Santiago 2

1Ne'ihuaamua'a, a'iné mú'een xu rá'astijre'e ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een, tɨ ajta nain jɨ́n antiújmua'aree ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́j pu jɨ́n, setá'aj siyen ruxɨ́'ej sena'a huajá'useijra naíjmi'ica ɨ́ teɨte. Capu amɨ́n a'ij, tɨ pua'a seɨj chíjteaani pú'een nusu caí. 2Tiché'e tiyen tiraataxáj yee hua'apua mú me'uun a'uteáruti a'u sej e'etiújse'ɨri. Ajta ɨ́ seɨj, ayée pu aniira ucárujte'e, ajta naa éene'e ti'itechée. Ajta ɨ́ seɨj, a'ɨ́ɨ pu caí a'ij tí'ijviicua'i, ajta ayén mí'ime'ecan ucachée. 3Seajta mú'een, ayée xu temua'a naa ra'ancuré'evi'itɨn se'ɨ́jna tɨ naa éene'e ti'itéechen, seajta siyen tiraata'ixaate'en tɨjɨ́n: “Iíye'e jí, patá'aj yé a'ujyeíjxɨ'ɨn a'u tɨ jaítze'e á'ujxe'eve'e.” Ajta, jɨ́me'en a'ɨ́jna tɨ ayén mí'ime'ecan ucáachen, siyen che'e na'a xu'u tiraata'ixaate'en tɨjɨ́n: “Patá'aj mé huatéveeca nusu yé a'ujyeíjxɨ'ɨ yé ne'ɨɨcata'a.” 4Tɨ pua'a siyen rɨjca, ¿ni qui siyen ruxɨ́'ej sena'a tihuá'useijra ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte? ¿Ni qui secaí siyen ruruure matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej a'ij pua'a mé titeumuámua'aree, ɨ́ mej majta huá'axɨjte'e ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte? Ayej xaa ne'u ti'ayajna. Tɨ pua'a siyen caí ruxɨ́'ej sena'a tihuá'useijra ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte, ayée xu ruruure matɨ́j a'ɨ́ɨme. 5Casi'i, xáanamuajri'i, ne'ihuaamua'a. Dios pu ayén hua'avé'ejajpuaxɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i a'ɨ́mej tzajta'a ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca japua, mej mi jeíhua huápɨ'ɨ tí'ijcha'ɨɨca ɨ́ Dios jemi me'ɨ́jna jɨme'e mej té'atzaahuate'e, tɨ ij ajta ayén tihuá'ucɨ'ɨti mej jamuan tiu'uta'aíjta tɨ́j na'a Dios ari a'ɨ́jna jɨ́n te'ataújratziiri'i huá'a jemi ɨ́ mej raxɨ́'eve'e. 6Mɨ seajta mú'een, xu'uri raatéxɨeehuataca'a se'ɨ́jna tɨ caí a'ij tí'ijviicua'i. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej chíjteaani pú'een, a'ɨ́ɨ mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej puaíjtzi amuaatá'aca. Majta miyen amuá'avi'itɨjcɨca huá'a jemi ɨ́ mej tí'ixɨ'epɨ'ɨntare'e. 7A'ɨ́ɨ mú majta a'ij pua'a tí'ijxa me'ɨ́jna ɨ́ niuucajtze'en sej jɨ́n siyen ánte'arua, ɨ́ sej seajta rɨ́'ɨ tiratá'aca. 8Xɨ́'epɨ'ɨn xu rɨcɨ tɨ pua'a siyen tzáahuati'ira'a jɨ́n ra'ará'astijre'en se'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios tí'aijta tɨ ayén jɨ́me'en ti'ixa ɨ́ niuucari jetze tɨjɨ́n: “Patá'aj piyen raxɨ́'eve'e ɨ́ axɨ́'ej tevi patɨ́j aseɨ́j tí'axe'eve'e.” 9Mɨ ajta, tɨ pua'a secaí siyen ruxɨ́'ej sena'a tihuá'useijra ɨ́ teɨte, ayée xu seri auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios tí'aijta, ayée pu ari ayén ama'uxɨjte a'ɨ́jna jɨme'e sej caí rá'aste se'ɨ́jna ɨ́ niuucari. 10Ayee pu'u na'a, a'iné tɨ pua'a ja'atɨ ayén nain jɨ́n te'ará'aste a'ɨ́jna ɨ́ niuucari mej jɨ́n tí'aijta, ajta tɨ pua'a ayén seɨ́j jɨ́n auteáturan ɨ́ niuucari jemi, ayée mú rá'axɨjte'e tɨ nain jɨ́n auteájturaa. 11A'iné a'ɨ́ɨn tɨ ayén raataxájtaca'a tɨjɨ́n: “Capej tí'axana'acɨra'ate”, a'ɨ́ɨ pu ajta ayén raataxájtaca'a tɨjɨ́n: “Capej tí'itecui'ica.” A'ɨ́j pu jɨ́n, tɨ pua'a piyen caí ti'ihuá'axana'acɨra'aten, mɨ pajta piyen xaa tiu'ujé'ica, a'ɨ́j pej jɨ́n peri auteájturaa a'ɨ́jna jemi ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. 12A'ɨ́j pu jɨ́n, setá'aj siyen tí'ixajta, seajta siyen rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ a'ij tɨ tiraavíjte'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ayén a'ɨ́jna jɨ́n amuá'axɨjte'en a'ɨ́jna jemi ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n amua'irájtuaani. 13Jee xaa ne'u, tɨ pua'a ja'atɨ caí ayén huá'acu'uve ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte, capu Dios ayén rá'ancu'uvajxɨ'ɨsin a'ɨ́jna xɨcáara'an tɨ jetzen tité'axɨjte'en. Na'ari caí, tɨ pua'a ja'atɨ ayén huá'acu'uve ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte, Dios pu rɨ́'ɨ tiraatá'asin a'ɨ́jna xɨcáara'an jetze. 14Ne'ihuaamua'a, ¿a'iné ti'itɨ jɨ́n tiratéva'ɨri seɨ́j ɨ́ ja'atɨ tɨ pua'a ayén na'a tí'ixajta yee tɨ té'atzaahuate'e, ajta caí ayén ti'itɨ jɨ́n rɨjca ɨ́ mej jɨ́n ramua'aree tɨ ayén ti'ayajna tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ té'atzaahuate'e? ¿Ni rɨ'ɨrí tɨ a'ɨ́ɨn ayén ru'irájtuaani tɨ ayén na'a té'atzaahuate'e? Capu xaa ne'u. 15- 16Tiché'e tiyen tiraataxáj yee tɨ ja'atɨ ayén huárɨni tɨ a'amua jetze ajtéme'ecan. Capu amɨ́n a'ij, tɨ pua'a teáata'a pɨ́rɨcɨ, na'ari 'ɨ́ita'a. A'ɨ́ɨ pu ayén caí ti'itéechen, ajta caí ti'itɨ tícha'ɨɨ tɨ ráacua'ani tɨ́j na'a seɨ́j xɨcaj jetze. Ajta a'ɨ́ɨn ja'atɨ ayén á a'ire'enen seɨ́j jemi tɨ ajta mú'ejmi jetze ajtéme'ecan. Aj pu 'i ayén tiraata'ixaate'en a'ɨ́jna tɨ tirá'aturaate'e. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, ayée na'a tiraata'ixaate'en yee “Aricu, ché'e rɨ́'ɨ mu'u timuajé'evaɨre'e.” Ajta caí ti'itɨ raatá'an tɨ jɨ́n huateújvaɨre'en. ¿A'iné na'aqui té'eme a'ɨ́jna jemi tɨ caí ti'itɨ tihua'utá'a, a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ayée na'a té'atzaahuate'e? ¿Ni qui temua'a naa? Capu a'atzu xaa ne'u. 17A'ɨ́j pu jɨ́n, tɨ pua'a ja'atɨ ayée na'a té'atzaahuate'e, ajta caí ti'itɨ jɨ́n ayén rɨcɨ tɨ jɨ́n raataseíjrate'esin yee ayej ti'ayajna tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ té'atzaahuate'e, capu a'atzu a'ij ti'itéva'ɨri. 18Mɨ ajta, ja'atɨ pu ayén tiu'utaxájta tɨjɨ́n: “Seɨ́j pu ayée na'a té'atzaahuate'e, ajta ɨ́ seɨj, a'ɨ́ɨ pu ayén ti'itɨ jɨ́n tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'éen rɨcɨ.” Mɨ neajta inee, ayée nu tí'imua'ixaate'e yee patá'aj naataseíjrate'en ɨ́ pej jɨ́n té'atzaahuate'e pej caí piyen ti'itɨ tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een jɨ́n tí'iruure. Mɨ neajta inee, ayée nu timuaataseíjrate'esin tɨ ayén ti'ayajna nej té'atzaahuate'e ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ nej ti'itɨ jɨ́n niyen rɨcɨ tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een. 19Ayee pepu'u té'atzaahuate'e tɨ seɨj na'a pú'een ɨ́ Dios. Xɨ́'epɨ'ɨn pej rɨcɨ. Ayee mú che'atá mena'a té'atzaahuate'e a'ɨ́ɨme ɨ́ tiyáaru'use, majta ruvivé. 20Mɨ pej caí rɨ́'ɨ mé teuúmua'aree, ¿ni tzaa piyen raxɨ́'eve'e nej niyen temua'a naa timuaataseíjrate'en tɨ caí ti'itɨ a'ij ti'itéva'ɨri tɨ pua'a ja'atɨ ayée na'a té'atzaahuate'e, ajta caí ti'itɨ jɨ́n ayén rɨcɨ tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een? 21A'ɨjna ɨ́ tayá'upuacɨ'ɨ a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, urarɨ́'ene'acan pu jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ raatámuaɨ'ɨvajtaca'a ɨ́ ruyauj ɨ́ tetej japua, a'ɨ́jna ɨ́ Isaac. ¿Ni caí ayén ti'ayajna? Jee xaa ne'u. 22A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée tu ramua'aree tɨ a'ɨ́jna a'ij tɨ huarɨ́j, ayée pu jamuan ti'itéva'ɨri a'ɨ́jna tɨ ajta té'atzaahuate'e. Ajta, ayée pu raanaíjmire tɨ té'atzaahuate'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ Abraham a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ huarɨ́j. 23Tɨ'ɨquí ayén araúraste a'ɨ́jna tɨ ayén té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze tɨjɨ́n: “Abraham pu rá'antzaahua a'ɨ́jna ɨ́ Dios, ajta ayée pu tiraaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i tɨ a'ɨ́ɨn ayén rɨ'éene'ecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi.” Matɨ́'ɨj mi miyen raatamuá'a tɨjɨ́n: “Tɨ amiigura'an pú'een ɨ́ Dios.” 24A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée pu ámitɨeere'e tɨ seɨj ayén rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ ajta rɨcɨ, capu a'ɨ́ɨ na'a jɨ́n tɨ té'atzaahuate'e. 25Ayee pu che'atá na'a tiráaruu a'ɨ́jna ɨ́ Rahab teecan, a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ramuá'itɨcɨjca ɨ́ tumin ɨ́ rutevij jɨme'e. Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn ayén rɨ́'ɨ hua'ancuré'evi'itɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej rá'eeve'eca'a, aj pu 'i seɨ́j jetze ɨ́ juye hua'uta'íteca'a. Tɨ́'ɨj ayén a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, aj pu 'i ayén urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi. 26A'iné, capu rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ ruuri á'ara'ani tɨ pua'a caí uráxɨejniu'uca, ayée pu che'atá na'a caí ti'itɨj vaɨre'e tɨ pua'a ja'atɨ ayée na'a té'atzaahuate'e, ajta caí ti'itɨ a'ij ruure tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\