Efesios 3

1A'ɨ́j nu jɨ́n niyen rɨcɨ inee, i nej i'i Pablo, i nej neajta aiteánami'i ne'ɨ́jna jɨme'e nej tí'ivaɨre'e jemin ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús ne'ɨ́jna jɨme'e nej tejá'amua'ixaate'e mú'een mɨ sej caí Israél jetze ajtéme'ecan. 2Tij secaí seri ráanamuajri'i se'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ayén rɨ́'ɨ tinaateájtuaa a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén tinaa'íjca nej ni tejámuaatá'ixaate'en mú'ejmi. 3Nu'uri cɨ́j caj tejámuaatá'itɨiiri'i a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios naataseíjrate mé jéjre'e ti'itɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ ɨ́ tɨ rú'avaataca'a ɨ́ jemin. 4Setɨ́'ɨj ra'ujíiven a'ij nej tejá'amuayu'use'e ne'íjna jetze i yu'uxari, aj xu xaa yaú'itɨée xá'aju'un a'ij nej tiyeú'itɨe temua'a naa ne'ɨ́jna jɨme'e tɨ rú'avaataca'a a'ɨ́jna jetze ɨ́ Cɨríistu'u. 5Capu xaa ne'u hua'utaseíjrate a'ɨ́mej ɨ́ seica ɨ́ teɨte ɨ́ mej caí ché'e ye'e já'ahua'aca'a, ɨ́ mej jéjcua ɨmuá seijre'eca'a. Mɨ́ ajta íjii, a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén hua'utaseíjrate a'ɨ́mej ɨ́ mej huaté'uu ɨ́ Dios jemi mej mi miyen tiraatévaɨre'en. A'ɨ́ɨ pu ajta ayén tíhua'utaseíjrate a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. 6A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ rú'avaataca'a tɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí Israél jetze ajtéme'ecan, ayée pu tihuá'acɨ'ɨti jamuan a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, mej mi naími'i anteújseɨre'en mej mi miyen 'eene'en mej seɨ́j mana'a teɨtestemua'ame'en pu'éene'e muá'ara'ani, mej mi naími'i ra'ancuré'an a'ɨ́jna tɨ te'ataújratziiri'i tɨ ayén rɨníiche'en a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús. 7A'ɨ́j nu jɨ́n niyen te'enteájrupi ne'ɨ́jna jɨme'e nej niyen tí'ivaɨre'e nej tihua'utá'ixaate'en ɨ́ niuucari jɨme'e tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios. A'ɨ́ɨ pu ayén rɨ́'ɨ tinájcha'ɨɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén naatapuaíjve ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e nej ni niyen tiu'umuárɨ'en ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an ɨ́ Dios. 8- 9Ayee pu een, nee nu ne'ɨ́n pú'een ɨ́ tɨ jaítze'e caí ruxe'eve'e mecaí ɨ́ seica ɨ́ mej cɨ́lieen jɨ́n títeté'u'upu'u ɨ́ Dios jemi. Capu amɨ́n a'ij, aúche'e pu Dios ayén rɨ́'ɨ tinájcha'ɨɨ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n tinaa'íjca nej ni tihua'utá'ixaate'en ne'ɨ́ɨmej ɨ́ mej caí Israél jetze ajtéme'ecan mej mi ráamua'aree a'ij tɨ een Cɨríistu'u jemi tɨ tí'iseijre'e, tɨ caí ámitɨeere'e naíjmi'i tɨ́j na'a ti'ipua'amé tɨ tí'itacɨ'ɨti a'ɨ́jna jemi tɨ́j na'a rusén jɨme'e, nej ni tihua'utá'ixaate'en naíjmi'ica temua'a naa a'ij tɨ Dios tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare a'ij tɨ té'eme a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ rú'avaa. Jéjcua ɨmuá tɨ́j na'a tɨ yú e'iré'ene, a'ɨ́ɨ pu rú'avaataca'a ɨ́ Dios jemi, ɨ́ tɨ nain tiú'utaahuaca'a tɨ́j na'a ti'ipua'amé tɨ tí'iseijre'e. 10- 11Ayee pu tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare mej mi miyen ra'antícuuna a'ɨ́jna ɨ́ tɨ rú'avaataca'a a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej e'etiújse'ɨri u teyujta'a mej mi a'ɨ́mej hua'useíj ɨ́ mej tí'aijta u ta japua, majta a'ɨ́mej ɨ́ mej ti'itɨ́j jɨ́n antiújmua'aree a'uun tɨ Dios é'eseijre'e, mej mi miyen ráamua'aree tɨ caí tí'iseicaj na'a ɨ́ Dios tɨ jɨ́n ayén huarɨ́j ɨ́ rumua'atzíira'a jɨme'e, a'ɨ́jna tɨ jéjcua ɨmuá ayén tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare tɨ́j na'a rusén jɨme'e. A'ɨ́ɨ pu ari ra'anticɨ́'ɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i tavástara'a pú'een, a'ɨ́ɨ pu ta japua huaniú. 12A'iné tu'uri rá'atzaahuate'e te'ɨ́jna, ajta a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u huamɨ́'ɨ ta jetze me'ecan, a'ɨ́j pu jɨ́n ari rɨ'ɨrí tej ti caí tí'itziɨɨne'e ja'anáj tɨ na'a te'uun e'ará'asti ɨ́ Dios jemi. 13A'ɨ́j nu jɨ́n niyen tejá'amuahuavii, sej caí ruxɨéemɨste'e a'ɨ́jna jɨme'e nej niyen tirajpuaíjtzi mú'ejmi jetze me'ecan, a'iné jeíhua pu huápɨ'ɨ tejá'amuacɨ'ɨti tɨ ayén tí'ineruure. 14- 15A'ɨ́j nu jɨ́n niyen títunuta jemin ɨ́ tej rájya'upua ɨ́ tej jetzen ra'ancuré'a a'ij tɨ huataújmua'a seɨj ajta seɨj ɨ́ teɨtestemua'ame'en, ɨ́ mej u júte'e é'eseijre'e, majta ɨ́ mej yen chaanaca japua huachéjme, matɨ́j mana'a pua'amé ɨ́ teɨtestemua'ame'en ɨ́ Dios. 16- 17Ayee nu tí'ijhuavii tɨ a'ɨ́ɨn Dios ca'aníjra'a amuaatá'an ɨ́ a'amua tzajta'a sej si siyen se'ɨ́jna jetze araújca'anen ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. Ché'e a'ɨ́ɨn Dios ajta ayén rɨ́'ɨ tejá'amuacha'ɨɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn amuaaré'epijte a'ɨ́jna tɨ naa je'icáj tí'iseijre'e ɨ́ jemin, tɨ ij a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u a'uun a'uteáturan mú'ejmi jemi, a'ɨ́jna jɨme'e sej siyen rá'astijre'e. 18Ayee nu neajta tí'ijhuavii sej si siyen amuacaí huaújxe'eve'en nain jɨme'e, sej si seajta siyen nain jɨ́n te'utáviicua'i se'ɨ́jna jɨme'e sej huápɨ'ɨ huaújxe'eve'en, sej si seajta á'iyen se'ɨ́jna jetze araújca'anen ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios sej si ráamua'aree nain jɨme'e ɨ́ tɨ jɨ́n Cɨríistu'u já'amuaxe'eve'e. Tɨ́j na'a a'u tɨ é'eseijre'e aaté'ɨmua, ajtepuá'ɨmua, aacɨ́'ɨmua, a'ɨ́ɨ pu xaa a'uun e'ará'asti tɨ ij a'uun amuaaxɨ́'eve'en. 19Jee xaa ne'u, ayée nu tí'ijhuavii mú'ejmi jɨme'e sej si siyen ráamua'aree ɨ́ tɨ jɨ́n Cɨríistu'u já'amuaxe'eve'e, a'ɨ́jna tɨ caí ámitɨeere'e nain jɨme'e, tɨ́'ij a'uun a'uteáturan mú'ejmi jemi naíjmi'i tɨ́j na'a ɨ́ tɨ jɨ́n Dios amuaanaíjmire'en. 20- 21Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ jeíhua huápɨ'ɨ raayɨ́'ɨtɨ tɨ ayén huárɨni a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej caí raayɨ́'ɨtɨ tej rahuavii nusu tɨ caí ayén titá'amitɨejte'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn tí'imuarɨ'e ɨ́ ta tzajta'a ɨ́ rumuárɨ'eri'ire'ara'an jɨme'e, tiché'e tiyen rɨ́'ɨ tiraatá'an a'u tej e'etítase'ɨri ɨ́ jemin. Jamuan a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús, tiché'e tiyen che'atá tena'a rɨ́'ɨ tiraatá'an tɨ́j na'a tɨ yú auca'itɨ́ a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Yee pu icu. Ché'e ayén teja'uré'enen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\