2 Timuteeyu 2

1Pajta mú'ee, pej ní'iyauj, patá'aj huaté'aca'anen ɨ́ a'atzajta'a pe'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios rɨ́'ɨ timuaatá'a a'iné mú'ee pe rá'astijre'e ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús. 2Ayee pepu'u huárɨni. A'ɨ́jna pej peri neetzi huánamuajri'i a'ij nej tihua'utá'ixaa ɨ́ teɨte, seica mej ti'iseíiraca'a, patɨ́j pena'a tináanamuajri'i, a'ɨ́j pepu'u jɨ́n tíhua'uta'aíjte'en seica ɨ́ teteca ɨ́ mej rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ, mej mi raayɨ́'ɨtɨhua'an mej tihuá'umua'aten ɨ́ teɨte. Patá'aj te'utáviicua'i ta jamuan. 3Patá'aj rɨ́'ɨ tiraatévaɨre'en ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús. Patá'aj piyen che'atá pena'a te'utáviicua'i ta jamuan a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ pej rajpuaíjtzi tɨ́j ajta xantaaru'u tɨ tí'ivaɨre'e te'utáviicua'i a'ɨ́jna jɨme'e tɨ rajpuaíjtzi. 4Ajta, ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ tí'ivaɨre'e tɨ́j xantaaru'u, tɨ́'ij a'ɨ́ɨn rɨ́'ɨ raatá'an a'ɨ́jna tɨ tí'ira'aijte'e, a'ɨ́ɨ pu'u na'a jetzen ruxe'eve'e a'ij mej rɨcɨ ɨ́ mej i'i xantaaru'u. 5Ayee pu che'atá na'a 'een a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun a'uteárute mej mi tiu'utatése'en huá'a jamuan ɨ́ mej huatéruaache. Tɨ́ ij seɨj raamuá'itɨn a'ɨ́jna ɨ́ curuun, ayée pu tiú'ujxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn ayén tiu'utatése'en a'ij mej tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta. 6Ajta a'ɨ́jna tɨ jeíhua tí'imɨjhuaca japuan ɨ́ ruchuej, ayée pu tiraavíjte'e tɨ amuacaícan tiráacɨ'ɨti a'ɨ́jna tɨ tiú'ucɨɨreca'a. Aj pu tihuá'acɨ'ɨti ɨ́ seica. 7Patá'aj pe'íjna jetzen piyen tí'imua'atze a'ij nej tí'imua'ixaate'e, a'iné tavástara'a pu muaatá'asin pej yaú'itɨee puá'ara'ani nain jɨme'e a'ij tɨ huataújmua'a. 8Patá'aj ra'utámua'aree pe'íjna jɨme'e ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u. A'ɨ́ɨ pu ajtahua'a huatarúu huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite. A'ɨ́ɨ pu ajta huáacɨxa'ara'an pú'een a'ɨ́jna ɨ́ David teecan. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ niuucari ɨ́ nej tihuá'a'ixaate'en ɨ́ teɨte. 9A'ɨ́j nu jɨ́n niyen rajpuaíjtzi, mej miyen na'anáajɨ'ɨquɨ'en a'ij mej tihua'anájɨ'ɨqui ɨ́ mej a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ. Aru naúche'e nu tihua'utá'ixaate'esin a'iné capu a'ij tí'irɨ'ɨri mej raté'avaa a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ Dios jetze raxa a'u nej aiteánami'i. 10A'ɨ́j nu jɨ́n nain jɨ́n te'utáviicua'ira ne'ɨ́mej jemi ɨ́ tɨ Dios hua'antíhuau, tɨ ij ajta Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús hua'irájtuaani mej mi jemin huateáturan rusén jɨme'e a'u tɨ á'uneeri'i temua'a naa. 11Ayee nu tí'imua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e seɨj niuucari tɨ ayén tɨjɨ́n: Tɨ́ pua'a tej tiyen jamuan huácuii, teen tu teajta jamuan ruuri tá'ara'ani. 12Tɨ́ pua'a tej tiyen te'utáviicua'i ɨ́ tej rajpuaíjtzi, teen tu teajta jamuan tí'aíita tá'aju'un. Na'ari caí, tɨ pua'a tiyen mé rúurɨeni, a'ɨ́ɨ pu ajta mé túuhua'axɨjsin itejmi. 13Tɨ́ pua'a tiyen títe'uté'ɨtze'ara'an ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́ɨ pu caí ja'anáj a'uté'ɨtzeesin itejmi jemi a'iné capu rɨ'ɨrí tɨ a'ɨ́ɨn ruseɨ́j ratíte ɨ́ ru jetze. 14Patá'aj pauj pe'ɨ́jna jɨ́n tihua'utá'ixaate'en mej mi me'ɨ́jna jɨ́n ra'utámua'aree a'ij nej neri timuá'ixaa. Patá'aj rɨ́'ɨ tihua'utá'ixaate'en ɨ́ Dios jemi mej mi caí tiú'ujtesi'ire'e rujɨ́ɨmua'a niuucari jɨme'e a'iné capu ti'itɨ́j vaɨre'e sino a'ij pu pua'a na'a huá'aruure a'ɨ́mej ɨ́ mej ranamua. 15Patá'aj piyen pe'ɨ́jna jɨ́n tí'itese'e nain jɨ́n a'achú pej caj tirú'umua'aree pej pi huatá'aseijrata ɨ́ Dios jemi patɨ́j seɨj ɨ́ tɨ Dios raataxájtaca'a tɨjɨ́n xɨ́'epɨ'ɨn pej huarɨ́j. Ayee pej piyen éene'e pua'amé tɨ́j seɨj tɨ tí'imɨjhuaca tɨ caí ja'anáj auteájturaa ti'itɨ́j jɨme'e tɨ raatatévi'iraste'en. A'iné a'ɨ́ɨ pu xɨ́'epɨ'ɨn rɨjca a'ɨ́jna jɨme'e tɨ tí'imua'ata a'ij tɨ tiraavíjte'e a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ayén ti'ayajna. 16Capej huá'ajaahuate'e a'ɨ́mej ɨ́ mej jeíhua tiú'ujxajtave'e, a'iné a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen tiú'ujxajtave'e, jaítze'e mú mé rúujɨpua ɨ́ ye'irá tɨ ayén ti'ayajna asta mena'a caí ché'e ti'itɨ́j xajta tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een. 17Jéihua mú a'ij pua'a tiú'uruure a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen tiú'ujxajtave'e, tɨ́j na'a tɨ tiu'umé a'ij mej ti'ixa, jaítze'e pu a'ij pua'a huá'aruuren ɨ́ teɨte. Ayee pu tí'irɨneca a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej hua'apua, a'ɨ́jna ɨ́ Himeneo, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Fileto. 18A'ɨ́ɨ mú meri mé rúuhua'axɨ ɨ́ niuucari tɨ ayén ti'ayajna a'iné ayée mú tí'ixaxa'a mej nu'u meri majtáhua'a huatarúj ɨ́ mɨ'ɨchite. Mu'uri seica huatéemua'itɨ a'ij mej té'antzaahuate'en. 19Mɨ́ ajta, Dios ayén tiú'uruu tɨ ij caí ti'itɨ́j ta'antipuá'ajte'en itejmi. Cu xɨee tɨ́j chi'ij ájtaahuaca'a tɨ cimieentu japua rú'ujche tɨ caí rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ́ ra'anján, ajta, tɨ á'ayu'usi'i tɨ ayén tɨjɨ́n: “Tavastara'a pu huá'amuajte a'ɨ́mej ɨ́ ruteɨ́testemua'a”; ajta tɨ ayén tɨjɨ́n: “Naími'i matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej miyen raataxáj yee tɨ rá'astijre'e ɨ́ tavástara'a, miché'e me'ɨ́n mé rúuhua'axɨn ɨ́ mej a'ij pua'a jɨ́n titetiújcha'ɨɨ.” 20Jéihua pu ti'itɨ́j a'uun té'useijre'e chi'ij tzajta'a tɨ ve'ée. Capu a'ɨ́ɨ na'a seijre'e ti'itɨ́j tɨ taavíjhua ɨ́ oro jɨme'e na'ari plata jɨme'e sino ajta pu a'ɨ́ɨn té'useijre'e tɨ cɨyej jɨ́n tí'itaavijhua, ajta xarij jɨme'e. Seica tɨ a'uun te'irá'a, ayée pu tí'ivaɨre'e matɨ́'ɨj tí'iyeste, ajta seica tɨ ajta a'uun te'irá'a, cha'a na'a pu jɨ́n tí'ivaɨre'e. 21Ayee pu tí'een. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ayén raxɨ́'eve'e tɨ tí'ivaɨre'e ɨ́ Dios jemi tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ́j tɨ ayén tí'ivaɨre'e matɨ́'ɨj tí'iyeste, ayée pu ruxe'eve'e tɨ mé rúurɨeni naíjmi'i tɨ́j na'a tɨ a'ij pua'a 'een. Aj pu xaa ayén tiraavíite'e a'ame tɨ ij tiraatévaɨre'en ɨ́ tavástara'a, tɨ ij tavástara'a ayén raté'avaa tɨ ij tiraatéva'ɨrihua'an ti'itɨ́j jɨme'e tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een. 22Patá'aj pauj mé rúuhua'axɨn ɨ́ mej jɨ́n a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ ɨ́ mej teemua. Patá'aj piyen huárɨni huá'a jamuan ɨ́ mej miyen ti'ixa yee mej rá'astijre'e ɨ́ tavástara'a me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej urarɨ́'en ɨ́ ru tzajta'a. Patá'aj piyen rɨjca a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios. Patá'aj pajta huá'axe'eve'e ɨ́ teɨte. Pajta piyen hua'anpuá'ajte'en ɨ́ huá'a tzajta'a ɨ́ a'ihuáamua'a. 23Capej huá'astijre'e a'ɨ́mej ɨ́ mej jeíhua tiú'ujxajtave'e a'iné pepu'uri ramua'aree tɨ ayée na'a tí'ivaɨre'e mej mi tiú'ujaaxɨejte'en ɨ́ teɨte ɨ́ mej rɨ́'ɨ mé titeumuámua'aree. 24Ajta, capu ayén tiraavíjte'e seɨj tɨ tavástara'a vaɨre'e tɨ ayén éene'e á'uche'ecane'e tɨ seica jamuan tí'ijaaxɨejta. Capu a'atzu, sino ché'e a'ɨ́ɨn rɨ́'ɨ tihuá'umua'aten. Ché'e ajta caí niu'ucamɨ'ɨ te'utáviicua'i. 25- 26Ajta a'ɨ́ɨn tɨ ravaɨre'e ɨ́ tavástara'a, ayée pu ruxe'eve'e tɨ ruxɨéehua rɨ́'ɨ huá'uruuren a'ɨ́mej ɨ́ mej rájcha'ɨɨre'e a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tí'imua'ataca. Ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn ra'utámua'aree yee rɨ'ɨrí tɨ Dios hua'utá'an mej mi seɨcɨé tiú'umua'ati mej mi ráamua'ati ɨ́ niuucari tɨ ayén ti'ayajna, mej mi majtáhua'a rɨ́'ɨ mé tite'umuámua'aree muá'ara'ani. Matɨ́'ɨj miyen huárɨni, rɨ'ɨríista pu a'ame mej huirácɨɨne a'u tɨ tiyaaru'u huáje'itéaana a'u tɨ ayén huá'uruu a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tí'ijxe'eve'eca'a mej ra'ará'astijre'en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\