Colosenses 3

1Ayee pu tirá'amitɨejte'e ɨ́ Dios ɨ́ sej seri seajtáhua'a huatarúu jamuan ɨ́ Cɨríistu'u. A'ɨ́ɨ j pu jɨ́n, ayée pu ruxe'eve'e sej siyen tiú'umua'ati se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ tejé'eseijre'e u ta japua a'u tɨ Cɨríistu'u nain jɨ́n antiújmua'aree u Dios jemi. 2Setá'aj siyen tiú'umua'ati se'ɨ́jna jɨme'e u tɨ tejé'eseijre'e u ta japua. Caxu siyen sena'a tiú'umua'ati se'ɨ́jna jɨme'e u tɨ tí'iseijre'e íiyen chaanaca japua. 3Ayee xu huárɨni, a'iné xu'uri huácuii u Cɨríistu'u jamuan. Ajta, Cɨríistu'u pu amuaaté'ɨne u ta japua u Dios jemi u sej jɨ́n ruuri xá'ara'ani jemin. 4Ajta a'ɨ́ɨn u Cɨríistu'u, a'ɨ́jna tej jetzen arátaca'ane tej i'i ruuri, tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn huataseíjre'en mé jéjre'e, aj tu ti tiyen che'atá tena'a huataseíjre'en jamuan. Nain pu ayén naa tí'iseíire'e á'ame huápɨ'ɨ mej mi naíjmi'i naa rɨ́'ɨ tira'utaseíj. 5A'ɨ́ɨ j pu jɨ́n, setá'aj siyen raatapuá'ajta naíjmi'i tɨ́j na'a tɨ a'ij pua'a een, tɨ a'amua jetze aiirániineica. Caxu huá'a jamuan ji'ipite'en u sej caí naíjmi'i ji'ipi. Caxu ché'e siyen rɨjca ɨ́ ruxána'acɨre'e jɨme'e. Caxu seajta taúra'acare'en tɨ tejámuaata'aíjte'en ɨ́ a'amua jetze tɨ aiirániineica. Caxu ché'e rahuauca ɨ́ tɨ a'ij pua'a een. Seajta i'i, caxu tí'imuajche'e. Ja'atɨ́ tɨ ayén tí'imuajche'e, ayée pu che'atá na'a een u Dios jemi tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ raná'amiche'e ɨ́ tɨ caí Dios pú'een. 6Pu'uri teja'uré'enejsin tɨ 'utévatzɨjsin ɨ́ puaíjtzi huá'a japua ɨ́ mej caí me'ɨ́jna jɨ́n ra'ará'astijre'e ɨ́ Dios. Jé'ecan mú tirajpuaíitzi muá'aju'un. 7Seajta mú'een, ayée xu amuacaícan rɨjca'a nain jɨme'e tɨ a'ij pua'a een, setɨ́'ɨj seúche'e rá'astejca'a nain tɨ ayén. 8Ajta íjii, ayée pu ruxe'eve'e sej ti'icaúra'ari'i naíjmi'i tɨ́j na'a tɨ ayén een: Caxu níniu'ucacu, ni caxu rújaaxɨéevi'ira, ni caxu ruté'axɨ'ɨ, ni caxu a'ij pua'a éene'en, ni caxu a'ij pua'a tihuá'ixaate'e huá'a jemi ɨ́ teɨte. Caxu seajta a'ij pua'a tí'ixajta. 9Caxu tí'iru'ixaate'e hua'itzi jɨme'e seɨ́j ajta seɨj, a'iné xu'uri raatapuá'ajtaca'a se'ɨ́jna tɨ mí'ime'ecan tɨ ú'useijre'eca'a ɨ́ a'amua jetze. Seajta nain mé úurɨeeni a'ij tɨ ye'í rɨjca'a a'ɨ́jna tɨ mí'ime'ecan. 10Ari mú'een, xu'uri ti'ihuaújchejte se'ɨ́jna jɨme'e tɨ ti'irɨ́'een, tɨ ti'ijéjcua. Dios pu auj amuaajéjcuare'esin ɨ́ a'amua tzajta'a sej si siyen éene'e xá'ara'ani tɨ́j a'ɨ́jna tɨ amuaateájtuaa íiyen chaanaca japua, sej si nain jɨ́n ráamua'ati. 11Ajta ɨ́ Dios, capu jetzen ruxe'eve'e tɨ pua'a ja'atɨ́ Israél jetze ajtéme'ecan nusu tɨ pua'a i'i Griego pú'eene'en. Capu ajta jetzen ruxe'eve'e tɨ pua'a peri ra'ará'aste pe'ɨ́jna jɨme'e mej mua'antisíjcheca'a á'a navij nusu pecaí. Capu amɨ́n a'ij tɨ pua'a a'ɨmuá pé'eme'ecan, na'ari seɨj chuéjra'a japua pe'eche. Capu ajta a'ij í'irɨni tɨ pua'a seica pej jemin tí'ivaɨre'e na'ari pej piyen tihuá'aijte'e ɨ́ seica. Ayee pu'u, Cɨríistu'u pu xaa a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ ruxe'eve'e. Nain pu jɨ́n ra'ará'asten. Ajta a'ɨ́ɨn pu huateáturaasin huá'a tzajta'a ɨ́ ruteɨ́testemua'a a'u tɨ na'a mej mena'a a'uchéjme. 12Ayee pu'u, Dios pu amua'antíhua'u. Xu'uri huaté'uu jemin, ajta a'ɨ́ɨ pu amuá'ixe'eve'e. Sej si siyen huárɨni a'ij tɨ tiraavíjte'e. Setá'aj ahuaújcu'uven seɨ́j seajta seɨj. Setá'aj rɨ́'ɨ huá'acha'ɨɨ ɨ́ seica, caxu á'ujtzaahuate'e, caxu seajta rucɨɨnive'e. Setá'aj siyen te'utáviicua'i ti'itɨ́ tɨ a'ij tejá'amuaruure. 13Setá'aj siyen rá'uviicua'i seɨ́j seajta seɨj. Setá'aj seajta tiu'utaúruuni'i tɨ pua'a seɨj rájaaxɨejte'en ɨ́ ruxɨ́'ej tevi. A'iné tavástara'a pu ari mú'ejmi tiu'utá'uuni'iri'i, setá'aj siyen che'atá sena'a tiu'utaúruuni'i seɨ́j seajta mɨ seɨj. 14Ajta, ɨ́ tɨ jaítze'e ruxe'eve'e caí máà niuucari, setá'aj siyen huaújxe'eve'en. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ sej jɨ́n avaújseɨjtare'en sej si seɨj sena'a teɨtejra'a pu'éene'en xá'ara'ani. Ajta, a'ɨ́ɨ pu amuaanaíjmire'esin. 15Ché'e Cɨríistu'u amua'anpuá'ajte'en ɨ́ a'amua tzajta'a sej si ru'ihuaamua'a xá'ara'ani temua'a naa. Ayee pu tejamuaatajé ɨ́ tavástara'a sej si siyen xɨ́'epɨ'ɨn éene'e seɨ́j ajta mɨ seɨj, a'iné naími'i xu ruseáxu'itare'en. Seajta siyen ti'ijtéujtzi'ire'en ɨ́ Dios. 16Setá'aj siyen tiú'umua'ati jeíhua se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Cɨríistu'u sej si ráamua'aree a'ij sej tihuá'umua'aten ɨ́ seica, a'ij sej ye'í rɨ́'ɨ mé titeumuámua'are'en sej si tihuá'a'ixaate'en nain e'ehuauritɨéecan jɨme'e. Seajta chuiicari xu jɨ́n tiraatateújtzi'ire'en ɨ́ Dios. Ayee xu tiu'utáchuiica ɨ́ ru tzajta'a se'ɨ́jna jɨme'e chuiicari tɨ yu'uxari jetze me'ecan, nusu chuiicari tɨ Dios jetze raxa, na'ari ti'itɨ́ tɨ rɨ́'ɨ amuaatámua'atziite ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. 17Ayee pu'u, setɨ́j sena'a ti'ixa, setɨ́j sena'a rɨcɨ, setá'aj siyen huárɨni nain jɨ́me'en niuucajtze'en ɨ́ tavástara'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Setá'aj tiraatateújtzi'ire'en ɨ́ Dios ɨ́ tá'iya'upua jamuan ɨ́ Cɨríistu'u. 18Mú'een, mɨ sej viɨ́che'e, setá'aj ra'ará'astijre'en a'ɨ́mej jemi á'amuacɨnastemua'a, a'iné ayée pu tiraavíjte'e ɨ́ tavástara'a jemi. 19Seajta mú'een, mɨ sej neɨche, setá'aj rɨ́'ɨ tihuá'ajcha'ɨ́ɨ xá'ara'ani temua'a naa a'ɨ́mej ɨ́ sej huajá'uvi'itɨn. Caxu a'ij tihuá'ajeeve. 20Seajta mú'een, mɨ sej hua'atáàtajmua'a, setá'aj siyen nain jɨ́n hua'ará'astijre'en matɨ́j mena'a tejamuá'ixaate'en a'ɨ́ɨme ɨ́ ruvaújsimua'a, a'iné a'ɨ́ɨ pu rɨ́'ɨ tiraatá'asin a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a. 21Seajta mú'een, mɨ sej huá'avaujsimua'a, caxu huápɨ'ɨ hua'ajteá'axɨ'ɨ a'ɨ́mej ɨ́ ruyaujmua'a mej mi caí a'ij pua'a té'ujmuajte. 22Seajta mú'een, mɨ sej tí'ijti'ire'e, setá'aj nain jɨ́n ra'ará'astijre'en a'ɨ́mej ɨ́ mej tejá'amua'aijte'e. Setá'aj siyen tiu'umuárɨ'en temua'a naa setɨ́j sena'a tiraayɨ́'ɨtɨ a'iné mú'een xu rá'atzaahuate'e se'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a. Caxu raatapuá'ajta se'ɨ́jna jɨme'e tɨ́'ɨj caí mé'e já'ahua'a a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tejá'amua'aijte'e. Seica mú miyen rɨcɨ. Aj mú caj tí'imuarɨ'e tɨ pua'a a'ɨ́ɨn tɨ tihuá'aijte'e tɨ huá'aseijra. Ayee mu'u rɨcɨ mej mi rɨ́'ɨ raatá'an. 23Mɨ́ seajta mú'een, setɨ́j sena'a rɨcɨ, setá'aj siyen che'atá sena'a tiu'umuárɨ'en tzáahuati'ira'a jɨme'e setɨ́j tiraatévaɨre'enche'e se'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a. Caxu siyen sena'a tiu'umuárɨ'en mej mi amuaaséij a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca. 24Xu'uri ramua'aree tɨ a'ɨ́ɨn tavástara'a, a'ɨ́ɨ pu ajta tejámuaatanájchite'esin ɨ́ tɨ rujɨ́ɨmua'a. Aúche'e pu tejá'amuacɨ'ɨti a'ɨ́jna sej raamuá'itɨ, a'iné a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ sej tí'ijvaɨre'e a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a tɨ ajta i'i Cɨríistu'u. 25Mɨ́ ajta, a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ a'ij pua'a rɨcɨ, ayée pu che'atá na'a a'ij pua'a tí'ijcɨ'ɨti. Ruxɨ́'ej pu tihuá'aruuren ɨ́ Dios jemi, capu ja'atɨ́ jaítze'e rɨ́'en caí ɨ́ seɨj ɨ́ jemin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\