Gálatas 4

1Niché'e niyen neajta seɨj tiu'utaxáj. A'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén nain tiráacɨ'ɨti, meenti auj pá'arɨ'ɨsta, ayée pu che'atá na'a een tɨ́j ajta seɨ́j tɨ ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'e. Capu amɨ́n a'ij tɨ ari nain ti'á'ara'an pú'een. 2Ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn hua'ará'astijre'en a'ɨ́mej ɨ́ mej racha'ɨɨ, ɨ́ mej me'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree mej tiú'ucha'ɨɨn nain ɨ́ ti'á'ara'an ajta na'a caí ari ayén te'araúrasten a'achú pua'an nine'ira'a tɨ ari pɨ́ti'ihuáujxɨ'epɨ'ɨntari'iri'i ɨ́ táàtajra'an jemi. 3Ayee pu che'atá na'a éene'e já'araa itejmi jemi. Tɨ́'ɨj caí xɨ teja'uré'ene a'ájna xɨcájra'a tɨ jetzen tí'itacɨ'ɨti a'ɨ́jna ɨ́ tɨ ari pɨ́ti'ihuáujxɨ'epɨ'ɨntari'iri'i, ayée tu éeni'icɨ'e seijre'eca'a matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'e a'iné teuche'e tu rá'astijre'eca'a ɨ́ tihuá'aye'ira ɨ́ mej rujɨ́ɨmua'a mena'a rájteu ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. 4- 5Mɨ́ ajta Dios, tɨ́'ɨj ari teja'uré'enen a'ɨ́jna xɨcájra'a tɨ jetzen ayén raaxɨ́'epɨ'ɨntare, a'ɨ́ɨ pu ruyauj a'uta'íteca'a tɨ yé ve'ecáanen. Ajta a'ɨ́ɨn yaujra'an, a'ɨ́ɨ pu huanú'ihuaca'a ɨ́ 'ɨ́ita'a jetze, ajta ayén tiraacɨ́'ɨ tɨ ayén tira'ará'astijre'en ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, tɨ ij a'ɨ́ɨn hua'irájtuaani a'ɨ́me ɨ́ mej ca'anéeri jɨ́n rá'astijre'eca'a me'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, tej ti tiyen ra'ancuré'an nain a'ij tɨ tiraavíjte'e tɨ titáacɨ'ɨti a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ayén taatéya'upuajtaca'a. 6A'iné mú'een xu yaújmua'ame'en pú'een ɨ́ Dios, Dios pu ye'uta'íteca'a ɨ́ ruyauj xɨéjniu'uca tɨ́'ij a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an huateáturan ɨ́ á'amuatzajta'a. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ xɨéjniu'ucari tɨ ayén rájee tɨjɨ́n: “Abba, mɨ pej ní'iya'upua.” 7A'ɨ́j xu jɨ́n caí ché'e ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'e sino xu'uri yaújmua'ame'en pú'een. A'iné mú'een xu'uri yaújmua'ame'en pú'een, Dios pu ajta ayén amuáaruu tɨ ti'itɨ́j tejamuáacɨ'ɨti. 8Jéjcua ɨmuá, setɨ́'ɨj caí xɨ ramua'ajcaa ɨ́ Dios, mú'een xu ca'anéeri jɨ́n tihuá'avaɨre'eca'a a'ɨ́mej ɨ́ mej caí miyen huataseíjre mej mi dioosi pu'éene'en muá'ara'ani sino teɨte mu'u miyen tí'ijxe'eve'eca'a. 9Aru íjii, sej seri ramua'ate ɨ́ Dios nusu íjii tɨ Dios rɨ́'ɨ tejamuaatá'a a'ɨ́jna jɨme'e tɨ á'amuamuajte mú'ejmi, ¿a'iné auj tí'irɨ'ɨri tɨ ti'itɨ́ ca'aníjra'a amuaatá'an sej si'i seajtáhua'a ra'ará'astijre'en ɨ́ tihuá'aye'ira tɨ caí ti'itɨ́j vaɨre'e, ɨ́ tɨ caí amuatá'acare'e sej rɨ́'ɨ me títeumuámua'are'en? ¿Ni qui siyen huataúra'an sej seajtáhua'a ca'anéeri jɨ́n tiu'utévaɨre'en se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari? 10Mú'een xu siyen tiraayɨ́'ɨtɨhua'an se'ɨ́jna jɨme'e tɨ ari a'ájna teja'uré'ene ɨ́ xɨcaj tɨ jetzen ti'itɨ́ a'ij huarɨ́j na'ari ɨ́ máxcɨra'i tɨ jetzen ti'itɨ́ teja'uré'enejsin nusu a'ájna tɨ́'ɨj ari pɨ́tí'irɨcɨ víita'ari tzajta'a ca'ɨ́n xɨ́jcata'a. Seajta se'ɨ́jna autámua'areeri'i ɨ́ nine'ira'a ɨ́ mej jetzen miyen tí'ijrɨ'ɨre ti'itɨ́j jɨme'e. 11A'ɨ́j nu jɨ́n niyen tí'itziɨɨne'e mú'ejmi jɨme'e. Ayej ne'ase capu ti'itɨ́j huatévaɨ nain ɨ́ nej jɨ́n tiu'umuárɨej mú'ejmi tzajta'a. 12Ne'ihuaamua'a, ayée nu tejá'amuahuavii sej siyen rɨjca netɨ́j inee. Ayee nu neajta ti'itíncha'ɨɨca'a setɨ́j mú'een, setɨ́'ɨj caí xɨ ramua'ajcaa ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. Netɨ́'ɨj ne'uun á'ucatii a'amua jamuan, caxu ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa ineetzi jemi. 13Netɨ́'ɨj amuacaícan tejámuaatá'ixaa ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios amua'irájtuaani, ayée nu tí'icui'ican jɨ́n niyen huarɨ́j. 14Jéihua pu huápɨ'ɨ ámuaatamuárɨ'eristareca'a a'ɨ́jna jɨme'e nej niyen tí'icui'icaa. Mɨ́ seajta mú'een, caxu naataxána'ajve. Caxu seajta naatéxɨeehuataca'a, sino temua'a xu naa tína'ancuré'evi'itɨ yee cumu nej a'ɨ́ɨn pu'éene'en seɨj tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua na'ari nej inee a'ɨ́ɨn pu'éene'en ɨ́ Cɨríistu'u ruseɨ́j tɨ ajta i'i Jesús. 15¿A'ii tá'uj tzaa huarɨ́j sej si caí ché'e siyen rɨ́'ɨ naa tiú'ujtemua'ave'e setɨ́j sejmí'i éene'e netɨ́'ɨj ne'uun á'ucatii a'amua jamuan? Jee xaa ne'u, rɨ'ɨrí nej niyen raataxáj tzáahuati'ira'a jɨme'e yee tɨ pua'a rɨ'ɨríistanche'e a'ájná'ɨmua sej siyen huárɨni, ayée xu ra'itatu'utú'unche'e ɨ́ á'amuajɨ'ɨsi, seajta naatatú'utu'ute'enche'e ineetzi. 16¿A'iné na'a qui? ¿Ni seri néjcha'ɨɨre'e se'ɨ́jna jɨme'e nej niyen tzáahuati'ira'a jɨ́n tejá'amua'ixaate'e? 17Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte, jeíhua mú á'aviicua'ire'e mej mi amuaatémua'itɨn mej mi rujɨ́ɨmua'a mú'ejmi jɨme'e huaújtemua'ave'en. Ayee mú tí'ijxe'eve'e tej tij já'ita'a a'utácɨɨne sej si caí ché'e á'aviicua'ire'e téjmi jamuan sino sej si siyen sicu rɨ́'ɨ tihuá'axe'eve'e a'ɨ́mej. 18Naa pu xɨ́'epɨ'ɨn tɨ pua'a ja'atɨ́ á'aviicua'ire'e sej si rɨ́'ɨ tiraatéxe'eve'en. Ajta capu ayén ruxe'eve'e nej ne'uun á'ucatii a'amua jamuan. A'ɨ́ɨ pu'u ché'e a'ɨ́ɨn a'utéviicua'ire'en a'ij tɨ tiraavíjte'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ í'ixɨ'epɨ'ɨn. 19Mɨ́ sej ní'itɨ'ɨrijmua'a, jeíhua nu tirajpuaíitzi na'ame mú'ejmi jɨme'e, ayén cumu ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ra'utacuí'ine pa'arɨ'ɨ jɨme'e. Ayee pu té'eme ajta sena'a caí siyen che'atá sena'a rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u. 20Canu a'atzu ramua'aree a'ij nej ye'í huárɨni mú'ejmi jɨme'e. Rɨ́'ɨ cu nena'a ne'uun á'ucatijche'e mú'ejmi jemi nej ni'i caí ché'e tejá'amuayu'use'e nena'a, sino nej ni tejamuá'ixaate'en seneseíiraca. 21Setá'aj siyen tinaatá'ixaate'en mú'een mɨ sej siyen raxɨ́'eve'e sej si ra'ará'astijre'en se'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, ¿ni tzaa secaí siyen tiráanamuajri'i a'ij tɨ té'axa a'ɨ́jna jetze ɨ́ niuucari? 22Ayee pu té'eyu'usi'i tɨ nu'u hua'apuaca típe'eristemua'a ɨ́ mej teteca a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. Seɨj pu nu'u jetzen huanú'ihuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ nu'u ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'eca'a, ajta ɨ́ seɨ́j, a'ɨ́ɨ pu nu'u jetzen huanú'ihuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ nu'u ruxɨéehua á'uche'ecane'e. 23A'ɨ́jna tɨ huanú'ihuaca'a a'ɨ́jna jetze ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'eca'a, a'ɨ́ɨ pu nu'u che'atá na'a ayaana éene'en huanú'ihuaca'a matɨ́j ɨ́ tɨ'ɨríi. Ajta nu'u ɨ́ seɨ́j, a'ɨ́jna tɨ nu'u huanú'ihuaca'a jetzen ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ nu'u ruxɨéehua á'uche'ecane'e, a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́jna jɨ́n huanú'ihuaca'a tɨ nu'u Dios ayén jɨ́n te'ataújratziiri'i. 24Rɨ'ɨrí tej tiyen raataxáj tɨ ayén huataújmua'a a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ayén té'eyu'usi'i. A'ɨ́ɨme ɨ́ 'uuca ɨ́ mej hua'apua, ayée mú huataújmua'a ɨ́ niuucari tɨ hua'apua tɨ jɨ́n Dios tihuau'íjca ɨ́ teteca jemi. Seɨj niuucari pu a'uun é'eme'ecan ɨ́ jɨrí japua tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Sinaí. A'ɨ́j mú jetzen a'iránejsin a'ɨ́ɨme ɨ́ tɨ'ɨríi ɨ́ mej tiu'utévaɨre'esin ca'anéeri jɨme'e. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ niuucari, a'ɨ́j pɨ́rɨcɨ a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Hagar. 25A'ɨ́jna ɨ́ Hagar, ayée pu huataújmua'a a'ɨ́jna ɨ́ jɨrí ɨ́ Sinaí, tɨ a'uun a'utacá'a u Arabia. Ayee pu ajta huataújmua'a chajta'a tɨ é'eseijre'e u Jerusalén, a'iné aúche'e pu ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'e jamuan ɨ́ yaújmua'ame'en. 26Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jerusalén tɨ ta japua é'eme'ecan, a'ɨ́ɨ pu ruxɨéehua á'uche'ecan. Ajta a'ɨ́ɨ pu pú'een ɨ́ tanáàna. 27Ayee pu'u na'a a'iné ayée pu té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: Pajta mú'ee, tɨ caí ché'e mua'utacuí'ini, patá'aj ca'anín jɨ́n huá'ayeinixɨ'ɨn. Ayee pej huárɨni, a'iné pepu'uri jaítze'e tiyaúumua'a pua'amé mɨ pej caí ja'anáj autájucataca'a caí a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ rucɨ́n jamuan huáhuii. 28Seajta mú'een, ne'ihuaamua'a, ayée xu che'atá sena'a seijre'e tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Isaac tɨ a'ɨ́jna jɨ́n airáane tɨ jɨ́n Dios ayén te'ataújratziiri'i. 29A'ajná'ɨmua a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an tɨ ayén che'atá na'a éene'en huanú'ihuaca'a matɨ́j ɨ́ tɨ'ɨríi, a'ɨ́ɨ pu a'ij pua'a tiráaruu a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an tɨ ayén huanú'ihuaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tí'imuarɨ'eri'ire'ara'an ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. Ajta íjii, ayée pu che'atá tí'irɨneca. 30Mɨ́ ajta, ¿a'iné té'axa ɨ́ yu'uxari jetze? ¿Ni qui ayén tɨjɨ́n yee: “Patá'aj yeehui raatamuárite'en pe'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'e, pajta yeehui ɨ́ yaujra'an”? Jee xaa, a'iné capu yee ja'anáj ti'itɨ́ tí'ijcɨ'ɨti a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'e, sino “nain pu yee tí'ijcɨ'ɨti a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ruxɨéehua á'uche'ecan.” 31A'ɨ́j pu jɨ́n, ne'ihuaamua'a, catu te'ɨ́jna jetze airáane a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'eca'a. Catu xaa ne'u, sino a'ɨ́j tu jetzen airáane a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ruxɨéehua á'uche'ecane'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\