Hebreos 7 | Bible.is
Hebreos 7

1- 3Ajta a'ɨ́ɨn Melquisedec, capu tíya'upuaca'a, ajta capu tináànaca'a. Capu ajta ámitɨeere'e ja'atɨ́ tɨ jetzen airaújneijte, capu ajta ayén ámitɨeere'e ja'anáj tɨ huanú'ihuaca'a na'ari ja'anáj tɨ huamɨ́'ɨ. A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée pu che'atá na'a huaújruu tɨ́j ajta seɨ́j tɨ yaujra'an pú'een ɨ́ Dios. Ajta a'ɨ́ɨ pu ayén ve'ecán jɨ́n ti'itevée a'ame ɨ́ Dios jemi tɨ́j na'a rusén jɨme'e. A'ajná'ɨmua a'ɨ́ɨ pu ajta a'ɨ́jna jɨ́n ti'itéveeca'a ɨ́ rey jɨme'e a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej Salem é'echejca'a, ajta ve'ecán jɨ́n ti'itéveeca'a a'ɨ́jna jemi ɨ́ Dios tɨ nain jɨ́n antiújmua'aree. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n miyen ratamuá'amua tɨjɨ́n Melquisedec, ayée pu huataújmua'a tɨjɨ́n “Rey tɨ rɨ́'ɨ naa tí'aijta”. Ajta a'ɨ́jna tɨ rey pú'een tɨ Salem é'eme'ecan, ayée pu huataújmua'a tɨjɨ́n “Rey tɨ rɨ́'ɨ tihuá'ajcha'ɨɨ mej mi ruxɨéehua tí'iteseijre'e”. A'ɨ́ɨ pu ra'antinájcheca'a a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan tɨ́'ɨj a'uun pu pɨ́jé'ejve a'u tɨ huajá'ucuii a'ɨ́mej ɨ́ reeyejte. Ajta, a'ɨ́ɨn Melquisedec ayén rɨ́'ɨ tiraateájtuaa. Tɨ'ɨj jí Abraham ayén raatapuaíjve tamuáamuata'a pua'amé tɨ a'ɨ́jna jetze ajtéme'ecantaca'a tɨ́j na'a tɨ ayén tihuá'ari'iri'i. 4Setá'aj siyen se'ɨ́jna jetze tiú'umua'ati tɨ huápɨ'ɨ ve'ecán jɨ́n ti'itéveeca'a ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna tɨ tayaaxúj pú'een. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, a'ɨ́ɨ pu ayén raatapuaíjve a'achú cumu tamuáamuata'a pua'amé tɨ a'ɨ́jna jetze ajtéme'ecantaca'a tɨ́j na'a tɨ ayén tihuá'ari'iri'i. 5Jee xaa ne'u, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Leví jetze airaújneijte ɨ́ mej majta ti'itɨ́j jɨ́n títetateí ɨ́ Dios jemi, ayée mú tiu'uta'aíjti'ire mej miyen hua'utáhuavii ɨ́ teɨte a'achú cumu tamuáamuata'a pua'amé ɨ́ mej tí'ijcha'ɨɨ a'ij tɨ té'eyu'usi'i a'ɨ́jna jetze ɨ́ yu'uxari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. Ayee mú xaa ne'u huá'ahuaviiraca'a ɨ́ ru'ihuaamua'a. Capu amɨ́n a'ij, tɨ pua'a a'ɨ́ɨ mú majta Abraham jetze airaújneijte a'ɨ́ɨme ɨ́ ihuáamua'ame'en. 6Mɨ́ ajta amɨ́n, ɨ́ tɨ caí huá'a jetze ajtéme'ecan, a'ɨ́ɨ pu ra'ancuré'a a'ɨ́jna Abraham jemi a'achú cumu tamuáamuata'a pua'amé. A'ɨ́ɨ pu ajta rɨ́'ɨ raateájtuaa a'ɨ́jna ɨ́ Abraham. Ajta Dios pu ti'itɨ́j jɨ́n te'ataújratziiri'i a'ɨ́jna jemi ɨ́ Abraham. 7Ajta, naími'i mú miyen ramua'aree tɨ ayén ti'ayajna tɨ a'ɨ́ɨn tɨ jaítze'e ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee ayén rɨ́'ɨ tiratá'aca ɨ́ Dios jetze me'ecan a'ɨ́jna tɨ cɨliéene'e jɨ́n ti'itéjvee. 8Ajta, ayée pu tí'irɨneca íiyen chaanaca japua mej mi miyen ra'ancuré'an me'ɨ́jna ɨ́ tamuáamuata'a tɨ pua'amé a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte ɨ́ mej majta cui'ica. Mɨ́ ajta, ayée pu ti'iteújxajta tɨ a'ájná'ɨmua, a'ɨ́ɨ pu ayén ra'ancuré'a a'ɨ́jna tɨ auj jɨ́n ruuri. 9- 10A'ɨ́j pu jɨ́n, rɨ'ɨrí tej tiyen raataxáj yee a'ɨ́ɨ pu Leví ajta ayén tiu'unájchitaca'a a'achú cumu tamuáamuata'a pua'amé a'ɨ́jna jɨme'e tɨ aúche'e huataseíjre'esin a'ɨ́jna jetze ɨ́ ruyaaxu, a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. Leví pu xaa tiu'unájchitaca'a a'ájna tɨ́'ɨj Melquisedec ayén ra'antinájcheca'a a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. 11Ajta, tɨ pua'a rɨ'ɨríistanche'e tɨ hua'unaíjmire'en ɨ́ teɨte ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna jɨme'e mej ve'ecán jɨ́n títetateí a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Leví jetze ajtéme'ecan, capu a'atzu ruxe'eve'e á'ame'enche'e tɨ seɨ́j ayén huataseíjre'en tɨ ayén che'atá na'a ve'ecán jɨ́n tiu'utévaɨre'en tɨ́j ajta tiu'utévaɨ a'ɨ́jna ɨ́ Melquisedec, tɨ ajta caí Leví jetze ajtéme'ecantaca'a. Capu xaa ne'u ayén ruxe'eve'e á'ame'enche'e, a'iné a'ɨ́ɨn niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, a'ɨ́ɨ pu ayén huataseíjre huá'a jemi ɨ́ mej Leví jetze ajtéme'ecantaca'a. 12Mɨ́ ajta xaa, tɨ pua'a ayén ruxe'eve'e mej seɨcɨé huárɨni mej mi hua'antíhuauni a'ɨ́mej ɨ́ mej te'enteárute ɨ́ Dios jemi, ayée pu che'atá na'a ruxe'eve'e mej seɨcɨé ráaruuren ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tiu'uta'aíjta. 13Jee xaa ne'u, ayée pu ti'ayajna, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ tej jɨ́me'en raxa, seɨ́j pu teɨtejra'a jetze ajtéme'ecan, ajta capúu xɨ ja'anáj ja'atɨ́ ayén ti'itɨ́j jɨ́n tiu'utévaɨ ɨ́ Dios jemi, tɨ ajta a'ɨ́jna teɨtejra'a jetze ajtéme'ecan. 14Jee sein, a'ɨ́ɨn tavástara'a ayén Judá jetze airaújneijte. Ajta a'ɨ́ɨn Moisés teecan capu ja'anáj ti'itɨ́j huataxájtaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ teɨtejra'a, tɨ huá'a jetze huataseíjre'enche'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ve'ecán jɨ́n ti'itevée muá'aju'unche'e ɨ́ Dios jemi. 15Jee xaa, ayée pu ti'ayajna xaa ne'u, tɨ seɨ́j ayén huataseíjre tɨ ayén che'atá na'a ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee ɨ́ Dios jemi tɨ́j ajta a'ɨ́jna ɨ́ Melquisedec. 16Ajta a'ɨ́ɨn, capu ayén a'ɨ́jna jɨ́n tira'íjca a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén araúrasten a'ij mej tira'uyú'uxaca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca ɨ́ mej cui'ica a'ij tɨ tiú'ujxe'eve'e tɨ seɨ́j jetzen airaanen tɨ́'ij ti'itɨ́j jɨ́n te'enteárute ɨ́ Dios jemi. Capu xaa ne'u ayée na'a, sino a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́jna jɨ́n ayén te'enteájrupi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén ruurican seíire'e a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ajta, capu rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ́ ra'upuá'ajte'en. 17Ajta, ayén jɨ́me'en tiu'utaújxajtaca'a tɨjɨ́n: Mú'ee pe piyen che'atá pena'a ve'ecán jɨ́n ti'itevée pua'amé ɨ́ Dios jemi tɨ́j na'a rusén jɨme'e tɨ́j ajta a'ɨ́jna ɨ́ Melquisedec. 18Ayee pu té'eme, a'iné Dios pu ari ayén ra'uré'uu a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ amuacaí raateájtuaa a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecantaca'a. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j a'iné camu té'eviicua'iraca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ve'ecán jɨ́n títetaté'eca'a, ajta capu ti'itɨ́j tiu'utévaɨ a'ɨ́jna ɨ́ niuucari. 19Jee xaa, capu ti'itɨ́j huanaíjmire a'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijtaca'a, sino a'ɨ́ɨ pu xaa tɨ́'ɨj Dios ayén raateájtuaa itejmi jemi a'ɨ́jna tɨ jaítze'e rɨ́'en ɨ́ tej rachú'eve'e, ɨ́ tej teajta jɨ́n vejli'i ajteáxɨɨre jemin ɨ́ Dios. 20Ayee pu ajta 'een jɨ́n jaítze'e tí'ivaɨre'e a'ɨ́jna ɨ́ tej rachú'eve'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ayén runiuuca tiu'utá'an, ayén raateájtuaa itejmi jemi. Majta a'ɨ́mej ɨ́ seica, ayée pu Dios caí runiuuca jɨ́n tiu'utá'a a'ɨ́mej jɨme'e. Capu amɨ́n a'ij, maúche'e mú ve'ecán jɨ́n te'enteájrupi ɨ́ Dios jemi. 21Mɨ́ ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́jna jɨ́n ayén te'enteájrupi niuucajtze'en a'ɨ́jna tɨ jɨ́me'en tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: Tavástara'a, mú'ee pej ve'ecán jɨ́n ti'itevée pua'amé ɨ́ Dios jemi tɨ́j na'a rusén jɨme'e, ajta a'ɨ́ɨ pu caí ja'anáj ruhuárita'a cáame. 22A'ɨ́j pu jɨ́n, ayén éene'e já'araa tɨ a'ɨ́ɨn Jesús a'ɨ́ɨn pú'eene'e ɨ́ tej jɨ́n ráamua'aree tɨ jeíhua huápɨ'ɨ jaítze'e rɨ́'en a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jéjcua ɨ́ tɨ jɨ́n Dios te'ataújratziiri'i itejmi jemi. 23Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej mejmí'i ve'ecán jɨ́n tiu'utévaɨ ɨ́ Dios jemi, mu'iitɨ́ mú miyen ará'aseca'a me'ɨ́jna jɨme'e mej caí a'achú á'atee mej miyen me'ɨ́jna jɨ́n tiu'utévaɨre'en a'ɨ́jna jɨme'e mej cui'icaa. 24Mɨ́ ajta amɨ́n ɨ́ Jesús, a'iné amɨ́ pu ayén seíire'e a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e, a'ɨ́ɨ pu ajta ve'ecán jɨ́n ti'itevée a'ame ɨ́ Dios jemi tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 25A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ɨ́ɨ pu raayɨ́'ɨtɨ tɨ nain jɨ́n hua'irájtuaani a'ɨ́mej ɨ́ mej huataújtuiire'en ɨ́ Dios jemi me'ɨ́jna jɨme'e mej rá'astijre'e me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Ayee pu'u xaa ne'u, a'iné ayée pu 'een jɨ́n ruurican huateáturaasin tɨ ij huá'a japua huániuuni. 26A'ɨ́j pu ajta jɨ́n, ayée pu tiraavíjte'eca'a tɨ ayén ta japua huániuuni seɨ́j tɨ ayén 'een tɨ́j a'ɨ́jna tɨ ayén ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́ɨ pu rɨ'éene'ecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi. Ajta, capu a'atzu ti'itɨ́j jɨ́n a'ij pua'a huá'aruuren ɨ́ teɨte. Capu ajta ti'itɨ́j jɨ́n até'ɨtzeaara ɨ́ Dios jemi. Ajta, capu ayén ti'itiújcha'ɨɨ matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ mej a'ij pua'a tí'iteseijre'e ɨ́ Dios jemi. Dios pu ajta ayén rɨ́'ɨ raateájtuaa tɨ ij a'ɨ́ɨn ayén jemin a'uteáturan júte'ɨmua u ta japua. 27Ajta, capu ayén ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́jna Jesús ayén tiu'utámuaɨ'ɨvejta ɨ́ ru jɨ́me'en nain xɨcaj tzajta'a, capu ajta huá'a jɨ́me'en ɨ́ teɨte matɨ́j tí'ijrɨ'ɨre a'ɨ́ɨme ɨ́ seica ɨ́ mej ve'ecán jɨ́n títetateí ɨ́ Dios jemi. Capu xaa ne'u, a'iné ayée pu seɨ́j na'a huarɨ́j nain jɨme'e tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn ruseɨ́j huataújmuaɨ'ɨvejtaca'a. 28Ajta, a'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, ayée pu hua'antíhuauca mej mi ve'ecán jɨ́n tiu'utévaɨre'en a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte ɨ́ mej caí té'eviicua'i ɨ́ ru tzajta'a. Mɨ́ ajta, a'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n Dios te'ataújratziiri'i, a'ɨ́ɨ pu ayén ra'antíhua'u a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an tɨ ari huateújnaijmire tɨ́j na'a rusén jɨme'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\