Efesios 4 | Bible.is
Efesios 4

1A'ɨ́j nu jɨ́n, inee, i nej aiteánami'i a'ɨ́jna jɨme'e nej ravaɨre'e ɨ́ tavástara'a, ayée nu tejá'amuahuavii sej si siyen rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ a'ij tɨ tiraavíjte'e a'iné Dios pu amuaatajé. 2Sej si caí ti'itɨ́j jɨ́n á'ujtzaahuate'e sino ayée xu'u cumu sej caí ti'itɨ́j jɨ́n ti'itéjvee. Sej si huá'ancu'uvajxɨ'ɨn sej si te'utáviicua'i seɨ́j seajta seɨj a'ɨ́jna jɨme'e sej huaújxe'eve'en. 3Setá'aj huateújca'anen sej si seuj seɨ́j sena'a teɨtestemua'ame'en pú'eene'en a'iné a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu rɨ́'ɨ tejamuáaseɨre'esin a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ari amua'anpuá'ajte. 4Ayee pu'u tí'een, a'iné seɨ́j mu'u ɨ́ teɨtestemua'ame'en ɨ́ mej yen seijre'e, ajta seɨj pu'u ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. Ayee pu che'atá na'a een tɨ seɨ́j na'a a'ɨ́jna sej jetzen rachú'eve'e a'ɨ́jna tɨ jɨ́n amuaatajé ɨ́ Dios. 5Seɨ́j pu'u ɨ́ tavástara'a, ajta seɨ́j pu'u a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tej rá'atzaahuate'e, ajta seɨ́j pu'u jɨ́n ɨ́ niuucajtze'en ɨ́ mej jɨ́n muáɨ'ɨvijhuaca'a. 6Ajta seɨ́j pu'u ɨ́ Dios, ɨ́ tej naími'i rájya'upua. A'ɨ́ɨ pu nain jɨ́n antiújmua'aree. A'ɨ́ɨ pu ajta nain jɨ́n tí'imuarɨ'e tɨ́'ij nain tiu'unaíjmi'ire'en. A'ɨ́ɨ pu ajta naíjmi'i jemi seijre'e itejmi jemi. 7Ajta itejmi, ayée pu títaatapuaíjve ɨ́ Cɨríistu'u seɨ́j ajta seɨj a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n rɨ́'ɨ tí'itacha'ɨɨca'a a'ij tɨ a'ɨ́ɨn titaaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i. 8A'ɨ́j pu jɨ́n ayén té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: Tɨ́'ɨj nu'u a'ɨ́ɨn a'ujnéj u ta japua, a'ɨ́ɨ pu nu'u huaja'uvi'itɨ́ a'ɨ́mej tɨ ij hua'iteáanan naíjmi'ica ɨ́ tɨ hua'utéemua'itɨ. A'ɨ́ɨ pu ajta nu'u hua'uré'epijte a'ɨ́mej ɨ́ ruteɨ́testemua'a a'ɨ́jna tɨ jɨ́n rɨ́'ɨ tíhuájcha'ɨɨca'a. 9Ajta a'íjna i niuucari tɨ ayén raxa yee: “A'ɨ́ɨ pu nu'u a'ujnéj u ta japua”, ¿a'iné huataújmua'a a'íjna? ¿Ni qui ayén huataújmua'a yee a'ɨ́ɨ pu ajta amuacaí yé ve'ecáane íiyen chaanaca japua? Jee xaa ne'u, ayée pu ti'ayajna tɨ ayén huataújmua'a. 10A'ɨ́jna tɨ yé ve'ecáane, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ a'uun a'ujnéj anná'ɨmua u ta japua tɨ ij raanaíjmire'en tɨ́j na'a tɨ ti'ipua'amé tɨ nainjapua tí'iseijre'e. 11A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ seica antíhuau, mej mi te'enteárute me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej tamuáamuata'a japuan hua'apua ará'ase, ajta seica, mej mi miyen tiu'utévaɨre'en me'ɨ́jna jɨme'e mej tiu'utaxáj Dios jetze me'ecan. A'ɨ́ɨ pu ajta seica antíhuau mej mi miyen á'ujujhua'ane'en mej tihua'utá'ixaate'en ɨ́ teɨte ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios hua'irátuaasin, ajta seica, mej mi miyen me'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'areere mej mi rɨ́'ɨ tihuá'ucha'ɨn ɨ́ mej e'etiújse'ɨri. Ajta seica, a'ɨ́ɨ pu ayén tihua'utá'a mej mi tihuá'umua'aten ɨ́ teɨte. 12Ayee pu een jɨ́n hua'antíhuau mej mi rɨ́'ɨ huá'uruuren ɨ́ huá'a tzajta'a ɨ́ mej huaté'uu ɨ́ Dios jemi, mej mi a'ɨ́ɨme majta tiu'utévaɨre'en a'ɨ́jna jɨme'e mej mi tiújvi'iraxɨ'ɨn jamuan ɨ́ Cɨríistu'u. 13Ayee tu een jɨ́n huarɨ́n, aj tu xaa e'ará'asti tej ti seɨ́j tena'a jɨ́n rá'antzaahuate'en, tej ti tiyen che'atá tena'a ráamua'ati te'ɨ́jna tɨ yaujra'an pú'een ɨ́ Dios. Aj tu xaa, nain jɨ́n teri huavaújse a'ɨ́jna jɨme'e tej teri tiu'unaíjmire a'ij tɨ Cɨríistu'u titaaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i tej ti tiyen 'eene'en tɨ́j ajta a'ɨ́ɨn een. 14Ayee tu teajta te'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́n, catu ché'e tiyen 'éene'e tá'aju'un matɨ́j ɨ́ tɨ'ɨríi mej mana'a tejá'unamuajran, me'ɨ́jna jɨme'e mej caí xɨ ramua'aree yee ayée pu tí'ixɨ'epɨ'ɨn o capu ayén tí'ixɨ'epɨ'ɨn. Catu ché'e tiyen cha'a tena'a titeejú'un tɨ́j ɨ́ jaitɨri tɨ a'ɨ́ɨn eeca ayén ráatajchi a'u tɨ na'a pújme'en. Capu ché'e rɨ'ɨríista a'ame mej mi miyen chá'a mana'a titáacuanamuan me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tihua'aráanajche mej titá'ixaate'en a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca ɨ́ mej raayɨ́'ɨtɨ temua'a naa mej jɨ́n e'ihuácuanamuan me'ɨ́jna jɨme'e tɨ hua'itzi na'a pú'een. 15Mɨ́ teajta iteen, ayée tu ti'ixáata tá'aju'un jé'iyecan jɨme'e a'iné tétaxe'eve'e. Ayee tu een jɨ́n huarɨ́n, aj tu xaa nain jɨ́n títavi'iraxɨ'ɨsin jamuan ɨ́ tɨ tamu'úu pú'een, tɨ i'i Cɨríistu'u. 16Ajta a'ɨ́jna jetze, naíjmi'ica pu ayén vaujsi'i ɨ́ ruteɨ́testemua'a, ajta naíjmi'i mú tiújvi'iraxɨ'ɨsin nainjapua tɨ́j mana'a mej antiújna'amiche. Ayee pu té'eme a'ɨ́jna jɨme'e mej huaújxe'eve'en seɨ́j majta seɨj, ajta a'ɨ́jna jɨme'e matɨ́j mana'a pua'amé miyen tí'imuarɨ'e me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tihua'ucɨ́'ɨ seɨ́j ajta seɨj. 17A'ɨ́j nu jɨ́n, niyen tejá'amua'ixaate'e. Ayee nu tejá'amua'íjcate'e ɨ́ tavástara'a jetze me'ecan sej si caí ché'e siyen titetiújcha'ɨɨ matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí Israél jetze ajtéme'ecan. Capu ti'itɨ́j vaɨre'e ɨ́ huá'amua'atziira'a. 18Camu rɨ́'ɨ tiyeú'itɨe, majta a'ɨmuá mú a'uteájturaa a'u tɨ caí é'eseijre'e ɨ́ Dios tɨ i'i ruuri, a'ɨ́jna jɨme'e mej caí ramua'aree a'ij tɨ een ɨ́ Dios jemi me'ɨ́jna jɨme'e mej ra'antaná ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca. 19Camu ché'e rutévi'ira'a. A'ɨ́j mú jɨ́n miyen huataúra'a mej miyen huárɨni a'ij tɨ tihuá'amitɨejte'e, ti'itɨ́ tɨ hua'aráanajche ɨ́ huá'a tzajta'a mej mi nain jɨ́n tiú'uxana'acɨra'aten. Majta me'ɨ́n, camuché'e á'ujcu'uvée ráahuausin mej majtáhua'a miyen a'ij pua'a huárɨni. 20Mɨ́ seajta mú'een, caxu siyen raamuá'a se'ɨ́jna jemi ɨ́ Cɨríistu'u, sej si siyen che'atá sena'a a'ij pua'a huárɨni matɨ́j a'ɨ́ɨme. 21Ayej ne'ase xu'uri ráamua'areeri'i, tɨ ajta a'ɨ́ɨn tejamuaamuá'ate tzáahuati'ira'a jɨme'e a'ij tɨ een a'ɨ́jna jemi ɨ́ Jesús. 22Ayee pu tejamuaamuá'ate a'ɨ́jna jɨme'e a'ij sej sejmí'i titetiújcha'ɨɨca'a, sej si yá'uhua'axɨn a'ij sej sejmí'i titetiújcha'ɨɨca'a, a'iné ayée pu a'ij pua'a á'amuaruurejca'a a'ɨ́jna jɨme'e tɨ á'amuacuanamuajca'a a'ɨ́jna ɨ́ á'amuamua'atziira'a tɨ tí'ihua'itaca. 23- 24Ajta, sej si siyen huaujjéjcuare'en se'ɨ́jna jɨme'e a'ij sej mé titeumuámua'aree sej si siyen rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ a'ij tɨ tejámuaaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i sej si siyen 'eene'e xá'ara'ani tɨ́j ɨ́ Dios tɨ nain jɨ́n ayén rɨcɨ tzáahuati'ira'a jɨme'e a'ij tɨ tiraavíjte'e, ajta a'ɨ́ɨ pu urarɨ́'en. 25A'ɨ́j pu jɨ́n, ayén ruxe'eve'e sej raatapuá'ajta sej caí siyen tiú'ujcuanamua, sino ayée xu jé'iyecan jɨ́n tiraata'ixaate'en ɨ́ ruxɨ́'ej tevi, a'iné naími'i tu seɨj tena'a jetze ajtéme'ecan ɨ́ teɨtestemua'ame'en. 26- 27Tɨ́ pua'a siyen ti'itɨ́j jɨ́n huataníniu'ucacu, caxu se'ɨ́jna jɨ́n ti'itɨ́j jɨ́n auteáturaave'en ɨ́ Dios jemi. Caxu seajta siyen á'ateevi'in sej seri níniu'ucacu ti'itɨ́j jɨme'e. Ayee nu tejá'amua'íjcate'e sej caí raatá'asin tɨ a'ɨ́ɨn tiyaaru'u ayén avíitzi jɨ́n huataseíjre'en mú'ejmi tzajta'a. 28Ajta a'ɨ́jna tɨ ti'inahua'ara, ayée pu ruxe'eve'e tɨ caí ché'e tí'inahua'aj sino ché'e rumuájca'a jɨ́n tiu'umuárɨ'en ti'itɨ́j tɨ a'ij tiratéva'ɨri tɨ ij ayén ti'itɨ́ huamuá'itɨn ɨ́ tɨ jɨ́n hua'utévaɨre'en a'ɨ́mej ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i. 29Caxu ti'itɨ́ xajta tɨ a'ij pua'a namuajre'e, ajta tɨ caí ti'itɨ́j vaɨre'e sino a'ɨ́j xu'u huataxáj ɨ́ niuucari tɨ i'i xɨ́'epɨ'ɨn a'ɨ́jna jɨme'e tɨ hua'atéva'ɨri mej mi jaítze'e yaú'itɨée muá'ara'ani a'ij tɨ tihuá'aturaate'e, tɨ ij ajta rɨ́'ɨ tihua'utá'an a'ɨ́mej ɨ́ mej ranamua. 30Caxu seajta a'ij pua'a tiraatá'an ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, a'ɨ́jna tɨ rujɨ́ɨmua'a amuaatéhuii ajta na'a caí teja'uré'enen a'ájna xɨcájra'a tɨ jetzen Dios amua'irátuaasin. 31Setá'aj raatapuá'ajta nain jɨme'e ɨ́ sej jɨ́n a'ij pua'a mé titeumuámua'aree, na'ari ɨ́ sej jɨ́n tí'ijaaxɨejte'e nusu ɨ́ sej jɨ́n níniu'ucacu ca'ɨ́n ɨ́ sej jɨ́n hua'atají'ivi ɨ́ teɨte o sej jɨ́n a'ij pua'a tihuá'axa. Nain tɨ́j na'a tɨ a'ij pua'a een, setá'aj siyen raatapuá'ajta. 32Setá'aj rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ, seajta ahuaújcu'uven seɨ́j seajta seɨj. Setá'aj siyen tiu'utaúruuni'i seɨ́j seajta seɨj a'iné Dios pu ajta tejámuaatá'uuni'iri'i a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Cɨríistu'u a'amua japua huaniú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\