Efesios 5

1A'ɨ́j xu jɨ́n siyen tite'ehuaújca'anen sej si siyen rɨ́'ɨ tite'urarɨ́'eene'en ɨ́ ru tzajta'a a'ij tɨ te'urarɨ́'en ɨ́ Dios, a'iné xu'uri yaújmua'ame'en pú'een ɨ́ Dios tɨ já'amuaxe'eve'e. 2Setá'aj siyen rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ se'ɨ́jna jɨme'e sej huaújxe'eve'en a'iné Cɨríistu'u pu ayén che'atá na'a taataxɨ́'eve. A'ɨ́ɨ pu huataújmuaɨ'ɨvejtaca'a ta jetze me'ecan ɨ́ Dios jemi. A'iné a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ tiraatá'a ɨ́ Dios, a'ɨ́j pu jɨ́n ayén éene'e seijre'e tɨ́j muaɨ'ɨvéjri tɨ naa teáarɨ́'e u ta japua a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn ayén ta jetze me'ecan huaniú. 3Caxu a'atzu raatá'acare'en tɨ ayén huárɨni mú'ejmi tzajta'a sej huaújxana'acɨra'aten na'ari sej ti'itɨ́ jɨ́n a'ij pua'a huárɨni nusu sej huápɨ'ɨ ranecua'atze ɨ́ tumin. Capu xaa ne'u ayén tiraavíjte'e mej miyen huárɨni a'ɨ́ɨme ɨ́ mej teɨtestemua'ame'en pú'een ɨ́ Dios, ɨ́ tɨ hua'utehuii ɨ́ ru jemi. 4Caxu seajta hua'atá'acare'en mej miyen tí'ixajta niuucari jɨme'e tɨ a'ij pua'a namuajre'e na'ari tɨ caí ti'itɨ́j vaɨre'e nusu ɨ́ mej jɨ́n tité'exɨeehuari'i. Capu a'atzu i'i xɨ́'epɨ'ɨn mej miyen a'ij pua'a tí'itejeeve sino miché'e rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ Dios. 5Jee xaa ne'u, ayée pu ti'ayajna, tɨ pua'a ja'atɨ́ ayén a'ij pua'a tí'itevistáa a'ɨ́jna jɨme'e tɨ tiú'ujxana'acɨra'aten nusu a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ij pua'a mé teuúmua'aree ca'ɨ́n a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huápɨ'ɨ raxɨ́'eve'e tɨ jeíhua tí'ijcha'ɨɨ, capu ja'anáj racɨ'ɨti tɨ a'ɨ́jna a'uun a'uteárute Dios tɨ é'eseijre'e a'ájna ɨ́ xɨcájra'a tɨ jetzen tiu'uta'aíjta a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u, a'iné a'ɨ́ɨn tɨ huápɨ'ɨ raxɨ́'eve'e tɨ jeíhua tí'ijcha'ɨɨ, ayée pu seijre'e ɨ́ Dios jemi tɨ́j seɨ́j tɨ ayén rana'amiche ti'itɨ́ tɨ caí Dios pɨ́rɨcɨ. 6Caxu raatá'acare'en tɨ ja'atɨ́ amuáacuanamua a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ hua'itzi na'a pú'een, a'iné Dios pu jeíhua huápɨ'ɨ puaíjtzi hua'utá'asin a'ɨ́mej ɨ́ mej miyen tí'ihua'itaca. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej caí rá'astijre'e ɨ́ Dios. 7A'ɨ́j xu jɨ́n, caxu hua'ajteánaxcan a'ɨ́mej. 8A'ájná'ɨmua xu seajta siyen titetiújcha'ɨɨca'a matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tɨ́ca'amiste'e á'ujujhua'an. Mɨ́ seajta íjii, ayée xu een matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej néeriste'e á'ujujhua'an. Ayee xu seri 'een a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Cɨríistu'u a'amua japua huaniú. A'ɨ́j xu jɨ́n, seuj siyen rɨ́'ɨ huárɨni matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej néeriste'e á'ujujhua'an. 9Ayee mú xaa ne'u rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ ɨ́ mej néeriste'e á'ujujhua'an mej miyen nain jɨ́n rɨcɨ tɨ xɨ́'epɨ'ɨn jɨme'e, majta miyen rɨcɨ a'ij tɨ tiraavíjte'e, ajta tɨ tzáahuati'ira'a jɨme'e seijre'e. 10Setá'aj seajta ráahuauni sej yaú'itɨée xá'ara'ani a'ij sej rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ Dios. 11- 12Caxu a'atzu hua'ajteánaxcan huá'a jemi ɨ́ mej miyen a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ ɨ́ mej tɨ́ca'amiste'e á'ujujhua'an, sino ayée xu hua'utaseíjrate'en tɨ caí ti'itɨ́j vaɨre'e a'ij mej rɨcɨ, a'iné ayée pu tiu'utévi'iraste'e tɨ ja'atɨ́ ayén tí'ixajta a'ij mej avíitzi jɨ́n rɨcɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí ja'atɨ́ á'astijre'e. 13- 14Mɨ́ ajta, naíjmi'i pu huataseíjre'esin a'ij tɨ een tɨ pua'a ja'atɨ́ raatétatzavi'i, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ tatzari, nain pu jɨ́n tí'iseijrata a'ij tɨ een. A'ɨ́j pu jɨ́n, ayén té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: Huatájɨsi mɨ pej i'i cutzú. Ajta ajchesi amájna huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite. Ajta a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u pu muatétatzavi'ira. 15Rɨ́'ɨ xu'u mú'een, sej si siyen rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej rɨ́'ɨ me títeumuámua'aree. Caxu siyen 'eene'en matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨcɨé me títeumuámua'aree. 16Setá'aj siyen ahuaújca'anen sej si nain jɨ́n siyen huárɨni a'ij tɨ tí'ixɨ'epɨ'ɨn íjii tɨ auj huaxɨ́'epɨ'ɨn a'iné a'ij pua'a mú miyen rɨcɨ ɨ́ mej huáteemua íjii. 17A'ɨ́j xu jɨ́n, caxu seɨcɨé me títeumuámua'aree sino ayée xu ahuaújca'anen sej si siyen yaú'itɨée xá'ara'ani a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ tavástara'a. 18Caxu siyen ta'aruu a'iné tɨ pua'a siyen huárɨni, a'ij pu pua'a á'amuaruuren ajta secaí nain jɨ́n á'uveti. Mɨ́ seajta mú'een, setá'aj nain jɨ́n araújca'anen se'ɨ́jna jetze ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. 19Setɨ́'ɨj u e'etiújseɨre'en, setá'aj siyen ti'ihuaúrixaate'en se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ chuiicari ɨ́ sej seajta jɨ́n tí'icuiina, seajta ɨ́ sej jɨ́n rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ Dios. Setá'aj siyen tiu'utáchuiica, seajta tiu'utácuiina ɨ́ a'amua tzajta'a sej si siyen rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ tavástara'a. 20Seajta, setá'aj siyen huárɨni ja'anáj tɨ na'a sej tí'ijteujtzi'ire'e ɨ́ Dios ɨ́ tej rájya'upua nain jɨme'e tɨ tí'iseijre'e niuucajtze'en ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u. 21Setá'aj siyen huárɨni sej siyen huataúra'an sej huaújvaɨre'en seɨ́j seajta seɨj se'ɨ́jna jɨme'e sej rá'astijre'e se'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u. 22Seajta mú'een, mɨ sej viɨ́che'ejme, setá'aj siyen huataúra'an sej siyen che'atá sena'a hua'ará'astijre'en ɨ́ rucɨ́na'astemua'a setɨ́j seri tirá'astijre'e se'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a. 23Ayee xu een jɨ́n huárɨni a'iné a'ɨ́ɨn ɨ́ cɨ́na'ara'an ɨ́ 'ɨ́ita'a, ayée pu che'atá na'a te'entiújmua'aree a'ɨ́jna jemi ɨ́ tɨ ratévi'itɨn tɨ́j ajta a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u te'entiújmua'aree naíjmi'ica jemi ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ jemin. Ajta Cɨríistu'u pu hua'irátuaasin. 24Me'ecui xaa, a'iné a'ɨ́ɨ mú rá'astijre'e me'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u a'ɨ́ɨme ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ jemin, ayée pu che'atá na'a ruxe'eve'e mej mi a'ɨ́ɨme ɨ́ mej viɨ́che'ejme mej mi hua'ará'astijre'en a'ɨ́mej ɨ́ rucɨ́na'astemua'a nain jɨme'e. 25- 26Seajta mú'een, mɨ sej huá'acɨnastemua'a pú'een, setá'aj siyen che'atá sena'a huá'axe'eve'e ɨ́ ru'ɨ́jta'amua'a tɨ́j ajta a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u tíhua'utaxɨ́'eve a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ jemin. A'ɨ́ɨ pu ajta huataúra'a tɨ huámɨ'ɨni huá'a jetze me'ecan tɨ ij ajta rujɨ́ɨmua'a hua'utehuii ɨ́ ruteɨ́testemua'a. A'ɨ́ɨ pu hua'ujéjcuare a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huá'ari'iri'i ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. A'ɨ́ɨ pu ajta rɨ́'ɨ huá'uruu ɨ́ huá'a tzajta'a a'ɨ́jna jɨme'e mej rá'antzaahua me'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ a'ɨ́ɨn raateájtuaa huá'a jemi. 27A'ɨ́ɨ pu Cɨríistu'u ajta huataújtuiire'esin ɨ́ ru jemi. Ayee mú seíire'e muá'aju'un tɨ́j ja'atɨ́ tɨ síicu'uri jɨ́n ucaújchejte tɨ caí a'atzu ti'itɨ́j cámeijri'i, tɨ caí a'atzu huatétzu'uta, tɨ caí ti'itɨ́ tirá'aturaate'e. Ayee mú naa seíire'e muá'aju'un tɨ́j ti'itɨ́j tɨ témaxcava'ara'a. Naa mú urarɨ́'ene'e muá'aju'un, majta camu ti'itɨ́j jɨ́n a'aturáa muá'aju'un tɨ́'ij caí ja'atɨ́ ti'itɨ́j jɨ́n huá'a jetze te'ujpuá'ajte'en. 28Ayee pu ruxe'eve'e mej mi a'ɨ́ɨme ɨ́ mej neɨ́che'ejme miyen che'atá mana'a tihuá'axe'eve'e ɨ́ ru'ɨ́jta'amua'a matɨ́j majta tiú'ujxe'eve'e ɨ́ ru jetze. A'ɨ́n tɨ ayén raxɨ́'eve'e ɨ́ ru'ɨ́j, a'ɨ́ɨ pu ajta ayén ruxe'eve'e ruseɨ́j. 29Ayee pu'u tí'een, a'iné capu ja'atɨ́ ja'anáj ayén rájcha'ɨɨre'eca'a ɨ́ rutevij, sino a'ɨ́ɨ pu ti'ijmícua, ajta rɨ́'ɨ pu ayén che'atá na'a raaxá'apuai tɨ́j ajta a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u rɨ́'ɨ tíhua'axá'apuai a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ jemin. 30Teen tu xaa títavi'iraxɨ jamuan a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u. 31Ayen tɨjɨ́n: “A'ɨ́j pu nu'u jɨ́n, ja'atɨ́ pu ayén mé rúujɨsin ɨ́ rutáàta, ajta ɨ́ runáàna tɨ ij nu'u huaténe'ɨche a'ɨ́jna jamuan ɨ́ ru'ɨ́j. Majta nu'u a'ɨ́ɨme ɨ́ mej hua'apua, ayée mú nu'u seɨ́j mana'a teɨtejra'a pu'eene'e muá'ara'ani.” Yee pu'u xaa ne'u. 32A'ii pu pú'een ti'itɨ́j tɨ huápɨ'ɨ ruxe'eve'e tɨ ajta avíitzi jɨ́n ayén tí'een. Mɨ́ neajta inee a'ij nu jɨ́me'en ti'ixa ne'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u, neajta ne'ɨ́mej jɨme'e ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ jemin. 33Mɨ́ seajta mú'een, setɨ́j sena'a sej neɨ́che'ejme, ayée pu tiú'ujxe'eve'e sej siyen che'atá sena'a huá'axe'eve'e ɨ́ á'amua'ɨjste'emua'aca setɨ́j seajta tiú'ujxe'eve'e ɨ́ rutevij jetze. Ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej viɨ́che'ejme, ayée pu ajta tiú'ujxe'eve'e mej hua'ará'astijre'en ɨ́ huá'acɨnastemua'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\