Hebreos 13

1Setá'aj seuj huaújxe'eve'en tɨ́j ru'ihuaamua'a. 2Caxu yá'uhua'anan sej temua'a naa hua'ancuré'evi'itɨn ɨ́ ta'ihuaamua'a ɨ́ sej caí huá'amuajte a'iné matɨ́'ɨj seica miyen huarɨ́j, ayée pu te'irájraa mej caí ramua'areereca'a miyen hua'ancuré'evi'itɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej ta japua tí'ivaɨre'eca'a. 3Setá'aj hua'utámua'aree se'ɨ́mej ɨ́ mej aiteánami'i yee cumu mú'een xu seajta huá'a jamuan aiteánami'i. Setá'aj seajta hua'utámua'aree se'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a huá'aruure a'iné naími'i tu seɨ́j tena'a jetze ajtéme'ecan. 4Miché'e naími'i miyen tí'imuajca tɨ í'ixɨ'epɨ'ɨn mej huanéjne'ɨche ɨ́ teɨte. Caxu hua'atá'acare'en mej miyen tí'ixana'acɨre'e ɨ́ mej meri néjne'ɨche a'iné Dios pu xaa huá'axɨjte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ, majta a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'ixana'acɨre'e. 5Caxu siyen huataúra'an sej siyen jaítze'e raxɨ́'eve'e ɨ́ tumin secaí máàj ti'itɨ. Setá'aj siyen se'ɨ́jna jɨ́n huataújtemua'ave'en se'ɨ́jna jɨme'e sej caj tí'ijcha'ɨɨ, a'iné ayée pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a tɨjɨ́n: “Canu ja'anáj mé mú jaúujɨsin. Canu neajta ja'anáj mú ja'uhuá'axɨjsin.” 6A'ɨ́j pu jɨ́n, rɨ'ɨrí tej tiyen taxɨéehua tiu'utaxáj yee: Tavástara'a pu nevaɨre'e, a'ɨ́j nu jɨ́n caí tí'itziɨɨne'e a'ij mej neruuren ɨ́ teɨte. 7Setá'aj hua'utámua'aree a'ɨ́mej teteca, ɨ́ mej tejamuá'itɨiiri'i me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ Dios jetze a'uvé'emej. Setá'aj se'ɨ́jna jetze tiú'umua'ati a'ij tɨ huá'a jemi te'irájraa sej si siyen che'atá sena'a ra'ará'astijre'en se'ɨ́jna ɨ́ Jesús matɨ́j a'ɨ́ɨme. 8Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een, ayée pu che'atá seijre'e íjii, tɨ́j ajta seijre'eca'a jéjcua ɨmuá, tɨ́j ajta ayén seíire'e a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 9Caxu huataúra'an tɨ ja'atɨ́ ayén amuaacuanamuan a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari mej ché'e mena'a jɨ́n tejá'amua'itɨii tɨ seɨcɨé huataújmua'a a'ij tej tejamuá'itɨiiri'i iteen. Mɨ́ seajta mú'een, setá'aj siyen huateújca'anen ɨ́ ru tzajta'a se'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ti'itɨ́j jɨ́n rɨ́'ɨ tejamuaatá'a. Capu a'atzu a'ij tí'irɨ'ɨri sej se'ɨ́jna jɨ́n sej huateújca'anen ɨ́ ru tzajta'a se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ ye'irá tɨ ayén tihuá'aijte'e ti'itɨ́j cua'ira mej ráacua'ani. Capu a'atzu hua'utévaɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej me'ɨ́jna jɨ́n ra'ará'astijre. 10Ajta ayée pu Dios raateájtuaa itejmi jemi ɨ́ mej japuan tí'imuaɨ'ɨvajtaca tɨ jɨ́me'en caí ayén hua'atá'aca mej jetzen tiú'ucua'ani a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun tí'ivaɨre'e ɨ́ ɨnaamua jete. 11Ayee pu che'atá na'a tiráaruu a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ́j ajta a'ɨ́ɨn tɨ ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee ɨ́ Dios jemi ayén huá'aruurejca'a a'ɨ́mej ɨ́ ye'emuaate ɨ́ mej hua'utámuaɨ'ɨvajtaca'a me'ɨ́jna jetze me'ecan ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi ɨ́ teɨte. Tɨ́'ɨj ari huá'ucuii, aj pu'i a'uun raatétuaacare'e ɨ́ hua'axuure'e a'ujna ɨnaamua jete. Ajta ɨ́ huá'a hua'ira'a, a'ɨ́ɨ pu a'uun raatétuaacare'e á pua'acɨé a'u mej a'uchéjme'ecaa ɨ́ teɨte, tɨ ij a'uun raateátaiira. 12Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, ayée pu che'atá na'a tirajpuaíjtzica'a á pua'acɨé ɨ́ chajta'a jetze tɨ ij ayén rɨ'éene'ecán jɨ́n hua'irávi'itɨn ɨ́ ruteɨ́testemua'a a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ra'iráaxɨre ɨ́ ruxuure'e. 13A'ɨ́j pu jɨ́n, tiché'e tiyen jemin ajteáxɨɨre á pua'acɨé a'u tej tejmí'i a'uchéjme'ecaa tej ti tiyen che'atá tena'a te'utáviicua'i te'ɨ́jna jɨme'e tɨ tiu'utévi'iraste'e tɨ́j ajta a'ɨ́ɨn te'utáviicua'iri'i. 14Ayej xaa ne'u ayén tiraavíjte'e a'iné capu ayén raateájtuaa itejmi jemi chajta'a tɨ íiyen seijre'e chaanaca japua tɨ á'ateevi'in sino teuche'e tu ráahuausin te'ɨ́jna tɨ ayén auj huataseíjre'esin. 15A'iné Jesús pu ayén ta japua huaniú, tiché'e tiyen ja'anáj tɨ na'a niuucajtze'en rɨ́'ɨ tiraateájtuaani ɨ́ Dios jemi. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tej jɨ́n tí'imuaɨ'ɨvajtaca, a'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n huatátatemua'ave'en, ɨ́ tej teajta jɨ́n ra'utámua'aree. 16Caxu yá'uhua'anan sej siyen rɨjca se'ɨ́jna tɨ í'ixɨ'epɨ'ɨn, seajta siyen tihua'utévaɨre'en ɨ́ seica se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ sej tí'ijcha'ɨɨ, a'iné temua'a pu ra'aráanajche ɨ́ Dios sej siyen se'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ tiraatá'acare'en a'ij sej rɨcɨ. Tij siyen tiu'utámuaɨ'ɨvejta ɨ́ Dios jemi. 17Setá'aj hua'ará'astijre'en se'ɨ́mej ɨ́ mej miyen antiújmua'aree teyujta'a. Setá'aj siyen huárɨni a'ij mej tejá'amua'aijte'e, a'iné a'ɨ́ɨ mú á'amuacha'ɨ́j muá'aye'i me'ɨ́jna jɨme'e sej si siyen ra'ará'astijre'en ɨ́ Dios. Majta mú miyen ramua'aree tɨ ayén ruxe'eve'e mej raatánamuajriste'en ɨ́ Dios a'ij mej ti'itɨ́j jɨ́n huarɨ́j. Miché'e miyen ruxɨéehua tejamuaatá'itɨii, a'iné capu a'atzu a'ij tejámuatéva'ɨri tɨ pua'a miyen huataújxɨeemɨste'en me'ɨ́jna jɨme'e sej muárɨ'eri hua'atá'aca. 18Ayee pu titá'amitɨejte'e yú tatzajta'a tej nain jɨ́n xɨ́'epɨ'ɨn rɨcɨ, teajta tiyen tí'ijxe'eve'e tej tiyen huárɨni a'ij tɨ tiraavíjte'e. A'ɨ́j xu jɨ́n, setá'aj seuj rahuaviira ɨ́ Dios jemi itejmi jɨme'e. 19Neajta nu niyen á'amuajee ca'anín jɨme'e sej si jaítze'e siyen huárɨni sej rájhuavii ɨ́ Dios jemi tɨ ij ajtahua'a naatá'an nej ca'anacan mú'ejmi jemi a'utéveeca. 20- 21Tiché'e tiyen rɨ́'ɨ tiraatá'acare'en te'ɨ́jna ɨ́ Dios tɨ rɨ́'ɨ tu'uhuatépua'ajte'en, tɨ ajta ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a a'ɨ́jna tɨ Jesús pú'een. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ ayén ve'ecán jɨ́n antiújmua'aree a'ɨ́jna jɨme'e tɨ hua'acha'ɨ́ɨ á'ara'ani ɨ́ ruteɨ́testemua'a tɨ́j seɨ́j tɨ huá'a cujta'a huamé'en ɨ́ cáne'axɨ. Ayee pu éeni'icɨ'e seijre'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ra'iráaxɨre ɨ́ ruxuure'e tɨ ij ayén raaxɨ́'epɨ'ɨntare'en a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios te'ataújratziiri'i tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ché'e a'ɨ́ɨn Dios ayén amuaanaíjmire'en nain jɨme'e tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een sej si siyen huárɨni a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tí'ijxe'eve'e. Ché'e a'ɨ́ɨn ayén amuáaruuren sej si siyen 'eene'en seijre'e a'ij tɨ tira'aráanajche a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een ayén a'amua japua huaniú. A'ɨ́j pu jɨ́n, tiché'e tiyen rɨ́'ɨ tiratá'acare'en tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 22Ne'ihuaamua'a, ayée nu tejá'amuahuavii sej siyen rá'uviicua'i se'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ nej jɨ́n ca'aníjra'a amuatá'aca, a'iné cɨ́j nu'u caj niyen tejámuaatá'itɨiiri'i. 23Setá'aj ráamua'aree mej meri raatátuaa ɨ́ ta'ihuaara'a a'ɨ́jna ɨ́ Timoteo. Tɨ́ pua'a ca'anacan yé ra'asti, nee nu rá'avi'itɨn neetzi jamuan, aj nu ni a'umé'e na'ame mú'ejmi jemi tej ti naími'i amuaaséij. 24Setá'aj hua'utateújte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej nain jɨ́n antiújmua'aree mú'ejmi jemi, seajta naíjmi'ica ɨ́ tɨ Dios huateúra'ate. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyun Italia é'eme'ecan, a'ɨ́ɨ mú naíjmi'i yé á'amuateujte'e. 25Ché'e a'ɨ́ɨn Dios rɨ́'ɨ tejamuaatá'acare'en naíjmi'ica mú'ejmi. Yee pu'u xaa. Ché'e ayén té'ara'ani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\