Hebreos 12

1A'iné jeíhua mú ta jemi huaté'uu ɨ́ mej tí'iseij, tiché'e tiyen raatéxɨeehua te'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén tamuárɨ'eriste'e, tiché'e teajta raatapuá'ajta te'ɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n até'ɨtzeaara ɨ́ Dios jemi, te'ɨ́jna tɨ ja'anáj tɨ na'a tatéjɨ'ɨqui. Tiché'e tiyen te'utáviicua'i temua'a naa tej ti xɨ́'epɨ'ɨn rɨjca te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ jɨ́n Dios titaa'íjca tej ra'antipuá'ajte'en íiyen chaanaca japua. 2Tiché'e temɨ́jna jetze arátaca'anen ɨ́ Jesús, a'ɨ́jna tɨ amuacaí taataseíjrate a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios. A'ɨ́ɨ pu ajta ayén taanaíjmire'en ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna jɨme'e tej tiyen té'antzaahuate'en. A'iné a'ɨ́ɨ pu ayén ramua'areereca'a tɨ ayén tiráacɨ'ɨti a'ɨ́jna tɨ jɨ́n huataújtemua'ave, a'ɨ́j pu jɨ́n ayén rá'uviicua'iri'i mej rá'utatan ɨ́ cúruu jetze. Capu jetzen ruxe'eve'eca'a mej miyen me'ɨ́jna jɨ́n puaíjtzi raatá'an tɨ ayén ratatévi'ira'aste'eca'a. Ajta íjii, án pu e'ecájca rɨ'ɨríinta'a a'ɨ́jna ɨ́ ɨpuari a'u tɨ japuan Dios e'ecájca. 3Setá'aj siyen se'ɨ́jna jetze tiú'umua'ati a'ij tɨ a'ɨ́ɨn huarɨ́j tɨ ayén te'utáviicua'iri'i temua'a naa a'ɨ́mej ɨ́ mej jeíhua huápɨ'ɨ rájcha'ɨɨre'eca'a ɨ́ Dios jemi. Setá'aj siyen se'ɨ́jna jetze ra'utámua'aree sej si caí cua'ana, tɨ i caí utévatziɨn ɨ́ a'amua tzajta'a. 4Caxuu xɨ siyen á'aviicua'ire ajta sena'a caí ra'iráaxɨre ɨ́ á'amuaxuure'e se'ɨ́jna jɨme'e sej se'ɨ́jna jamuan á'aviicua'ire'e tɨ́j na'a tɨ a'ij pua'a 'een ɨ́ Dios jemi. 5Seajta siyen ya'uhuá'axɨ se'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios ayén ca'aníjra'a ámuaatá'aca, tɨ́j hua'atáàta ayén tihuá'a'ixaate'e ɨ́ ruyaujmua'a tɨjɨ́n: Niyauj, capej rá'axɨeehuata tɨ tavástara'a ayén tí'imua'itɨii, capej pajta piyen axɨeemɨste'e tɨ pua'a a'ɨ́ɨn puaíjtzi muaatá'an. 6Capej xaa ne'u piyen huárɨni, a'iné tavástara'a pu ayén tí'ira'itɨii a'ɨ́jna tɨ raxɨ́'eve'e, ajta ayén puaíjtzi ratá'aca ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén ra'ancuré'evi'itɨ tɨ́j ruyauj. 7Ruxe'eve'e sej siyen te'utáviicua'i a'iné Dios pu á'amua'itɨi. Ayee pu che'atá na'a á'amuaruure tɨ́j seɨ́j teáata'a ayén huá'aruure ɨ́ ruyaujmua'a. Ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ya'upuáara'an pú'een ayén tihuá'itɨii ɨ́ ruyaujmua'a a'achú mej pua'amé. 8Tɨ́ pua'a ayén tihuá'ucɨ'ɨti matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej yaújmua'ame'en pú'een tɨ huá'aya'upua ayén tihuá'itɨii, ajta tɨ pua'a ja'atɨ́ caí ayén tejá'amua'itɨii, a'ɨ́j xu jɨ́n caí yaújmua'ame'en pú'een, sino a'ɨ́ɨme xu pú'een ɨ́ mej chá'a mena'a huanúnu'ihuaca'a, ɨ́ mej caí tíya'upua. 9Ajta i'i, naími'i tu tetɨ́j tena'a pua'amé tiyen tíya'upuaca'a, teajta tu tiyen huá'astijre'eca'a te'ɨ́jna jɨme'e mej titá'itɨiiri'i. A'ɨ́j pu jɨ́n, jeíhua pu jaítze'e ayén tiraavíjte'e tej tiyen ra'ará'astijre'en te'ɨ́jna ɨ́ tayá'upua tɨ rusén jɨ́n seijre'e, tej ti jemin ruuri tá'ara'ani. 10A'ɨ́ɨme ɨ́ tayá'upua, ayée mú a'atzu mena'a a'ateevi'i miyen titaatá'itɨiiri'i a'ij tɨ tihua'aránajcheca'a. Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨn Dios, ayée pu 'een jɨ́n ayén tí'ita'itɨii tɨ ij rɨ́'ɨ táaruuren, tej ti tiyen urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateáturan tɨ́j ajta a'ɨ́jna. 11Jee xaa, capu naa tiu'ase tɨ pua'a auj tí'ita'itɨiira, sino teen tu rajpuaíjtzi. Mɨ́ ajta, tɨ́'ɨj ajtahua'a rɨ́'ɨ titaatépua'ajte'en tej ti rɨ́'ɨ tí'itacha'ɨɨ́ tá'ara'ani te'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén titaatá'itɨiiri'i a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej rajpuaíjtzica'a. 12A'ɨ́j pu jɨ́n, setá'aj huateújca'anen. Caxu siyen seijre'e tɨ́j ja'atɨ́ tɨ ruxɨéemɨste'e, tɨ caí ruca'ané ɨ́ rumuájca'a jetze, ajta rutunúj jetze. 13Setá'aj rɨ́'ɨ huaújruuren nain jɨme'e sej si temua'a naa titeejú'un ɨ́ Dios jemi, sej si caí ché'e a'ij pua'a huatzúna'iche'en, sino sej si huarún temua'a naa. 14Setá'aj se'ɨ́jna jɨ́n tiu'utatése'en sej ruxɨéehua naa tí'iteseijre'e naíjmi'ica jemi ɨ́ teteca. Setá'aj seajta sej siyen rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ a'amua tzajta'a, a'iné tɨ pua'a ja'atɨ́ caí ayén urarɨ́'ene'e ɨ́ ru tzajta'a, capu ja'anáj raseijran ɨ́ tavástara'a. 15Caxu raatá'acare'en tɨ seɨ́j mú'een ayén ti'itɨ́j jɨ́n auteáturan tɨ ij caí ché'e Dios ayén rɨ́'ɨ tiraatá'an. Rɨ́'ɨ xu'u mú'een tɨ caí ayén huataseíjre'en mú'ejmi jemi ja'atɨ́ tɨ ayén seɨcɨé á'amuaruuren tɨ ij ayén tejamuaɨ́'ɨtziite'en, tɨ ajta ayén ca'aníjra'a hua'utá'an jeíhua ɨ́ teɨte mej mi miyen ti'itɨ́j jɨ́n auté'ɨtzen ɨ́ Dios jemi. 16Rɨ́'ɨ xu'u seajta, tɨ́'ij caí ja'atɨ́ ayén tiú'ujxana'acɨra'ate na'ari raatéxɨeehua a'ɨ́jna tɨ Dios raateájtuaa itejmi jemi tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Esaú. A'ɨ́ɨ pu ayén ráatuaa a'ɨ́jna tɨ racɨ'ɨtíiche'en, tɨ á'are'ara'an pu'éene'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Israél jetze ajtéme'ecan. A'ɨ́ɨ pu ajta a'ɨ́ɨn pu'éene'e tɨ amuacaí huanú'ihuaca'a. Ajta ayée pu 'een jɨ́n ráatuaa a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huatá'icuataca'a. 17Seajta seri ramua'aree a'ij tɨ te'irájraa. Tɨ́'ɨj ajtahua'a ayén raataxɨ́'eve tɨ ayén tí'iracɨ'ɨti a'ɨ́jna tɨ jɨ́n Dios ayén rɨ́'ɨ tiraateájtuaani, ayée pu raaré'iteca'a a'ɨ́jna ɨ́ ya'upuáara'an. Capu ché'e huatárɨ'ɨristareca'a tɨ caújxɨeehuata. Capu amɨ́n a'ij tɨ ajta ruyeine rájhuau. 18Ajta, caxu siyen che'etá sena'a ajteáxɨɨreca'a ɨ́ Dios jemi matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun a'atanéj jɨrí jetze a'u tɨ caí hua'utá'a mej japuan á'ujujhua'ane'en, a'u tɨ jetzen jeíhua á'ataaca'a, a'u tɨ a'utɨ́ca'aca'a. Huápɨ'ɨ pu xaa huatɨ́ca'acaa, ajta jé'ecan mú viiyeca'a japuutzari jɨme'e. 19Ajta ayén ja'atɨ́ ucájijhuaca'a trompeeta jetze. Aj pu i seɨ́j ayén tiu'utaxájtaca'a. Huápɨ'ɨ pu tziɨ́ni'ire'eca'a ɨ́ tɨ namuajre'eca'a. A'ɨ́j mú jɨ́n miyen tirájhuaviiri'i ɨ́ teɨte tɨ a'ɨ́ɨn caí ché'e ayén tihuá'a'ixaate'e. 20Ayee mú huarɨ́j a'iné camu a'atzu rá'aviicua'ireca'a me'ɨ́jna tɨ ayén tíhua'uta'aíj tɨjɨ́n: “Tɨ́ pua'a ti'itɨ́j ayén japuan á'uche'ecane'en ɨ́ jɨrí, capu amɨ́n a'ij ti'itɨ́j tɨ pɨ́rɨcɨ, setá'aj siyen raateátu'asixɨ'ɨn tetej jɨme'e.” 21Jee xaa ne'u, huápɨ'ɨ pu tziɨ́ɨnisi'i seijre'eca'a ɨ́ tɨ raaseíj a'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. A'ɨ́j pu jɨ́n ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: “Nénvivej ne'ɨ́jna jɨme'e nej tí'itziɨɨne'e.” 22Mɨ́ ajta, caxu siyen se'újna ajteáxɨɨreca'a, sino seɨ́j xu'u jetze, a'ɨ́jna ɨ́ jɨrí tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Sión, a'u tɨ é'eseijre'e a'ɨ́jna ɨ́ chajta'a a'u tɨ á'uca ɨ́ Dios tɨ ruuri, a'ujna u Jerusalén tɨ júte'e é'eseijre'e. A'uu mú majta e'etiújseɨɨre mu'iitɨ́ ɨ́ mej ta japua tí'ivaɨre'e mej mi me'újna tiú'uyesten. Majta ayée mú pua'amé tɨ caí rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ́ ayén hua'uté'itɨen a'achú mej ará'ase. 23Mú'een xu seajta huá'a jamuan ajteáxɨɨreca'a ɨ́ mej miyen e'etiújseɨɨre me'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén che'atá tihuá'acɨ'ɨti tɨ́j ayén tiráacɨ'ɨti a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an tɨ amuacaí huanú'ihuaca'a. A'ɨ́ɨ mú majta meri á'ayu'usi'i me'újna u ta japua. Seajta mú'een, ayée xu jemin ajteáxɨɨreca'a se'ɨ́jna jemi tɨ huá'axɨjte'e ɨ́ teɨte. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ Dios tɨ naíjmi'ica tí'aijte'e. Mú'een xu seajta huá'a jamuan e'etiújseɨj ɨ́ huá'axɨejniu'uca a'ɨ́mej ɨ́ teteca ɨ́ mej urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́ɨme tɨ ajta Dios hua'unaíjmire. 24Xu'uri seajta ajteáxɨɨreca'a se'ɨ́jna jemi ɨ́ Jesús, a'ɨ́jna tɨ ayén raaxɨ́'epɨ'ɨntare a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ jaítze'e rɨ́'en, tɨ ajtahua'a jɨ́n te'ataújratziiri'i ɨ́ Dios. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ xúure'ara'an tɨ a'ɨ́ɨn ra'iráaxɨre, jaítze'e pu rɨ'éene'ecán jɨ́n seijre'e ɨ́ Dios jemi caí ɨ́ tɨ Abel teecan yá'urɨe, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ tɨ Jesús ayén ra'iráaxɨre, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́'ɨ titaatá'a itejmi. 25Rɨ́'ɨ xu'u mú'een, sej si caí siyen raatéxɨeehua se'ɨ́jna tɨ tejá'amua'ixaate'e. Jee xaa ne'u, camu huateújvaɨ a'ɨ́mej matɨ́'ɨj raatéxɨeehuataca'a a'ɨ́jna tɨ íiyen chaanaca japua tihua'utajé. A'ɨ́j pu jɨ́n, capu a'atzu a'ij huatárɨ'ɨristari tej tiyen huatétavaɨre'en tɨ pua'a tiyen raatéxɨeehua te'ɨ́jna tɨ ayén tí'itajee tɨ júte'e é'eseijre'e. 26A'ajná'ɨmua, a'ɨ́ɨ pu raatáruureajxɨ ɨ́ chaanaca tɨ́'ɨj tiu'utaxájtaca'a. Mɨ́ ajta íjii, pu'uri ajtahua'a ayén te'ataújratziiri'i tɨjɨ́n: “Neajtahua'a nu niyen raatáruureajxɨ'ɨsin ne'ɨ́jna ɨ́ chaanaca, neajta naíjmi'i tɨ́j na'a tɨ é'eseijre'e u ta japua.” 27A'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en yee “neajtahua'a nu raatáruureajxɨ'ɨsin”, ayée pu huataújmua'a tɨ amuacaí raatáruureajxɨ'ɨsin tɨ́j na'a tɨ tiú'utaavijhuaca'a. Aj pu'i ti'ití'asin tɨ ij ayén huateáturan a'ɨ́jna tɨ caí rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ́ ayén raatáruureajxɨ'ɨn. 28- 29A'ɨ́j pu jɨ́n, tiché'e te'ɨ́jna jɨ́n huatátatemua'ave'en te'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén tí'itacɨ'ɨti tej te'uun a'uteáturan seɨ́j chuéjra'a japua tɨ caí ja'atɨ́ raayɨ́'ɨtɨ tɨ raatáruureajxɨ'ɨn. A'ɨ́j pu jɨ́n, tiché'e teajta tiyen raná'amiche'en te'ɨ́jna ɨ́ Dios a'ij tɨ tira'aráanajche. Tiché'e tiyen rátziɨɨne'e ra'ará'astijre'en, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tej rana'amiche, ayée pu 'een tɨ́j taij tɨ nain tí'ita'iraca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\