Los Hechos 12

1Ajta, a'ájna xɨcájra'a jetze, a'ɨ́jna ɨ́ rey ɨ́ Heródes, a'ɨ́ɨ pu a'utéjche tɨ huá'avivi'i seica ɨ́ mej té'atzaahuate'e tɨ́'ij a'ij pua'a huá'uruuren. 2A'ɨ́ɨ pu raata'aíjtaca'a mej raajé'ica ɨ́ Jacobo, ɨ́ tɨ ja'atzeáara'an pú'een a'ɨ́jna ɨ́ Juan. A'ɨ́ɨ mú ru'ijveíjcheca'a ɨ́ mu'úura'an. 3A'iné a'ɨ́ɨ pu ramua'areereca'a tɨ hua'aránajcheca'a a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan tɨ a'ɨ́ɨn ayén tiú'uruu, a'ɨ́ɨ pu ajta huatéevi'i a'ɨ́jna ɨ́ Pedro, a'ájna matɨ́'ɨj me'ɨ́n tí'iyestejca'a me'ɨ́jna jɨme'e mej racua'aca ɨ́ pan tɨ caí cujchira'a. 4Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j ɨ́ Heródes tɨ ra'iteáana a'ujna carcel. Jéihua mú racha'ɨɨca'a miyen muáacua mé'e. Majtahua'a méyee memuáacua mé'e. Majtahua'a muáacua mé'e. Majtahua'a méyee muáacua mé'e. Ayee pu a'ɨ́ɨn tí'imua'ajca tɨ a'ájna ru'irájtuaani mej mi raaseíj naími'i ɨ́ teɨte. Ayee pu tiu'umuá'aj tɨ ayén huárɨni, tɨ́'ɨj te'enáará'an ɨ́ mej tiu'uyé'este me'ɨ́jna jɨme'e cáne'axɨ mej cui'ica. 5A'ɨ́j pu jɨ́n a'ɨ́ɨn Heródes racha'ɨɨca'a a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. Mɨ majta ɨ́ mej té'atzaahuate'e, a'ɨ́ɨ mú a'ujca'anéecan jɨ́n rahuauca'a ɨ́ Dios jemi me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ Pedro. 6Yee ruijmua'ate'e yee pu huateátɨca'areca'a ajta pu'uri ru'irájtuaaníche'e mej mi raaseíj ɨ́ teɨte. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Pedro í'icujcaa. A já'ita'a a'ure'eca'itɨ́ anájɨ'ɨcɨ'ihuaca'a cadeena jɨme'e ru'ɨ́ɨca jetze, ajta rumuájca'a jetze. Majta ɨ́ xantaaru'u mej hua'apua, a'ɨ́ɨ mú ajtatápi'ihuajme'ecaa me'ɨ́jna jetze ɨ́ Pedro. Majta seica ɨ́ xantaaru'u, a'úu mú á e'ité'uuca'a tá'apueerta, mej racha'ɨɨca'a. 7Aj pu 'i jíye'itzi jɨme'e, seɨj huataseíjre jemin. A'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een seɨj tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua ɨ́ tavástara'a jemi. Ajta uhuanéeri'icɨre'ajraa a'ujna u carcel. Aj pu 'i raatáruureajxɨ a'ɨ́jna ɨ́ tevi. Raajɨ́ste a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. Ayen tɨjɨ́n: ―Ca'anacan, ajchesi. Aj pu 'i á é'ejvatzɨjxɨ ɨ́ cadeena á chuaata'a a'ɨ́jna tɨ jɨ́n jɨ́'ɨcɨ'ihuaca'a ɨ́ Pedro. 8Aj pu 'i ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Ucá'achejte'e mua'asiicu'u, ajta ajtá'aca'acaite'e. Aj pu'i ayén huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. Ajtahua'a ayén tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua tɨjɨ́n: ―Ucá'achejte'e mɨ seɨ́j muá'acɨɨxu. Patá'aj naatavájra ineetzi. 9Aj pu 'i huirájraa a'ɨ́jna ɨ́ Pedro, cujta'an a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua. Ajta capu ramua'areereca'a ti ayén ti'ayajna a'ij tɨ ti'itɨ́j raruurejca'a a'ɨ́jna jamuan ɨ́ tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua. Capu ramua'areereca'a ti ayén ti'ayajna nusu tí'imaaraca'a na'a. 10Matɨ́'ɨj mi me'uun a'uré'ene a'u tɨ a'utéveeca'a seɨj ɨ́ xantaaru'u tɨ racha'ɨɨca'a ɨ́ carcel. Majta 'á'ayee seɨ́j jemi ɨ́ xantaaru'u. Aj mú mi me'ɨ́n a'uré'ene a'utɨ́ tepúusti'i puéertara'a e'itéjvee a'u tɨ a'atanén ɨ́ juye. Tɨ'ɨquí antaújcu ruseɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ puéerta. Aj mú mi huiráacɨ. A'ɨ́j mú jetze a'ucɨ́j ɨ́ juye. Matɨ́'ɨj mi raatéexɨjte a'u tɨ aúu'ase ɨ́ juye. Jíye'itzi jɨ́n pu á'uraa a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua. 11Aj pu 'i ráamua'areeri'i a'ɨ́jna ɨ́ Pedro tɨ ayén ti'ayajna. Ayee pu tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Nu'uri ramua'aree tɨ ayén ti'ayajna tɨ tavástara'a seɨ́j u a'uta'íteca'a tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua tɨ́'ij a'ɨ́ɨn nu'irájtuaani tɨ́'ij caí ayén tináaruuren a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e a'ɨ́jna ɨ́ Heródes, majta a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. 12Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn ráamua'areeri'i tɨ ayén ti'ayajna, aj pu 'i á'uraa. A'uu pu a'ará'a María tɨ é'eche, náànajra'an a'ɨ́jna ɨ́ Juan tɨ ajta ayén ántehuaa tɨjɨ́n Marcos. A'uu mú tiújseɨj jeíhua ɨ́ teɨte. A'ɨ́ɨ mú rahuauca'a ɨ́ Dios jemi. 13Tɨ'ɨquí a'ɨ́ɨn te'ejteátu'asixɨ a'ájna tá'apueerta a'ájna ta'anténine'i. Aj pu 'i seɨj huirájraa tɨ́'ij raaseíj ja'atɨ tɨ pɨ́rɨcɨ. Temuaij a'ɨ́jna, 'ɨ́ita'a tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Rode. 14Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn ráanamuajri'i tɨ huajíjhuaca'a, a'ɨ́ɨ pu ráamua'areeri'i tɨjɨ́n a'ɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ ɨ́ Pedro. Capu ajta te'entacú. Ayee pu huarɨ́j, a'iné huápɨ'ɨ pu rútemua'ave'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ temuaij. Tɨ'ɨquí a'utɨéechejraa tɨ́'ij huaja'utá'ixaate'en tɨ nu'u á a'utéveeca'a á tá'apueerta a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. 15Aj mú mi miyen tiraata'ixaa me'ɨ́jna ɨ́ temuaij tɨjɨ́n: ―Pá'atɨmua'i pepu'u. Ajta a'ɨ́ɨn, jeíhua pu ayén tí'ixajtaca'a tɨ ayén ti'ayajna, tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ɨ pu hui pɨ́rɨcɨ. Majta me'ɨ́n, miyen tɨjɨ́n: ―Capu a'ɨ́ɨn pú'een. Xɨéjniu'ucare'ara'an pu pú'een. 16Ajta aúche'e a'ɨ́ɨn Pedro, te'ejteátu'axa'a ɨ́ puéerta jetze. Aj mú mi xaa te'entacú. Matɨ́'ɨj raaseíj, jé'ecan mú a'ij te'utaseíj. 17Rumuájca'a pu jɨ́n hua'utá'ixa a'ɨ́jna ɨ́ Pedro mej mi caí ché'e a'ij teáruaasime'en. Aj pu 'i hua'utá'ixa a'ij tɨ ye'í tiru'irájtuaa u carcel a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a. Ajta ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Setá'aj raatá'ixaate'en se'ɨ́jna ɨ́ Jacobo, seajta ɨ́ seica ɨ́ ta'ihuaamua'a. Aj pu'i á'uraa. Tɨ'ɨquí u já'ahua'a yee a'ará'a. 18Yee ruijmua'ate'e yee cumu tapuá'arijme'eca. Jéihua mú á'upuaapua'are'e ɨ́ xantaaru'u. Camu ramua'areereca'a a'ij tɨ ti'itɨj ráaruu a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. 19Jéihua pu rahuauhuau a'ɨ́jna ɨ́ Heródes. Capu ráateu. Aj pu 'i a'ɨ́mej huata'íhua'uri'i ɨ́ xantaaru'u ɨ́ mej racha'ɨɨca'a. Ajta á'iyen a'ɨ́ɨn Heródes hua'uta'aíjtaca'a mej nu'u huá'ucui'ini a'ɨ́mej ɨ́ xantaaru'u. Aj pu 'i a'ɨ́ɨn huirájraa u Judea a'ɨ́jna ɨ́ Heródes. Tɨ'ɨquí a'uun a'ará'a a'ujna Cesarea. A'uu pu á'atee. 20Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Heródes, temua'a pu tihuá'ajaaxɨejvi'iracaa a'ɨ́mej ɨ́ mej a'uun a'uchéjme a'ujna u Tiro, majta ɨ́ mej Sidón é'eche. A'ɨ́ɨ mú tiújseɨj. Matɨ́'ɨj mi naími'i u a'atanéj a'ujna Cesarea. Méjxe'eve'eca'a mej tiu'uxáj me'ɨ́jna jamuan ɨ́ Heródes. Matɨ́'ɨj mi seɨ́j huamuá'itɨ tumin jɨme'e. A'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ ravaɨre'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ rey. Ayee pu ántehuaaca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨjɨ́n Blasto. A'ɨ́ɨ pu hua'utévaɨ mej mi tiu'uxáj jamuan. Matɨ́'ɨj mi raatáhuaviiri'i me'ɨ́jna ɨ́ Heródes tɨ́'ij caí ché'e huá'ajaaxɨejvi'ira a'ɨ́mej, sino ché'e rɨ́'ɨ tí'eene'en. Majta rátziɨɨne'eca'a a'iné a'úu pu teja'uvé'eye'icaa ɨ́ tihuá'acua'ira a'ujna já'ahua'a a'ujna chuéjra'a japua a'u tɨ tejé'aijta a'ɨ́jna ɨ́ Heródes. 21A'ájna xɨcájra'a jetze mej raaxɨ́'epɨ'ɨntare, a'ɨ́ɨ pu ucaújchejte ɨ́ rusiicu'u ɨ́ mej jɨ́n ráamua'ati tɨ a'ɨ́ɨn i'irey. Aj pu 'i acáayeijxɨ ɨ́ ɨpuari jetze. Tɨ'ɨquí tihua'utá'ixaa naíjmi'ica ɨ́ teɨte. 22Matɨ́'ɨj ráanamuajri'i me'ɨ́jna ɨ́ Heródes, ayée mú titeetejíihuajraa tɨjɨ́n: ―Dios pu hui pɨ́rɨcɨ mɨ tɨ ti'ixa, capu tevi pú'een. 23Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Heródes, capu rɨ́'ɨ tiraatá'a ɨ́ Dios. A'ɨ́j pu jɨ́n á'iyen seɨj ɨ́ tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua ɨ́ tavástara'a jemi, a'ɨ́ɨ pu tiráacui'ini. Tɨ'ɨquí tijcuí'ineca'a. Matɨ́'ɨj mi me'ɨ́n chu'inute raatéjcɨ'ɨcɨ me'ɨ́jna ɨ́ Heródes. Aj pu 'i huamɨ́'ɨ. 24Majta, jeíhua mú ráanamuajri'i ɨ́ niuucari ɨ́ mej tavástara'a jetze me'ecan tiu'utaxájtaca'a. Amuacaícan, a'ɨ́ɨ mú ráanamuajri'i a'ɨ́mej ɨ́ mej á vejli'i antachéejmee, majta ájca'ihua ɨ́ méyee mej a'uchéjme, majtáhua'a ajca'ihuá'ɨmua mej a'uchéjme. Naíjmi'icɨ'e pu huanamuáareajraa. 25Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Bernabé, ajta ɨ́ Saulo, matɨ́'ɨj araúraste ɨ́ mej tihuaja'uta'íti'iri'i, a'ɨ́ɨ mú a'ucɨ́j a'ujna Jerusalén. Majta ya'uví'itɨ me'ɨ́jna ɨ́ Juan tɨ ajta ayén ántehuaaca'a tɨjɨ́n Marcos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\