2 San Pedro 3

1- 2Mú'een, nej já'amuaxe'eve'e, a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ nej hua'apuaca jetze jɨ́n tejá'amuayu'use'e. Ayee nu che'atá nena'a ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ hua'apua, ca'aníjra'a nu jɨ́n amuatá'aca sej si siyen tzáahuati'ira'a jɨ́n tiú'umua'ati se'ɨ́jna jetze ɨ́ nej jɨ́n niyen amuatá'aca sej ra'utámua'aree a'ij mej tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a, setá'aj siyen che'atá sena'a ra'utámua'aree ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n tejamuaata'aíj a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a tɨ ajta a'ɨ́ɨn pú'een a'ɨ́jna tɨ amua'irátuaasin. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ niuucari tɨ a'ɨ́ɨn ayén tiraateájtuaa itejmi jemi tej ti tiyen tejámuaatá'ixaate'en mú'ejmi. 3Ayee xu ramua'aree tɨ ayén té'eme a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jetzen nain te'entipuá'ajte. A'ɨ́ɨ mú huataseíjre'esin a'ɨ́ɨme ɨ́ mej amuá'axɨeehuari'i mej mi rá'axɨeehuari'ira ɨ́ niuucari tɨ téjmi jemi raateájtuaa. Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n á'ujujhua'ane'e muá'aju'u mej miyen rá'astijre'e a'ɨ́jna tɨ ayén tihuá'amitɨejte'e tɨ́j na'a a'ij tɨ tihua'aráanajche tɨ a'ij pua'a 'een. 4Ayee mú ti'ixáata muá'aju'u tɨjɨ́n: “A'ii tá'uj huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n Dios ayén te'ataújratziiri'i tɨ nu'u yé huataseíjre'esin. Tij caí, capu ayén teja'uré'enejsin a'iné aúche'e pu ayén che'atá na'a seijre'e tɨ́j ajta ayén seíire'e á'aye'i tɨ́j na'a a'ɨ́jna xɨcáara'an mej jetzen huácuii ɨ́ tavaújsimua'acɨ'ɨ tɨ́j na'a ajta íjii. Ayee pu che'atá na'a aúche'e seijre'e tɨ́j ajta seijre'eca'a a'ájna tɨ́'ɨj Dios ayén raatétaahuaca'a ɨ́ chaanaca.” 5Ayee mú 'een jɨ́n miyen ti'ixa me'ɨ́jna jɨme'e mej miyen ruxɨ́'evi'ira'a jɨ́n taúra'aca miyen yá'uhua'axɨn tɨ jéjcua'ɨmua Dios ayén runiuuca jɨ́n tiu'uta'aíjtaca'a tɨ ayén huataseíjre'en a'ɨ́jna ɨ́ ta japua. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ chaanaca, ayée pu tiu'utétaavijhuaca'a tɨ́'ij ayén ajnén á jaata'a. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ japuan seijre'e, ayée pu ajta a'ɨ́jna jɨ́n ruuri á'aye'i a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ jaj. 6Ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jéjcua'ɨmua japuan huachéejme'ecaa ɨ́ chaanaca japua, a'ɨ́ɨ mú jɨ́n e'ehuaújpua'arixɨ me'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn jaj ayén huatámɨ'ɨyeca'a, ajta hua'ujámɨste. 7Mɨ́ ajta íjii, ayée pu tí'ijcɨ'ɨti a'ɨ́jna ɨ́ ta japua tɨ íjii seijre'e, ajta a'ɨ́jna ɨ́ chaanaca ɨ́ tej yen japuan seijre'e i tej íjii huáteɨte, Dios pu ayén racha'ɨɨ tɨ ij ayén raateátaiira. Ayee pu ari raaxɨ́'epɨ'ɨntare tɨ ayén huárɨni a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jetzen huá'axɨjte'en ɨ́ runiuuca jɨme'e, ajta huá'apua'ajte'en a'ɨ́mej ɨ́ teɨte ɨ́ mej caí a'atzu rá'astijre'e. 8Setá'aj caí siyen tiyá'uhua'axɨn, tɨ seɨ́j xɨcaj ayén che'atá na'a tí'itɨej ɨ́ Dios jemi tɨ́j ajta tí'itɨej a'achú cumu seɨ́j vi'ira'a nine'ira'a. Ajta, seɨ́j vi'ira'a nine'ira'a ayén che'atá na'a tí'itɨej ɨ́ Dios jemi tɨ́j seɨ́j xɨcájra'a. 9Tɨ́ pua'a Dios ayén caí ca'anacan araúrasten a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ jɨ́n te'ataújratziiri'i, capu ayén huataújmua'a tɨ caí ja'anáj a'ɨ́jna jɨ́n araúrasten a'ij mej tí'imua'atze ɨ́ seica sino temua'a pu ayén té'eviicua'i mú'ejmi jemi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ caí raxɨ́'eve'e tɨ ja'atɨ́ ayén á'uveti. Capu xaa ne'u ayén raxɨ́'eve'e sino ayée pu raxɨ́'eve'e mej naími'i miyen huataújtuiire'en ɨ́ jemin me'ɨ́jna jɨme'e mej seɨcɨé tiú'umua'ati mej mi caí ché'e a'ij pua'a rɨjca. Single Line Composer 10Mɨ́ ayée pu che'atá na'a teja'uré'enejsin a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jetzen huataseíjre'esin ɨ́ tavástara'a tɨ́j ajta nahua'ari ayén avíitzi jɨ́n huataseíjre'en ɨ́ tɨ́ca'ari tzajta'a. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ta japua, ayée pu huatánamuajre'esin tɨ́'ɨj antipuá'are. Ca'anín pu jɨ́n tiu'utátzi'iti. Ajta tɨ́j na'a tɨ ayén tiú'utaavijhuaca'a, a'ɨ́ɨ pu ayén huataújtuaasin a'ɨ́jna jɨme'e tɨ rɨ́'ɨ huateátaasin. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ chaanaca, ajta nain tɨ́j na'a japuan tí'iseijre'e u tɨ tiú'utaavijhuaca'a, naíjmi'i tɨ́j na'a raateátaiira. 11A'iné nain pu ayén huataújtuaasin, ayée pu tiú'ujxe'eve'e sej siyen rɨ́'ɨ titeetiújcha'ɨɨca, sej si rɨ́'ɨ tí'iteseijre'e ɨ́ Dios jemi nain jɨme'e a'ij sej rɨcɨ, sej si seajta nain jɨ́n ra'ará'astijre'en ɨ́ Dios. 12Setá'aj siyen rahuauca, seajta siyen a'ujca'anéecan jɨ́n ti'ijchú'eve'e ayén teja'uré'enen a'ájna xɨcáara'an jetze tɨ jetzen Dios te'entipuá'ajte. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huataújtuaasin a'ɨ́jna ɨ́ ta japua a'ɨ́jna jɨme'e tɨ taij raateátaiira. Ajta a'ɨ́jna tɨ jɨ́n nain tiú'utaavijhuaca'a tɨ́j na'a tɨ tí'iseijre'e, a'ɨ́ɨ pu ajta huataújtuaasin a'ɨ́jna jɨme'e tɨ rɨ́'ɨ tiraateátaiira. 13Mɨ́ teajta iteen, a'iné a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́jna jɨ́n te'ataújratziiri'i tɨ ayén huárɨni, a'ɨ́j tu jɨ́n tiyen rachú'eve'e seɨ́j ɨ́ ta japua tɨ jéjcua, ajta seɨ́j ɨ́ chaanaca tɨ ajta jéjcua a'u tɨ e'eseíire'e a'ame a'ɨ́jna tɨ rɨ'éene'ecán jɨ́n seijre'e matɨ́j mena'a me'uun seíire'e muá'aju'u. 14A'ɨ́j xu jɨ́n siyen huárɨni, mɨ nej já'amuaxe'eve'e, a'iné ayée xu seri rachú'eve'e tɨ ayén teja'uré'enejsin. Setá'aj siyen títeeteújca'anen sej siyen éeni'icɨ'e seijre'e ɨ́ jemin sej temua'a naa ru'ihuaamua'atan, sej si caí ti'itɨ́j jɨ́n á'aturaacaj, tɨ ij a'ɨ́ɨn Dios caí ti'itɨ́j jɨ́n a'amua jetze te'ujpuá'ajte'en. 15Setá'aj se'ɨ́jna jetze tiú'umua'ati tɨ Dios ayén amua'irátuaasin a'ɨ́jna jɨme'e tɨ raayɨ́'ɨtɨ tɨ te'utáviicua'i mú'ejmi jemi. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ta'ihuaara'a ɨ́ tej raxɨ́'eve'e, a'ɨ́jna ɨ́ Pablo, Dios pu ayén raatá'a tɨ yaú'itɨée á'ara'ani temua'a naa. A'ɨ́ɨ pu ayén che'atá na'a tejamuaatayú'use nain jɨme'e tetɨ́j iteen. 16Ajta a'ɨ́jna jetze tɨ a'ɨ́ɨn ra'utéyu'uxaca'a, a'ɨ́jna jetze ayén namuajre'e seica ɨ́ niuucari tɨ ayén muárɨ'eri tɨ ja'atɨ́ ayén yaú'itɨée á'ara'ani. Ajta seica ɨ́ teɨte ɨ́ mej caí ti'itɨ́j ú'umua'aree, ɨ́ mej majta caí xɨ té'eviicua'i ɨ́ mej jɨ́n té'atzaahuate'e, ayée mú tí'itese'e mej mi miyen seɨcɨé tiyaú'itɨée muá'ara'ani, mej mi majta tihuá'a'itɨiira a'ij tɨ caí ayén tiraavíjte'e a'ɨ́jna tɨ Pablo ra'utéyu'uxaca'a, ajta a'ɨ́jna tɨ té'eyu'usi'i a'ɨ́jna jetze ɨ́ yu'uxari tɨ Dios ayén raateájtuaa itejmi jemi. Tɨ́ pua'a miyen me'ɨ́jna jɨ́n huárɨni, ayée pu tihuá'acɨ'ɨti mej antiújpua'ajte'en. 17A'iné xu'uri amuacaí siyen ramua'aree, mú'een mɨ nej já'amuaxe'eve'e, rɨ́'ɨ xu'u mú'een tɨ ij caí ja'atɨ́ ayén ca'aníjra'a amuaatá'an sej si siyen che'atá sena'a titecaújxɨeehuata ɨ́ Dios jemi matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej a'ij pua'a tí'iteteɨte, ɨ́ mej caí ti'itɨ́j á'astijre'e. Rɨ́'ɨ xu'u sej si caí se'ɨ́jna tejá'uhua'axɨn ɨ́ sej jɨ́n té'eviicua'i se'ɨ́jna jɨme'e sej huá'astijre'e se'ɨ́mej teɨtejra'a. Seajta mú'een, setá'aj siyen huaújnaijmi'ire'en ɨ́ ru tzajta'a se'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn tavástara'a rɨ́'ɨ tejamuatá'aca, a'ɨ́jna tɨ ajta amua'irájtua, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. 18Setá'aj siyen che'atá sena'a huaújnaijmi'ire'en se'ɨ́jna jɨme'e sej ramua'ate. Tiché'e rɨ́'ɨ tiraateájtuaani íjii, teajta tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ché'e ayén teja'uré'enen. Yee pu'u. Pu'uri antipuá'areca'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\