ca'aníjra'a hua'atá'aca a'ɨ́mej ɨ́ mej caí xɨ té'eviicua'i, mej mi majta miyen che'atá mena'a auteáturan ɨ́ Dios jemi. Temua'a mú tíraarɨ́'ɨre a'ij mej ti'itɨ́j jɨ́n huárɨni mej mi miyen tiraatéevi'i ti'itɨ́j tɨ na'a mej miyen tí'ijxe'eve'e me'ɨ́jna jɨme'e mej chueere'e. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ teɨtejra'a tɨ Dios puaíjtzi hua'utá'asin. 15Mu'uri ajtacɨ́j ɨ́ juye jetze ɨ́ mej japuan huajú'un a'ɨ́ɨme ɨ́ tɨ rɨ́'ɨ tihuá'amitɨejte'e. Majta meri me'ɨ́jna jetze ucájrupi tɨ́j ajta ayén ucájrupi a'ɨ́jna ɨ́ Balaam teecan tɨ yaujra'an pú'eene'e a'ɨ́jna ɨ́ Beor teecan. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Balaam, ayée pu ra'aránajcheca'a tɨ ti'itɨ́j huamuá'itɨn a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ij pua'a huárɨni. 16Mɨ́ ajta, puuru'u, tɨ caí té'anrɨ'ɨre, ayée pu tiu'utaniú tɨ́j teáata'a. Aj pu'i ra'ajté'axɨ a'ɨ́jna ɨ́ Balaam a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ij pua'a rɨjcaa. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, a'ɨ́ɨ pu ayén raatá'ijmɨijri'i a'ɨ́jna tɨ ayén ruseíjrataca'a tɨ nu'u Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a, tɨ caí ti'itɨ́j jɨ́n ayén huárɨni a'ɨ́jna jɨme'e tɨ rutɨ́mua'i. 17Ayee mú che'atá mena'a tí'ivaɨre'e a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca tɨ́j a'u tɨ e'ejaíjxa a'u tɨ caí jaj 'e'ejmɨ́'ɨye na'ari ɨ́ jaitɨri tɨ eeca ráatajchi, ajta tɨ jetzen caí víjvi'iyej. Ayee pu tihuá'acɨ'ɨti mej me'uun a'uteáturan u tajete a'u tɨ huápɨ'ɨ a'utɨ́ca'a tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 18Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n ayén tí'irɨneca a'ɨ́jna jɨme'e mej miyen ca'anín jɨ́n á'ujtzaahuate'e me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ caí a'ij huataújmua'a. Majta miyen ca'aníjra'a hua'atá'aca ɨ́ seica mej mi miyen tiú'umua'ati me'ɨ́jna jetze tɨ huá'a jetze huiiráninei tɨ ayén ruseɨ́j a'ij tirájteu. Ayee mú a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, a'ɨ́ɨ mú miyen majta ca'aníjra'a hua'atá'aca a'ɨ́mej ɨ́ mej camuché'e tihuíjsin huá'a jemi mej mi majtáhua'a ti'itɨ́j jɨ́n auteáturan ɨ́ Dios jemi me'ɨ́jna jɨme'e mej hua'itzi jɨ́n tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ teteca. 19Ayee mú ti'itɨ́j jɨ́n títe'eteúratziiraca'a mej nu'u tihua'utá'an mej mi ruxɨéehua á'ujujhua'ane'en. Mɨ́ ajta, capu rɨ'ɨrí a'iné a'ɨ́ɨ mú rujɨ́ɨmua'a mena'a miyen ca'anéeri jɨ́n tí'ivaɨre'e me'ɨ́jna jɨme'e mej a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ, a'iné ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén ca'anéeri jɨ́n tí'ivaɨre'e, a'ɨ́ɨ pu ayén ravaɨre'e a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ari ra'antimuá'itɨ. 20Ajta tɨ pua'a meri miyen raatapuá'ajtaca'a mej miyen che'atá mena'a a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ mej yen japuan seijre'e ɨ́ chaanaca, tɨ pua'a miyen raatapuá'ajtaca'a me'ɨ́jna jɨme'e mej ra'ancuré'a me'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a tɨ ajta ayén tu'irájtuaani, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een, tɨ pua'a miyen me'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, majtáhua'a mú miyen a'ij pua'a huateáarɨj tɨ ij ajtahua'a hua'utémua'itɨn a'ɨ́jna tɨ a'ij pua'a 'een. Ajta, ayée mú jaítze'e a'ij pua'a ti'iteseíire'e muá'aju'u tɨ́'ɨj nain te'entipuá'are caí tɨ jéjcua mej ɨmuá seijre'eca'a. 21Mana'ajtzɨ́ caí ja'anáj ráamua'atijche'en me'ɨ́jna ɨ́ ye'irá tɨ naa tí'iseijre'e ɨ́ Dios jemi mecaí miyen ramua'areere, majta yá'uhua'axɨn a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios ayén huateúra'ate, tɨ ajta ayén raateájtuaa a'ɨ́mej jemi tɨ ij a'ɨ́jna jɨ́n tíhua'uta'aíjte'en. 22Ayee pu xaa tihuá'uruu a'ij tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze tɨjɨ́n: “A'ɨ́jna ɨ́ tzɨ́'ɨ ajtahua'a pu mú a'uvé'emej a'utɨ́ ejjáraj tɨ́'ij ráacua'ani ɨ́ rujára'iri.” Ajta tɨ ayén tɨjɨ́n: “A'ɨ́jna ɨ́ tuiixu tɨ huaɨ́'ɨhuaca'a, ajtahua'a pu mú a'uvé'emej a'u tɨ jaú'ɨ'ɨhuaca'a ɨ́ xarij jɨme'e tɨ ij ajtahua'a ayén huaɨ́'ɨhua.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\